Vad gjorde kulturskolorna under 2018?

I slutet av januari påbörjar Kulturskolecentrum insamlingen av förra årets statistik från landets kulturskolor. Det blir en del förändringar och nyheter i årets insamling.

Insamlingen av statistik sköttes tidigare av Kulturskolerådet men sedan 2018 ansvarar Kulturrådets Kulturskolecentrum för all insamling. Det har funnits ett behov av att utveckla statistiken och Kulturskolecentrum har i samråd med Kulturskolerådet och Sveriges kommuner och landsting utvecklat och förbättrat frågeunderlaget, bland annat genom att ta fram tydliga definitioner, formulera om frågor och utöka antalet konstområden som omfattas av enkäten.

- Statistiken är ett viktigt verktyg för att synliggöra all den verksamhet som bedrivs i landets kulturskoleverksamheter. Vi har utvecklat statistikinsamlingen för att få in mer information och högre kvalitet i svaren. Kulturskolorna, Kulturskolerådet och SKL har varit till stor hjälp och förhoppningen är att vi nu får tydligare och mer korrekta resultat till uppföljningarna, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturskolecentrum.

Fler konstområden och elevplatser 

Statistiska Centralbyrån (SCB) skickar ut enkäten till kommunerna på uppdrag av Kulturrådet och kommunerna har på sig fram till 8 mars att svara. Resultaten kommer sedan att presenteras under året. 

Några av nyheterna är att vi samlar in uppgifter både om unika individer och elevplatser i den frivilliga verksamheten. Vi samlar också in uppgifter om den verksamhet som kulturskolorna utför på uppdrag av skolan för att kunna jämföra omfattningen av verksamheterna. En annan nyhet är att vi lagt till fler konstområden, 11 st istället för som förut fem. Konstområdena grupperas enligt följande i den nya mallen: 

 • Bild och form 

 • Cirkus 

 • Dans 

 • Film/animation 

 • Foto 

 • Musik - instrument/sång 

 • Musik - ensemble, orkester, kör, musikgrupp/band 

 • Skrivande/berättande 

 • Slöjd/hantverk 

 • Teater/drama 

 • Musikal 

Vi har även arbetat fram tydliga definitioner och gjort en ordlista, så att alla kulturskolor räknar samma uppgifter på samma sätt.

Syftet med statistiken är att följa kulturskolans utveckling över tid och att göra jämförelser mellan kommuner och regioner. Resultaten från tidigare insamlingar, år 2011–2017, visar bland annat att nästan alla kommuner i Sverige har kulturskolor och att fler och fler breddar sitt utbud av konstområden. En utförligare analys från tidigare år finns sammanfattade i ett PM.

Kulturrådet arbetar just nu fram en ny webb där statistiken kommer att vara tillgänglig och sökbar genom olika funktioner och verktyg – håll utkik under våren! 

KONTAKT

Emma Bergmark
Utredare/statistiker
Telefon: 08-519 264 77

emma.bergmark@kulturradet.se

 

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

Header logo