Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Om Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020. Stöd går att söka för exempelvis internationellt samarbete och för att nå en europeisk publik.

Programmet har en total budget på 1,46 miljarder euro. Kreativa Europa består av delprogrammen Kultur och MEDIA som riktar sig till aktörer inom konst och kultur respektive film, tv och dataspel. Det finns även ett sektorsövergripande programområde som bland annat omfattar ett lånegarantiinstrument.

Kreativa Europa Desk Sverige informerar om programmet och ger rådgivning vid ansökan. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. Kulturrådet och Filminstitutet beviljar inga bidrag inom Kreativa Europa. Det är myndigheten under Europeiska kommissionen kallad Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel som ansökan skickas till och som fattar beslut. Här nedan kan du läsa nyheter som rör kulturdelen i programmet.

Vi finns också på Facebook och Twitter - följ oss gärna där!

Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om programmet

Foto: Kulturrådet

Nytt ansökningsdatum för europeiska samarbetsprojekt

Nu har årets utlysning om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom EU:s kulturprogram Kreativa Europa öppnat. Sista ansökningsdatum är den 23 november klockan 12.00.

Läs hela nyheten

Sverige i topp bland projekt som får EU-stöd för integration via konst och kultur

Nio svenska organisationer får stöd från EU-programmet Kreativa Europa för att delta i europeiska samarbeten med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier.

Läs mer om projekten

Utlysning om att delta i utbyte inom projektet Creative Hubs

Creative Hubs finansieras av Kreativa Europa och erbjuder nu möjlighet att söka mobilitetsstöd inom Peer-to-peer Exchange Scheme. Syftet med projektets initiativ är att stödja utveckling, kunskapsutbyte och nätverkande mellan personer som är verksamma inom kreativa hubbar i Europa.

Läs mer om Creative Hubs

Nytt förslag till upphovsrättslagstiftning inom EU

11 oktober 2016 Den 14 september presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ny upphovsrättslagstiftning, vilket också har uppmärksammats i svenska medier. Innan förslagen blir verklighet måste de beslutas av Europaparlamentet och ministerrådet.

Läs mer om förslagen

Utlysning om stöd till europeiska nätverk

Nu finns även möjlighet att för sista gången inom programperioden för Kreativa Europa 2014-2020 söka fyraårigt nätverksstöd.

Läs mer om utlysningen

Europeana – konferens och utlysningar

Europeana – Europas digitala plattform för kulturarv som samlar digitaliserade föremål från bibliotek, arkiv, audiovisuella samlingar och museer – håller sin tredje konferens i slutet av november.

Läs mer om Europeana

Seminarium om Publikutveckling, 9-10 november, Stockholm

Intercult är med i utvecklings- och forskningsprojektet Engage Audiences – Audience Development som genomförs med stöd av Kreativa Europa. Målet är att sprida kunskap till europeiska kulturorganisationer om aktuella rapporter och framgångsrika metoder att arbeta med publikutveckling. Inom ramen för detta arbete arrangerar Intercult två forum om publikutvecklingsfrågor i november.

Läs mer om konferensen

Praktisk guide om miljövänligt turnerande

Julies Bicycle är en global, inte vinstdrivande organisation baserad i London som jobbar med hållbar utveckling inom de kulturella och kreativa näringarna. Den startades 2009 av musikindustrin, men täcker sedan flera år även alla former av scenkonst, gränsöverskridande kultur, litteratur samt bild och form.

Läs mer om Julies Bicycle

Europeiska kommissionen föreslår 2018 som Europeiskt Kulturarvsår

Kommissionen anser att kulturarvet är så centralt för Europas identitet, och på grund av de allvarliga hot kulturarvet står inför i konfliktområden, att tiden är rätt att särskilt uppmärksamma kulturarvet. Den 30 augusti lämnades förslaget om att utnämna 2018 till ett kulturarvsår.

Läs mer om Europeiskt Kulturarvsår

Utlysning: Erasmus för unga entreprenörer

Erasmus för unga entreprenörer hjälper blivande europeiska företagare att skaffa de kunskaper som behövs för att på ett framgångsrikt sätt starta och/eller driva ett litet företag i Europa. Det går utmärkt att söka som företagare inom de kulturella och kreativa sektorerna. Nya företagare samlas och utbyter kunskaper och affärsidéer med en erfaren företagare, som de stannar hos och samarbetar med under en period på 1 till 6 månader. Vistelsen delfinansieras av Europeiska kommissionen.

