Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Bokstart utvidgas till glesbygd

Kulturrådets satsning på att stödja små barns språk-och läsutveckling – Bokstart- sprids över landet. I våras startade tre pilotprojekt i Södertälje, Landskrona och Göteborg. Nu är det dags för flera att vara med. Under höstens ansökningsomgång blir det möjligt för kommuner i glesbygd att söka medel för Bokstart-projekt.

Läs mer om Bokstart i glesbygd

Skapande skola i förskolan

Kulturrådet har tilldelats ytterligare tio miljoner kronor för professionell kulturverksamhet i förskolan inom ramen för bidraget Skapande skola. I uppdraget ingår en kartläggning av den befintliga kulturen i förskolan. Medlen kommer i huvudsak att användas till pilotprojekt för förskolebarn i åldern 3–5 år.

 

Läs mer om Skapande förskola

Omslag rapport

Strukturfonderna fortsatt viktiga kulturfinansiärer

EU:s struktur- och investeringsfonder kommer även under nuvarande programperiod, 2014–2020, vara viktiga finansieringsverktyg för svenska kulturaktörer. Det framgår av Kulturrådets årliga rapport till regeringen.

Läs mer om rapporten

Läs för ditt barn och vaccinera det mot utanförskap

Barnboksförfattaren Martin Widmark är gäst i Läs för livet. Med läsambassadör Johanna Lindbäck samtalar han om konsten att bygga en fängslade historia och vilket ansvar man har som författare.

Lyssna på Läs för livet!

Ny läsambassadör för barn och unga

Sveriges nya läsambassadör, den tredje i ordningen, presenteras på Bok & Bibliotek i Göteborg. Hen utnämns av kulturminister Alice Bah Kuhnke på Ung Scen den 24 september klockan 15.00.

Läs mer om utnämnandet av ny läsambassadör

Dags för anmälan till PAMS

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron under den internationella scenkonstmässan PAMS i Seoul den 5-10 oktober. Aktörer som vill delta i samordningen är välkomna att anmäla sig senast den 10 september.

Mer information och anmälan

Kulturrådet kommenterar ny
kartläggning om tillgänglighet

I de kulturpolitiska målen betonas att alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Kulturrådet har fått ett särskilt regeringsuppdrag att göra kulturen mer tillgänglig för alla. Senast årsskiftet 2016/17 ska Kulturrådets delmål för tillgänglighet vara genomförda av de kulturinstitutioner som får statligt stöd för regional kulturverksamhet.

Läs Kulturrådets kommentar

Ung scen 2014. Foto: Martin von Brömssen.

Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Kulturrådet gör en ny storsatsning på Ung Scen på Bok & Bibliotek 2015. Samtal, föreläsningar, möten och utställningar äger rum på hundra kvadratmeter i A-hallen. Programmet fokuserar i år på yttrandejämlikhet och barns rätt till kultur med teman som läslust, idrott och läsning, nyanlända elevers skapande och kulturskolans roll.

Läs mer om Kulturrådets program på Bok & Bibliotek

Förändringar på Kulturrådet

Kulturrådet står inför en omorganisation som träder i kraft successivt under hösten. Några nya tjänster är redan tillsatta och en ny stor kultursatsning ligger i startgroparna. Stf generaldirektören går vidare till nytt uppdrag som förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Läs mer om förändringarna på Kulturrådet

Foto: Karin Beate Nøsterud/Norden.org.

Kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden under en treårsperiod. Innehållet ska utgå från de boendes behov och präglas av brett medborgarinflytande. Regeringen planerar att avsätta 170 miljoner kronor för satsningen.

Läs mer om uppdraget

Omslag: Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2014.

Ny rapport om svensk medverkan
i Kreativa Europa 2014

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014-2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kultur och 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel). Totalt 70 projekt med svensk medverkan, som enskild sökande eller som projektpartner, fick stöd inom Kreativa Europa år 2014.

Läs mer om rapporten

Omslag Camping och kurragömma.

Böcker på minoritetsspråk sökes

Sagoböcker på jiddisch, dikter på samiska eller serier på meänkieli. Nog ges det ut många böcker – men inte på de nationella minoritetsspråken. Det vill Kulturrådet ändra på och uppmuntrar nu även medelstora och stora förlag till översättningssamarbeten.

Läs mer om stöd för utgivning på de nationella minoritetsspråken

Kulturrådet arrangerar hbtq-konferens

Regeringen har gett Kultulrådet i uppdrag att arrangera en konferens kring hbtq senare i år. Syftet är att ytterligare uppmärksamma hbtq-frågorna inom kulturområdet. Konferensen riktar sig till representanter för statliga kulturinstitutioner, kulturmyndigheter, konstnärliga högskolor, bibliotekshögskolan samt  regionala kulturchefer med flera.

Läs mer om konferensen

KULTURRÅDET I MEDIA

Ryssland stoppar Chagall-utställning
03/09-15, 13:59
Nio dagar före vernissagen ställer Millesgården i Stockholm in sin utställning ”Marc Chagall och hans ryska samtid”, som skulle ha visats från och med den 12 september. Anledningen är ”politik och byråkrati”, enligt museet.
Källa: Västerbottens-Kuriren
Nya chefen vill spela teater i hela Norrbotten
03/09-15, 13:54
Carina Henriksson är sedan fyra dagar ny teaterchef i Pajala.
Källa: Norrländska Socialdemokraten
Kulturinstitutioner utestänger funktionsnedsatta
02/09-15, 11:25
En ny undersökning visar att kulturvärlden kämpar med tillgängligheten på nätet.
Källa: Svt.se
Urkult med Kulturflödet
02/09-15, 07:08
Urkult arrangerar i höst Kulturflödet Utmed Ångermanälven - och tre spelningar med tre omtalade konstellationer står på
Källa: Allehanda.se
Header logo