Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Queer kultur

Den 19–20 november arrangerade Kulturrådet och Riksutställningar konferensen Queer kultur om hbtq-frågor inom kulturområdet. Den första dagen fokuserade på museisektorn i Sverige och internationellt. Den andra dagen diskuterade kulturlivet i stort ur perspektiv som: Hur inkluderande är kultursektorn? Vad är queer scenkonstmetod? Är tillfälliga satsningar med queer-perspektiv tillräckliga? Välkommen att se konferensen i efterhand eller läsa skrivna referat av respektive programpunkt.

Se konferensen uppdelad i enskilda programpunkter och läs referat

Logotype: APAP 2016.

Dags för anmälan till APAP

Den 15–19 januari 2016 samordnar Kulturrådet en svensk närvaro vid APAP i New York, världens största mässa för scenkonst. Genom en svensk delegation, seminarier och presentationer på och utanför mässan kommer Kulturrådet att stärka svenska aktörers närvaro i New York. Välkommen med din anmälan till samordningen senast den 10 december.

Mer information och anmälan

Skapande skola-arbete i Växjö.

Skapande skola funkar för elever med funktionsnedsättning

Att arbeta med kultur ger mervärde för elever i behov av särskilt stöd. Personliga möten utan prestationskrav är en annan framgångsfaktor. Läs om hur sex skolor runt om i landet arbetar med Skapande skola tillsammans med elever med funktionsnedsättning.

Läs mer på Skapande skola-sidan

Foto: Karin Beate Nøsterud/Norden.org.

Kulturverksamheter
i vissa bostadsområden

Kulturrådet lämnade den 13 november en delredovisning till regeringen som handlar om kulturverksamheter i vissa bostadområden under en tre-årsperiod. Satsningen utgår från önskemål och behov från de boende och präglas av ett brett medborgarinflytande.

Läs mer om delredovisningen

Kulturrådet i Filmhuset, Stockholm.

Vill du jobba på Kulturrådet?

Kulturrådet söker en kommunikatör och en litteraturhandläggare till enheten för litteratur, läsande och kommunikation för ettåriga vikariat. Sista ansökningsdag är den 6 december.

Läs mer om tjänsterna

Sisters of Jam

Stöd till bild- och formkonst

Kulturrådet fördelar den här omgången stöd till tio aktörer inom bild- och formkonst. Nio av de tio riktar sig till barn och unga.
– Det är glädjande att se så många projekt där barn och unga får delta samt ta del av professionell konst och design, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

 

Läs mer om fördelningen

Vox Pacis

Stöd till samverkan med komponister

Kulturrådet fördelar idag stöd till 30 samverkansprojekt med komponister. Sammanlagt fördelas cirka 2,4 miljoner kronor den här omgången.
– Kulturrådet noterar en 30-procentig ökning av antalet ansökningar jämfört med motsvarande fördelning förra året, konstaterar Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Kvaliteten på ansökningarna är också generellt hög.

Läs mer om fördelningen

Varia2015

Kulturrådets stöd
till fri scenkonst

Kulturrådet fördelar medel till nationella och internationella projekt inom fri scenkonst. Söktrycket är fortsatt mycket högt. Från hela landet har det kommit 209 ansökningar om sammanlagt 56 miljoner kronor. I och med de beslut som nu presenteras fördelas 7,4 miljoner till 40 aktörer.

Läs mer om fördelningen

Magnus Boström.

Ny chef för regional verksamhet och uppföljning

Magnus Boström är ny chef för regional verksamhet och uppföljning på Kulturrådet och tillträder i mitten av februari 2016. Närmast kommer han från en tjänst som administrativ chef på Kulturförvaltningen i Stockholm.

Läs mer om tillsättningen

Carl Wallin. Foto: Micke Sandström.

Ny administrativ chef

Carl Wallin är ny administrativ chef på Kulturrådet och tillträder i månadsskiftet januari-februari 2016. Närmast kommer han från motsvarande tjänst på Uppsala stadsteater.

Läs mer om tillsättningen

Stockholm Lisboa Project. Foto: Björn Olin.

13 miljoner kr från Kulturrådet till fria musikgrupper

Kulturrådet beviljar 12 980 000 kr i verksamhetsbidrag till 168 fria musikgrupper för 2016. Grupperna får ett bidrag för att spela sin musik för en publik i Sverige och utomlands.

Läs mer om fördelningen

Omslag: Idrott och Läsning – ett Dream Team.

Kickstarta läsningen

Kulturrådet och SISU idrottsutbildarna har tagit fram skriften Idrott och Läsning – ett Dream Team. Den innehåller handfasta tips, goda exempel, reportage och mycket annan inspiration för den som vill kickstarta läsningen.


 

Ladda ner eller beställ skriften

ONLINE-TJÄNSTEN STÄNGD
DEN 1 DECEMBER

Tisdag den 1 december är online-tjänsten för bildragsansökan och redovisning stängd för underhåll.

KULTURRÅDET I MEDIA

Stor majoritet röstade igenom andra sparpaketet
24/11-15, 17:45
Sparpaket två där 330 miljoner ska bort klubbades med 56 röster för S, V, MP som fick stöd av C och 26 röstade nej och en var frånvarande. S, V och MP fick också stöd för sin landstingplan, budget och finansplan med 40 röster. där 26 röstade nej och 17 avstod för egna förslag.
Källa: Dala-Demokraten
Mattias Alkberg - en levande död på besök i södra Norrland
24/11-15, 15:33
I februari kom zombieapokalyps-skivan "Levande död i Norra Norrland". Bakom står Umeå-gruppen Råd Kjetil Senza Testa och för vokalerna Mattias Alkberg.
Källa: GD.se
Här skapas konst
24/11-15, 13:59
Fantasin flödade och akvarellfärgen användes flitigt när det pågick workshop på
Källa: VT.se
HBTQI-perspektiv på museisamlingar
21/11-15, 16:54
En forskare med kompetens kring HBTQI-perspektiv anställs i ett forskningssamarbete mellan Livrustkammaren, Historiska museet och The Unstraight Museum med stöd av Kulturrådet.
Källa: Nättidningen Svensk Historia
Header logo