Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Bokjuryn skapar läslust

I veckan avslöjades vilka böcker som blivit framröstade till vinnare i Bokjuryn. Nästan 36 000 barn och unga i Sverige har röstat fram sina favoritböcker av nyutgivna böcker. I år ökade antalet röstande för femte året i rad. Bokjuryn är ett av Sveriges största och äldsta läsfrämjande projekt.

Läs mer om Bokjuryn

Bild från Skapande skola-projekt i Husby.

Förskolesatsning inom Skapande skola tidigast till hösten

Utformningen av regeringens nya satsning på förskolan inom Skapande skola är i dagsläget inte färdig. Tidigast till hösten kan en modell för hur stödet ska användas presenteras.

Läs mer om satsningen

Förstärkning av kulturen
i regeringens vårbudget

Kreativitet, mångfald och delaktighet är honnörsorden i vårbudgeten. Kultursatsningen uppgår till sammanlagt 58 miljoner kronor för 2015, men ska spädas på ytterligare den kommande treårsperioden.

Läs mer om vårbudgeten

Fler elever får del
av Skapande skola

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. Ansökningar har kommit in från drygt 400 skolhuvudmän över hela landet och omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler elever får del av Skapande skola.

Läs mer om fördelningen

Logotype: Bokstart.

Nationell satsning för små barns språkutveckling

Bokstart är en nationell satsning som ska uppmuntra föräldrar att läsa, sjunga, rimma, ramsa och prata med sina barn. I pilotstäderna Landskrona, Göteborg och Södertälje gör bibliotekarier hembesök hos familjer med små barn och bjuder på bokpaket och inspirerande bokprat.

Läs mer om Bokstart Sverige

Tillväxtverket arrangerar
Creative Business Cup

Creative Business Cup är en internationell tävling för entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Själva kärnan i verksamheten ska baseras på kreativa kompetenser såsom design, konst, media, musik med mera.

Läs mer om Creative Business Cup

Kulturministern föreslår en återställare
av 15 miljoner kronor

Nu föreslår regeringen en ökning av stödet till länens kulturverksamhet i vårändringsbudgeten. Den summa om 15 miljoner som togs bort från det regionala kulturstödet inför 2015 återställs.

Läs mer om regeringsfärslaget

Steneby konsthall.

Nio svenska organisationer
får EU-stöd

Europe Grand Central är ett av nio projekt med svensk medverkan som får stöd som samarbetsprojekt inom ramen för Kreativa Europa. Konstkooperativet Not Quite i Fengersfors är projektledare och ska tillsammans med sex andra europeiska organisationer ”putta Europa från misstänksamhet till nyfikenhet”. Projektet har fått EU-stöd om 200 000 euro.

Läs mer om de svenska samarbetsprojekten

Mats Jonsson och Johanna Lindbäck.

Seriesnack hos Läsambassadören

Mats Jonsson är serieförfattare och redaktör på tidskriften Galago. Med honom diskuterar Sveriges läsambassadör Johanna Lindbäck hur man läser serier, det svenska serieundret och hans eget skapande. Dessutom får hon tips på serier för barn och unga i sin podd Läs för livet! Avsnittet finns även på Itunes.

Lyssna på Läs för livet!

Kultursatsningen på
miljonprogrammen drar igång

Kulturrådet och Statens konstråd får två miljoner kronor i vårbudgeten för att dra igång satsningen på konst och kultur i miljonprogramsområdena. Sammanlagt ska regeringen satsa 170 miljoner kronor under en treårsperiod. Den 1 januari 2016 är det tänkt att projektet ska vara igång.

Läs mer om satsningen

KULTURRÅDET I MEDIA

Kulturstöd släpar efter
26/04-15, 06:30
Länet.
Källa: Jönköpings-Posten
450000 till kultur i skolan
25/04-15, 11:00
LANDSKRONA.
Källa: Lokaltidningen Landskrona & Svalöv
Hur vill vi se kulturen om tjugo år?
25/04-15, 05:00
Lördagskrönika Nu med gemensam målbild mot Årets tillväxtkommun 2018 upplever jag att så mycket gott
Källa: Helagotland.se
Ren rovdrift på bildkonstnärer
24/04-15, 12:21
Sedan flera årtionden tillbaka har det gått att läsa i ett antal statliga utredningar om konstnärernas svaga ekonomiska ställning
Källa: Dala-Demokraten
Header logo