Statens kulturråd - Kulturradet
Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.

Fonogramstöd för musikutgivare

Igår öppnade höstens ansökningsomgång för fonogramstöd!
Fram till den 13 september kan professionella musikutgivare söka stöd för aktuella produktioner.

Så söker du fonogramstöd

Stärkta bibliotek – dags att söka

Stärkta bibliotek – dags att söka

Nu öppnar den andra ansökningsomgången för vårt nya bidrag Stärkta bibliotek! Sista ansökningsdag är 11 september och bibliotekens huvudmän – det vill säga kommunerna – kan söka stöd tillsammans eller enskilt.

Läs mer om Stärkta bibliotek

Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken

Välkommen till en heldagskonferens 6 september, arrangerad av Kulturrådet och Konstnärsnämnden, med föreläsningar och samtal om konstnärlig frihet, kulturpolitikens roll och #metoo.

Läs mer om konferensen

Kulturrådet i Almedalen 2018

Almedalen 2018 – i backspegeln

Vad hände i Almedalen 2018? Vi arrangerade två seminarier tisdagen den 3 juli, samt en föreläsning och mingelfrukost onsdagen den 4 juli. Det första handlade om kulturpolitik i de olika nordiska länderna och följdes av ett panelsamtal om kulturklyftan och samhällsbygget. Vi avslutade vår närvaro i Visby med en föreläsning och debatt i Länsstyrelsens trädgård.

Läs en sammanfattning av våra aktiviteter i Almedalen 2018 här

Reportage med Sir Nicholas Serota

I samarbete med kulturmyndigheterna i Samverkansrådet bjöds Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England, in som huvudtalare i seminariet Rättvist fördelat kultur, i Länsstyrelsens trädgård den 4 juli, under Almedalsveckan 2018 i Visby. I en kort intervju, förklarade han kulturpolitikens framtid ur ett EU-perspektiv.

Se inslaget med Nicholas Serota här.

Bild på Europrideloggan

Stolt Scenkonst på Europride 2018

Vi har beviljat stöd till satsningen Stolt scenkonst som är ett nationellt nätverk för att öka tillgången och sprida scenkonstproduktioner med hbtq-perspektiv. Under Europride 2018 som startade idag, arrangeras en mängd punkter under detta paraply.  Evenemanget i Stockholm är i full gång fram till den 5 augusti. Därefter flyttas festivalen till Göteborg där den kommer att pågå från 14 augusti till 19 augusti.

Läs mer om Stolt scenkonst på Europride 2018 här

Bild på Europeisk karta

13 svenska organisationer får EU-stöd

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut för årets utlysning om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt 13 svenska organisationer har beviljats stöd för att samarbeta internationellt med organisationer i och utanför Europa. Projekten innefattar många konstområden och de svenska organisationerna samarbetar med kulturaktörer från ett stort antal olika länder. Stort grattis till er alla från oss på Kreativa Europa Desk Sverige!

Läs mer om europeiska samarbetsprojektet här

Bild på årsrapportens framsida.

Rekordmånga svenska organisationer fick stöd 2017

Totalt 19 svenska organisationer fick stöd genom Kreativa Europas delprogram Kultur förra året. Den summa som svenska organisationer var med och delade på 2017 inom programmets kulturdel är den hittills största under programperioden 2014-2020. Över 13 miljoner euro gick till projekt där svenska organisationer deltar.

Läs mer om resultatet för 2017

Röster från 24 Kreativa platser

Varför är lokal delaktighet viktigt för att lyckas med ett projekt? Nu kan du se en film med deltagare från de 24 projekt som deltog på Kreativa platsers andra nationella träff i Stockholm på Unga Klara och i Rinkeby Folkets Hus.

Se filmen om röster från 24 kreativa platser

Majoriteten av kulturpengarna går till regionerna

Av 2,3 miljarder gick drygt 1,9 miljarder till verksamheter i regionerna, det visar utfallet för vår bidragsgivning 2017. Största delen av pengarna fördelades inom kultursamverkansmodellen.

Läs mer om rapporten

Spelutveckling, hembygdsgårdar och design får stöd från EU:s strukturfonder

Under förra året fick 271 projekt drygt 220 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, på regeringens uppdrag. Antalet beviljade projekt är fler jämfört med 2016, men det totala stödbeloppet är lägre.

Läs mer om rapporten

99 miljoner kronor till Sveriges kulturskolor

Kulturskolecentrum är Kulturrådets nya resurscentrum för kulturskolor och nu delar vi ut bidrag till 217 kommuner runtom i Sverige. - Det finns en bred enighet bakom de nationella satsningarna på kulturskolorna, det har länge efterfrågats inte minst av kulturskolorna själva. Vi vet att inte alla barn har haft möjlighet att delta i kulturskolornas verksamhet och därför känns det glädjande att vi är med och skapar möjligheter för fler barn och unga att ta del av kulturskolorna på lika villkor, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Läs mer om kulturskolebidraget

Malmö Dockteater. Foto: Elin Aldén.

Dockteater och cirkus på frammarsch inom scenkonsten

Kulturrådet fördelar nu 90 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus, dans, performance och övriga uttryck. Scenkonsten expanderar och en mångfald av konstnärliga uttrycksformer tar plats som exempelvis dockteater och cirkus.

Läs mer om fördelningen

Foto: Susanne Kronholm.

Stärkta bibliotek i hela landet

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor. Bland annat ska Malmö stad skapa ett bibliotek utan hinder med satsning på teknik och kompetensutveckling i frågor som rör funktionshinder, Jokkmokk tar fram en arbetsmodell för läsfrämjande för små barn, Vingåker anställer en uppsökande landsbygdsbibliotekarie och Motala satsar på digital delaktighet.

Läs mer om fördelningen

Sök ökat stöd till bild- och formkonst

Inför hösten finns mer pengar att söka för fria aktörer inom konstområdet bild och form. Ansökningsomgången för utställningsarrangörer och projektbidrag öppnar den 21 augusti och pågår till den 18 september.

Läs mer om ökat stöd till bild- och formkonst

Musikens makt. Foto: Anna Hörnell

Musikarrangörer får 3,3 miljoner kronor i projektbidrag

Kulturrådet har fördelat 3,3 miljoner kronor till 36 olika nyskapande projekt som drivs av svenska musikarrangörer och innefattar konsertserier, musikfestivaler och främjande insatser av arrangörsledet.

Läs mer om fördelningen

Bild på loggan för Music Moves Europe

Utlysningar om stöd: Music Moves Europe

Nu har EU-kommissionen fyra utlysningar för musiksektorn i Europa inom den nya satsningen Music Moves Europe. Det var i slutet av förra året som Europaparlamentet fattade beslut om den pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, som nu lanseras. 

Läs mer om satsningen

Jacqueline Woodson. Foto: Stefan Tell

Jacqueline Woodson till Bokmässan

I måndags tog Jacqueline Woodson emot Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och samtidigt landade översättningen av hennes bok Brun flicka drömmer i de svenska bokhandlarna. I september gästar hon Bokmässan i Göteborg.

Läs mer om Jacqueline Woodson på Bokmässan

Foto av barnhänder som håller bok

Kulturrådet satsar på läsning i förskolan

Vi har fått regeringens uppdrag att satsa på läsfrämjande i förskolan. Tanken är att skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Satsningen är på 50 miljoner kronor och pågår under resten av året.

Läs mer om satsningen

Header logo