Hur ska Kulturskolecentrums stöd se ut?

Under hösten 2018 beställde Kulturskolecentrum en kartläggning av kulturskolornas utvecklingsbehov. Syftet med uppdraget var att ta fram en tydlig bild av hur Kulturskolecentrum ska prioritera i sitt uppdrag att stödja kulturskolorna.

Konsultföretaget Ramboll Management Consulting har genomfört uppdraget som baseras på intervjuer med chefer och pedagoger i 40 kommuner. Undersökningens resultat och slutsatser har samlats i en rapport som först presenterades på Kulturskoledagarna och som nu går att ladda ner från Kulturrådets hemsida, se länk längre ner på sidan. Där finns även presentationen som Ramboll höll på Kulturskolecentrums seminarium under Kulturskoledagarna.

För att kommuner och kulturskolor ska kunna använda kartläggningen i sitt eget utvecklingsarbete har Ramboll också tagit fram frågor som kan användas som underlag för diskussion. Diskussionsfrågorna hittar du via länken nedan.

KONTAKT

Ingrid Skare

Utredare
Telefon: 08-519 264 41

ingrid.skare@kulturradet.se

 

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Header logo