Index - The Swedish Contemporary Art Foundation

Bidrag

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Som sektorsansvarig myndighet har Kulturrådet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har även ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Kulturrådet ska också verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald och ha ett barn- och ungdomsperspektiv i alla delar av verksamheten. Det sker bland annat genom bidragsgivning inom olika kulturområden.

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Statliga bidrag till regional kulturverksamhet fördelas dels genom kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte deltar i modellen.

Vem kan söka bidrag?

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

Kulturrådet får inte lämna bidrag till någon som har skulder till staten för skatt eller avgift. Kulturrådet får inte heller lämna bidrag till företag som är i likvidation.

Att söka bidrag

De flesta bidrag söker du online. I några undantagsfall får du ladda ner en ansökningsblankett från Kulturrådets webbplats och mejla den till e-postadressen kulturradet@kulturradet.se. Lämna bara in ett exemplar av varje ansökan.

Mer information om ansökan och ansökningsblanketter hittar du under respektive bidrag.

SUPPORT

För support och bidragsärenden

Telefontid helgfria vardagar
kl. 09.0011.00, 13.0015.00
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Öppet inför helgdagar och klämdagar

ANSÖK I GOD TID

Vill du ha hjälp av Kulturrådets support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen.

Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Sent inkommen ansökan
Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

ANSÖKNINGSDATUM

FRÅGOR OCH SVAR

Header logo