Läs mer om utlysningen

Creative Europe Show Case Conference, 27 oktober, Bryssel

Nu har programmet för EU-kommissionens konferens om Kreativa Europa publicerats. Konferensen äger rum på Bozar i Bryssel och är ett utmärkt tillfälle för er som är intresserade av att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa.

Läs mer om konferensen

Rapport om konstens och kulturens roll i urbana processer

Circostrada är ett europeiskt nätverk för cirkus och gatuperformance med stöd av Kreativa Europa. Bland annat så offentliggör nätverket tematiska publikationer som bygger på medlemmarnas sakkunskap för att visa på övergripande perspektiv av cirkus och gatukonst vad gäller samhällsengagerande frågor.

Läs mer om Circostrada

Foto: Kulturrådet

Film från mötet om Horisont 2020

Den 12 september anordnade vi på Kreativa Europa Desk Sverige en informationsträff tillsammans med Vinnova om stödmöjligheter inom EU-programmen Kreativa Europa och Horisont 2020. Här kan du se filmer från konferensen och läsa en kort sammanfattning av dagen.

Se filmerna här

Foto: Teater Tre

Teater Tre inspireras av europeiskt samarbete

Small Size är både ett samarbetsprojekt och ett internationellt nätverk för teatrar som arbetar med produktioner för barn. Nätverket startade redan 2005 av fyra teatrar från Italien, Belgien, Spanien och Slovenien genom bidrag från EU-kommissionen. Den svenska teatergruppen Teater Tre deltar i projektet.

Läs hela nyheten

Informationsträffar i september

Under september kommer vi på Kreativa Europa Desk Kultur delta i flera olika informationsträffar om internationellt kulturstöd. Bland annat deltar vi på Bok och Bibliotek i Göteborg den 22-25 september. Här ser du var och när vi är på plats. Välkommen att anmäla dig!

Läs hela nyheten

Foto: Galway 2020

Galway blir kulturhuvudstad

Varje år får två europeiska städer titeln europeisk kulturhuvudstad. Nu är det klart att irländska Galway blir kulturhuvudstad 2020.

Läs hela nyheten

Foto: Eurostat

Ny rapport om EU:s kulturstatistik

EU:s statistikkontor Eurostat har publicerat en ny rapport om de kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Rapporten innehåller kapitel om kulturvanor och deltagande, kulturarbetsmarknaden, kulturella och kreativa företag, internationell handel och om hur internet används för att ta del av och skapa kultur. Enligt rapporten är Sverige ett av de europeiska länder som har flest verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Läs hela nyheten

Foto: Europa Nostra

Nominera till EU:s kulturarvspris

Nu är det dags att nominera ett projekt, en organisation eller person till EU:s kulturarvspris Europa Nostra. Den 1 oktober är sista ansökningsdag.

Läs hela nyheten

Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ansök om europeiskt samarbete för ungdomar

Nu kan du söka pengar för internationellt ungdomssamarbete inom EU-programmet Erasmus+. Det finns också möjlighet för organisationer och kommuner att ta emot en volontär eller skicka iväg en ungdom till en samarbetsorganisation genom programmet europeisk volontärtjänst. Observera att utlysningarna är öppna för organisationer inom kultursektorn såväl som övriga branscher.

Läs hela nyheten

Foto: IIIM

Konferens om jämställdhet i kulturlivet

Har du läst eller skrivit en rapport eller uppsats på temat jämställdhet inom kulturlivet? Då kan du skicka den till en konferens på temat jämställdhetsintegrering hos kulturella organisationer och andra kulturaktörer. Konferensen arrangeras av International Institute for the Inclusive Museum (IIIM) i Calcutta, Indien den 19-21 december.

Läs hela nyheten

Foto: IFACCA

Ekonomisk osäkerhet är en utmaning för kulturnätverk

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) har publicerat en ny rapport om internationellt kultursamarbete och internationella nätverk inom kultursektorn. Rapporten handlar om hur nätverken fungerar, varför de är betydelsefulla samt hur deras utmaningar, utvecklingsmöjligheter och framtidsvisioner ser ut.

Läs hela nyheten

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för EU:s ekonomi

I var sin ny rapport belyser EU-kommissionen, två kommittéer vid Europaparlamentet och organisationen Nesta de kreativa och kulturella näringarna i Europa ur olika synvinklar.

Läs hela nyheten

Foto: Be Spectactive

Delta i internationella konferenser

Under hösten äger ett flertal intressanta konferenser rum för dig som är verksam inom kultursektorn. Här har vi listat några av dem.

Läs hela nyheten

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Margareta Brilioth
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo