Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.
Grafik med text Europaåret för kulturarv

Nu öppnar utlysningen för samarbetsprojekt!

Årets utlysning om stöd för samarbetsprojekt inom ramen för Kreativa Europa har nu öppnat! Som vi tidigare har berättat är 2018 Europaåret för kulturarv och med anledning av det finns också en ny möjlighet att söka stöd för kulturarvsprojekt.

Läs mer om utlysningen

Lotta Brilioth Biornstad har skrivit Kulturrådets bidrag till rapporten.

Alla ska ha möjlighet att bli läsare! – Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin

Nyligen överlämnades den första omvärldsrapporten till den nationella biblioteksstrategin till regeringen. Rapporten ”Den femte statsmakten – bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering” ger en bred omvärldsanalys av en rad experter. Kulturrådet vill i detta sammanhang påminna om vikten av bibliotekens läsfrämjande funktion.

Läs mer om Kulturrådets bidrag till rapporten

Alice Bah Kuhnke. (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

115 miljoner till den fria konsten

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som uppgår till 115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär en förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria aktörer inom scenkonst och kulturtidskrifter. När det gäller de bidrag som Kulturrådet fördelar innebär detta en årlig ökning med 25 miljoner kronor till fria grupper inom scenkonstområdet och med 8 miljoner kronor till litteratur och kulturtidskrifter.

Läs mer om den nya satsningen

Öppet brev till Säpo från Kulturrådets generaldirektör och styrelseordförande

Att Nordiska Motståndsrörelsen har fått tillstånd att demonstrera i samband med Bokmässan i Göteborg, en mässa vars ändamål är att hylla det fria ordet, gör att Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell och styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton känner en stark oro för hotet mot demokratin och yttrandefriheten som ligger till grund för uppdraget till myndigheten. Deras öppna brev till Säpo kan läsas i sin helhet här på Kulturrådets hemsida.

Läs det öppna brevet

Om du vill göra skillnad i världen – läs med ett barn!

Unesco har utnämnt 8 september till Internationella läskunnighetsdagen. Syftet är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, öka jämställdhet och skapa hållbara samhällen. Kulturrådets initiativ Bokstart stärker små barns språkutveckling och framtida läsintresse genom att uppmuntra vuxna i barns närhet att läsa högt. Projektet bidrar till att uppnå flera av de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Läs artikeln på Bokstarts sida

Vi ses på Bokmässan!

För fjärde året i rad arrangerar Kulturrådet programmet på Ung scen på Bokmässan i Göteborg. Här bjuds på ett sextiotal programpunkter kring barns rätt till kultur, läslust och allas lika värde. Nya böcker och aktuella ämnen diskuteras. Dessutom kungör kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vem som blir ny läsambassadör!

Läs mer om Ung scen på Bokmässan

Kreativa platsers ansökningsperiod är nu öppen

Bidraget Kreativa platsers ansökningsperiod för 2017 är öppen under perioden 29 augusti till 26 september. Kulturrådet kommer att prioritera fortsättningsansökningar för de projekt som beviljades bidrag 2016. Mer information om bidraget hittar ni här.

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS (Performing Arts Market in Seoul), 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Läs mer om Kulturrådet på PAMS 2017

Läs högt!

Kulturrådet har tagit fram en app som hjälper småbarnsföräldrar att hitta den perfekta boken att läsa högt ur när det är sagostund. Ladda ned "Läs högt!"-appen du med! Den är kostnadsfri och öppnar upp dörrarna till en underbar värld av litteratur för barnen att upptäcka.

Instruktioner för appen

Läsambassadörens tips till lärare inför skolstarten

Läsambassadören Anne-Marie Körling skriver på sin blogg, För ungas läslust, om vad lärare i grundskolan bör tänka på när de pratar med eleverna om vad de har läst för böcker under sommarlovet. "När sommarlovets läsning ska summeras och presenteras i skolan vid terminsstart är det en risk för att skillnaden återigen blir för stor och klyftan till  boken blir större och större. De som har läst sina böcker under sommaren får veta att de gjort rätt och bra. De som inte läst får höra veta att det borde ha läst." Blogginlägget publiceras nu även här på Kulturrådets hemsida.

Läs blogginlägget

Kulturrådet söker ledamöter till arbets- och referensgrupper!

Nu kan du lämna intresseanmälan för att bli ledamot i Kulturrådets arbets- och referensgrupper. Gruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Sista anmälningsdag är 15 september.

Läs mer och gör din intresseanmälan

En månad i USA med fokus på kulturfinansiering

Kulturrådets Elin Norquist, som är ansvarig för internationell samordning, har varit stationerad i Washington DC och New York i en månad under sommaren. På Kulturrådsbloggen, där regeringens utsända kulturråd skriver om sitt arbete, summerar hon sin tid där. En text som nu återges här på Kulturrådets hemsida.

Läs blogginlägget

Stolt scenkonst på Stockholm Pride

Stolt scenkonst är ett nationellt nätverk för att öka tillgången och sprida scenkonstproduktioner med hbtq-perspektiv. Under Stockholm Pride 2017 (31 juli - 6 augusti) arrangeras en mängd punkter under detta paraply. Initiativtagare är Scensverige som tillsammans med Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara och West Pride ska samarbeta för att tillgängliggöra queer scenkonst i hela landet. Kulturrådet har beviljat stöd till satsningen.

Se hela programmet här

Almedalen 2017 – Digitalisering av konst och kultur

Här kan du se seminariet Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken i efterhand. Sändningen är teckentolkad. Det går även att se seminarierna uppdelade i olika videoklipp.

Se Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken

Kulturrådets rapport om fördelning av statliga kulturutgifter

Idag, den 30 juni, skickar Kulturrådet rapporten "Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2015-2016" till regeringen. Rapporten ger en övergripande bild av hur statliga kulturutgifter fördelats mellan Sveriges regioner.

Läs mer om rapporten

Foto: Bok & Bibliotek.

Kulturrådet på Bok & Bibliotek 2017

Den 28 september–1 oktober möts författare och bokälskare på Bok & Bibliotek i Göteborg. Kulturrådet arrangerar Ung scens program för fjärde året i rad. Fokus är barns rätt till kultur, läslust och allas lika värde. En av höjdpunkterna är när den nya läsambassadören presenteras av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer om Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Kulturrådet och Agenda 2030

Regeringen har beslutat om att myndigheter ska samverka för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. Kulturrådet är en av drygt 50 myndigheter som fått i uppdrag att lyfta frågor om demokrati och hållbarhet med koppling till agendan.

– Jag vet att många i kultursektorn sedan länge arbetar med dessa frågor, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Det finns goda exempel runtom i landet som vi arbetar med att sammanställa och insatser som vi vill lyfta fram som kan inspirera.

Läs mer om Kulturrådets relation till Agenda 2030

Karavan.

84 miljoner till fri scenkonst inom dans, teater, opera, cirkus och performance

Den fria scenkonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Kulturrådet har beslutat att fördela 49,2 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus och performance samt 34,7 miljoner kronor i bidrag till fria aktörer inom dansområdet. I båda fallen rör det sig om verksamhetsbidrag, alltså bidrag till aktörernas kontinuerliga verksamhet, inte till specifika projekt.

Läs mer och se listorna över fördelningen

KULTURRÅDET I MEDIA

Oppositionen: "På gränsen till oansvarig"
20/09-17, 12:38
Höjningen av årets kulturbudget är den största på åtminstone 20 år. Bland vinnarna finns biblioteken, den fria konsten och kulturskolan....
Källa: Helsingborgs Dagblad
Form/Design Center pekas särskilt ut som mötesplats i regeringens budgetproposition
20/09-17, 12:35
Form/Design Center i Malmö pekas särskilt ut som mötesplats för områdena arkitektur, form och design för södra Sverige. Uppdraget bygger...
Källa: MyNewsdesk Sweden
Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur
20/09-17, 12:23
Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella...
Källa: Kulturdepartementet - Regeringen.se
10 nya miljoner till de nationella minoriteternas kultur
20/09-17, 11:45
10 miljoner mer till de nationella minoriteternas kultur och 20 miljoner mer till minoritetspolitiken, föreslår regeringen i sin...
Källa: Radio Sweden på svenska - Sveriges Radio
Header logo