Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.

Din passion behövs i kulturskolan

Nu startar en ny flexibel utbildning på högskolenivå för dig som har konstnärlig kompetens och som vill fylla på med pedagogiska kunskaper. Plocka de delar du behöver och läs i din takt. Ansök senast 15 april!

Läs mer om att jobba i kulturskolan

Kom och säg hej på Kulturskoledagarna!

20-22 mars drar Kulturskoledagarna igång på Quality Hotel Friends i Solna. Kulturskolecentrum är på plats, kom och säg hej i vår monter under onsdagen eller lyssna på vårt seminarium under torsdagen!

Läs mer om kulturskoledagarna

Kreativa platser - redovisning

Kulturrådet stöttar lokala kulturprojekt genom regeringssatsningen Kreativa platser. Projekten som är inne på sitt tredje och sista år utgår från de boendes intressen och behov. Cirka 100 miljoner kronor har under de tre åren fördelats till 30 projekt runtom i landet. Nu är en delredovisning av satsningen klar.

Läs redovisningen

Folk och kultur 2019 i backspegeln

Nu kan du se några av seminarierna Kulturrådet arrangerade under årets upplaga av Folk och kultur.  Om kulturskolan, förutsättningar för scenkonst i hela landet och lokala och globala kopplingar inom bildkonstområdet

Se filmerna från Folk och Kultur

Framtidens bibliotek på en lokal nivå – delrapport för Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. 225 miljoner kronor per år ska fördelas till Sveriges kommuner och 25 miljoner kronor per år till regional biblioteksverksamhet. Denna delrapport ingår i uppdraget och lämnades till Kulturdepartementet 1 mars.

Läs mer om rapporten

Kulturrådets budgetunderlag 2020–2022

Den 1 mars lämnade Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Varje år ger vi regeringen ett budgetunderlag där vi berättar om vilka resurser som behövs inom myndighetens verksamhetsområde.

Läs mer om Budgetunderlaget

Öppet svar om bidrag till musikarrangörer

Kulturrådet har fått ett öppet brev från riksförbundet Svensk jazz som vi vill bemöta. Här förklarar vi bakgrunden till varför bidraget till musikarrangörer har förändrats och hur beslutsprocessen går till.

 

Läs vårt öppna svar

Mejeriet

305 musikarrangörer får stöd av Kulturrådet

I onsdags fördelade Kulturrådet bidrag till 305 musikarrangörer i hela Sverige. Många av mottagarna får stöd för första gången.

Läs mer om fördelningen

Kulturministern om Kulturskolcentrum

"Jag ska jobba för att kulturskolebidraget kommer tillbaka" - det sa den nya kulturministern Amanda Lind när hon besökte Kulturskolecentrums seminarium under Folk och kultur. Här kan du se seminariet i sin helhet och lyssna på intervjuer med paneldeltagarna!

Läs mer om seminariet

Kulturrådets årsredovisning 2018

Årsredovisningen sammanfattar Kulturrådets verksamhet under 2018. I resultatredovisningen beskriver vi vår verksamhet och redovisar hur verksamhetens prestationer har utvecklats när det gäller volym och kostnader.

Läs årsredovisningen för 2018

Nationella minoriteter: Dags att söka

Nu öppnar vi för ansökningar från samiska och övriga nationella minoriteters kulturaktörer som vill stärka, utveckla eller synliggöra den egna kulturen och kulturarvet. Du kan söka projektbidrag för stora och små tidsbegränsade projekt. Ansökningsperioden är 21 februari-21 mars.

Läs mer om bidraget

Foto: Susanne Kronholm

Webbinariet om Stärkta bibliotek

Missade du vårt webbinarium om Stärkta bibliotek, den treåriga satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige? Här kan du se sändningen i efterhand.

Se webbinariet i efterhand

Floto: Carmilla Floyd.

Rivstart för Bokstart Idélabbet

Jaga pappor i sporthallen. Flytta möten till kvällar och helger. Skapa ett eget rum för de allra minsta eller göra hembesök. Idéerna haglar i rummet på Bokstart – Idélabbets första utbildningsdag för team från sex kommuner som vill söka nya vägar för att stärka små barns språk- och läsutveckling i samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

Läs mer om Idélabbet

Header logo