Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Tillgängligt kulturliv

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Bilden: Göteborgs Stadsteaters föreställning Som ni vill ha det. Foto: AORTA.

Läs mer om tillgänglighet

Rapport visar på otillgängliga byggnader

Många av Sveriges historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av byggnadsminnen öppna för allmänheten och som fått kulturmiljövårdsbidrag 2013–2014 har inte gjort några tillgänglighetsåtgärder. Det visar en kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjort.

Läs mer om rapportens resultat

Staty vid kyrka. Foto: Lars Lundqvist.

Inga hinder att tillgängligöra kulturarvet

Riksantikvarieämbetet har ett referat på sin webbplats från en konferens om forskning och utveckling. Konferensen behandlade tillgänglighet i äldre byggnader samt den nya teknikens möjligheter. Hela konferensen filmades och presentationerna kan laddas ner från webbplatsen.

Läs mer och ladda ner material

Omslag: Kultur för alla – inget hinder

Positiv utveckling inom funktionshinderspolitiken

Kultur för alla – inget hinder. I dag, den 15 mars, lämnades slutredovisningen av Kulturrådets arbete med delmålen inom funktionshinderspolitiken till regeringen. Det är med anledning av att regeringens strategiperiod 2011–2016 nu formellt avslutas.

Läs mer om slutredovisningen

Lars Göran Wadén, kommunikatör i projektet.

Teaterföreställning driver på tillgänglighetsarbetet

Teaterprojektet ”Funk i 4D – Landet runt” är namnet på en teaterföreställning, för av och med personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som kommer att turnera under 2017. Under en vecka på varje plats runt om i landet kommer kultur och tillgänglighet att diskuteras.

Läs mer om teaterprojektet

Skapande skola-arbete i Växjö.

Skapande skola funkar för elever med funktionsnedsättning

Att arbeta med kultur ger mervärde för elever i behov av särskilt stöd. Personliga möten utan prestationskrav är en annan framgångsfaktor. Läs om hur sex skolor runt om i landet arbetar med Skapande skola tillsammans med elever med funktionsnedsättning.

Läs mer på Skapande skola-sidan

Utbildningsdag inom Fokus.

Museifokus på funktionshinder

Ett nätverk av museianställda som långsiktigt verkar för att funktionshinderaspekten blir en självklar del av mångfaldsbegreppet. Det är syftet med Upplandsmuseets och HandikappHistoriska Föreningens utbildningssatsning Fokus. Ett arvsfondsprojekt som utbildat 20 museianställda under 2014-2015 och som idag är ett nätverk.

Läs mer om Fokus

Bild från Örebro länsteaters uppsättning av ”Vredens druvor”. Foto: Urban Jörén.

Utbildningsdag om tillgänglighet

Nu brådskar det att göra kulturen mer tillgänglig för alla. Kulturrådets delmål för tillgänglighet ska vara genomförda inom kulturlivet senast under 2016. Se inspelningen från vår utbildningsdag om tillgängliga lokaler och webbplatser.

 

Se inspelningen från utbildningsdagen

Skärmdump från testets startsida.

Testa din webbplats

Hur tillgänglig är din webbplats? Myndigheten för delaktighet har tillsammans med E-delegationen tagit fram ett självskattningsverktyg med ett tjugotal frågor som hjälper dig att granska tillgängligheten på din webbplats. Frågorna har fokus på åtgärder som gör stor skillnad och är relativt enkla att genomföra. Frågorna kompletteras med förklarande texter och länkar till de riktlinjer som berör respektive tillgänglighetskrav och blir sammantaget en kortkurs i tillgänglighet.

Testa din webbplats

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015

Myndigheten för delaktighet har publicerat sin uppföljning av den svenska funktionshinderpolitiken. Kultursektorn har ett eget avsnitt med uppgifter som är hämtade bland annat från Kulturrådets arbete och uppföljningar.

Läs rapporten "Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken - Hur är läget 2015?"

Utveckling i rätt riktning för ökad tillgänglighet inom kulturområdet

Kulturrådet lämnade nyligen en rapport till regeringen om tillgängligheten inom kulturområdet. Rapporten ger en generell lägesbeskrivning av hur tillgänglighetsarbetet ser ut inom kultursektorn och beskriver även Kulturrådets egna uppdrag och insatser inom området. Rapporten visar att utvecklingen går i rätt riktning och att det pågår mycket arbete för ökad tillgänglighet bland landets kulturaktörer. Kulturrådet menar samtidigt att aktörerna inom kultursektorn har olika förutsättningar och resurser för att utveckla sina verksamheter, vilket till viss del styr insatserna.

Läs mer om rapporten

DO logo

Bristande tillgänglighet - en ny form av diskriminering

Den 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Läs mer om lagen

SKRIVA TILLGÄNGLIGT

RAPPORT

Ladda ner eller beställ rapporten Digitalisering och tillgänglighet. Den finns även på lättläst svenska och inläst i DAISY-format.

UPPFÖLJNING

Redovisning av Kulturrådets arbete 2014 med delmålen i funktionshinderspolitiken.

Header logo