Kulturskolebidraget tillbaka

Regeringen planerar att återinföra kulturskolebidraget. I vårändringsbudgeten som presenterats avsätts 50 miljoner kronor för andra halvåret 2019.

Regeringen planerar att återinföra kulturskolebidraget från och med den 1 juli. För 2019 föreslår regeringen 50 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner som bidraget uppgått till tidigare, eftersom de medel som nu beslutas endast avser andra halvan av året.

-Vi har sett att kulturskolebidraget har haft positiv effekt och har betytt mycket för landets kulturskolor, därför är det glädjande att vi nu kan fortsätta arbetet med att stötta kulturskolorna i sin utveckling, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturrådets Kulturskolecentrum.

Kulturskolebidraget har delats ut sedan 2016 och används till utveckling utifrån kommunernas egna behov. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget och det nya kulturskolebidraget kommer att följa den statliga strategin för att stödja kulturskolorna. Det statliga stödet till kulturskolorna vilar på tre ben: kulturskolebidraget, inrättandet av det nationella Kulturskolecentret på Kulturrådet och kompetensförsörjningsinsatser genom Kulturskoleklivet.

I vårändringsbudgeten 2019 föreslog regeringen att kulturskolebidraget skulle återinföras från hösten 2019. Beslut om vårändringsbudget, där förslag om 50 miljoner till kulturskolan finns med, väntas fattas av riksdagen i senare delen av juni. Vi är medvetna om att landets kulturskolor är i behov av att kunna söka medlen snarast för att kunna arbeta vidare under hösten med påbörjade utvecklingsprojekt. Vi har dialog med Kulturdepartementet om när vi kan utlysa bidraget och återkommer med information så snart vi vet. Det kan hända att det blir en snabb process när vi väl får besked, då utlyser vi bidraget och kommer att ha en kortare ansökningstid än vanligt - för att kulturskolorna inte ska behöva vänta på bidragen längre än nödvändigt. Det kan därför vara bra att redan nu tänka igenom sina ansökningar. I denna omgång kommer vi att prioritera redan pågående projekt inom kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Se blankettexempel här

Pressmeddelande Kulturdepartementet

Läs vårändringsbudget (s.134)

KONTAKT

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

Helene Oljons

Pressansvarig

Telefon: 08 519 264 25 /  Mobil: 076 540 10 25    
helene.oljons@kulturradet.se 

Header logo