Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.
Umeås litteraturfestival Littfest

"Vi kan spänna bågen över den samtida Europeiska poesin"

I samband med kulturhuvudstadsåret 2014 ordnade Umeås litteraturfestival Littfest så att den turnerande utställningen What’s the point of Poetry, kurerad av Literaturwerkstadt i Berlin, gjorde ett stopp i staden. För Erik Jonsson, en av arrangörerna av Littfest, blev det en dörröppnare till poesifestivaler i Europa. Därefter anslöt Littfest som den enda nordiska litteraturfestivalen till den europeiska plattformen Versopolis som är finansierad av Kreativa Europa.

Läs hela intervjun

Aerowaves MeSa Renan Martins, Let me die in my Footsteps, Foto: Peter Snadik

Informationsträff om stöd till europeiska plattformar och europeiska nätverk

Kreativa Europa Desk Kultur arrangerar en informationsträff den 8 juni i Stockholm om de två kommande utlysningarna om stöd för europeiska plattformar och nätverk.

Läs mer om informationsträffen

Tandem, internationellt utbytesprogram för personer inom kulturorganisationer

Utlysning: Tandem Shaml 2016−2017

Tandem Shaml stödjer experimentella internationella kultursamarbeten mellan kulturaktörer i Europa och Arabvärlden. Processen inom Tandem handlar om att ge konkreta insikter i kulturscener inom Europa och i Arabvärlden. Syftet är att skapa starka internationella nätverk inom kultursektorn i olika delar av världen.

Läs mer om utlysningen

Informationsträff om Interreg-programmet Central Baltic

Den 16 juni anordnar de svenska kontaktpunkterna för Central Baltic tillsammans med Svenska institutet en konferens som syftar till ökat svenskt deltagande i Central Baltic-programmet. Få svenska aktörer har hittills sökt stöd inom EU-programmet Central Baltic som finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det finns möjlighet att söka stöd för kulturprojekt inom programmet.

Läs mer om konferensen

Rijeka, ©Shutterstock.com, Leonid Andronov

Rijeka Europeisk kulturhuvudstad 2020

Nu är det beslutat att Rijeka i konkurrens med de tre andra nominerade städerna Dubrovnik, Osijek och Pula blir Europeisk kulturhuvudstad i Kroatien 2020.

Läs mer om utnämningen

Utlysning: EU Festival Award och EU Festival Label

Europaparlamentet finansierade förra året en pilotsatsning för europeiska kulturfestivaler kallad Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE). Nu utlyses stöd för utveckling av EFFE för att stärka europeiska kulturfestivaler att nå nya publiker, att omfatta alla kulturfestivaler av hög kvalitet i Europa och belöna innovativa insatser som dessa festivaler tar initiativ till.

Läs mer om utlysningen

Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i Europeiska kommissionen. Foto: Europeo

European Culture Forum 2016

Den 19–20 april genomfördes European Culture Forum i Bryssel. Det är en internationell konferens som arrangeras av EU-kommissionen vartannat år och där aktuella kulturpolitiska frågor diskuteras.  Det är också ett forum för nätverkande på europeisk nivå för policymakers, kulturarbetare och kulturorganisationer. Tema för årets forum var: Talang och kreativitet för ett starkare och mer inkluderande Europa.

Läs mer om konferensen

Tensta konsthall

Tio svenska organisationer får EU-stöd

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut gällande förra årets utlysning om europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa. Totalt tio svenska organisationer verksamma inom olika konst- och kulturområden deltar i de projekt som har fått stöd.

Läs mer om bidragsfördelningen

Bring your history, Riksarkivet

"Det är viktigt att visa att kulturarvet ägs av oss alla"

CO:OP – Community as Opportunity är ett europeiskt samarbetsprojekt som finansieras genom EU:s stödprogram Kreativa Europa. Riksarkivet i Sverige deltar som en av sjutton partners bland andra europeiska nationalarkiv och universitet.

Läs mer om CO:OP

Rapportens omslag.

Ny OMC–rapport

Europeiska kommissionen har offentliggjort en ny OMC-rapport med titeln Good Practice Report – On the Development of the Key Competence Cultural Awareness and Expression. Rapporten har fokus på pedagogik, bildning och utbildning inom konst och kultur. Den innehåller 43 goda exempel från EU:s medlemsstater och förslag till rekommendationer för policyutveckling inom området. Från Sverige lyfts Skapande Skola och kulturskolan fram som goda exempel.

Läs mer om rapporten

Människor vid karta. Foto: Europeiska kommissionen.

Utlysning: Stöd med fokus på integration

Mot bakgrund av den rådande situationen i Europa har Europeiska kommissionen och medlemsstaterna fattat beslut om en ny stödform 2016 inom EU-programmet Kreativa Europa. Utlysningen gäller stöd för sektorsövergripande projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier.

Läs mer om utlysningen

Böcker.

Utlysning: Stöd till översättning och spridning av europeisk skönlitteratur

Nu har årets ansökningsomgång om EU-stöd till översättning och spridning av europeisk skönlitteratur öppnats. Stöd inom Kreativa Europa kan sökas av bokförlag för översättning, utgivning, distribution och förmedling av romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och barn och ungdomslitteratur.

Läs mer om utlysningen

Logotype: Engage Audiences.

Utlysning: studie om publikutveckling inom kulturorganisationer

Nu finns det möjlighet att anmäla intresse för att delta i en studie om sätt att arbeta med publikutveckling i Europa. Syftet är att utforska strategier för publikutveckling och goda exempel på hur kulturorganisationer arbetar med detta. Metoderna och kunskapen ska sedan spridas till andra kulturorganisationer som vill utveckla sitt publikarbete. Sista ansökningsdatum framflyttad till den 28 april.

Läs mer om utlysningen

Logotype: European Forum on Music.

Utlysning: Resebidrag och projektpresentationer − Europeiskt Musikforum 2016

Den 19-22 maj arrangerar EMC (European Music Council) ett stort europeiskt musikforum. European Forum on Music är det sjätte som anordnas och har i år temat Musikaliska hemländer: Nya territorier. För att uppmuntra unga, framväxande talanger erbjuder EMC ett antal rese- och logibidrag för att medverka vid mötet i kulturhuvudstaden Wroclow. De utlyser också möjligheten att presentera innovativa projekt vid forumets Idea Hub. Sista ansökan för bägge utlysningarna är den 30 april.

Mer information och anmälan

Logotype: EBILDA.

Bibliotekskonferens: EBLIDA-NAPLE

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) årliga konferens hålls den 9–10 maj 2016 i Hague. Konferensen, som i år har titeln Empowering Europe! Libraries opening up new perspective, är inspirerad av inriktningen för Nederländernas EU-ordförandeskap om att stärka EU:s medborgare. 

Mer information och anmälan

Världskarta.

Call for proposals: UNESCO Global Report

Unesco bjuder in forskare, individer och konsortier att lämna förslag till texter för Unescos andra globala rapport, ‘ReShaping Cultural Policies’ 2017, om implementeringen av Unescos 2005-konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Läs mer om call for proposals

Blid på långdansfölje.

Konferens: Re:Creating Europe − Forum on european culture

Konstnärer, kulturarbetare, forskare/teoretiker och politiker från Europa bjuds in till en ny konferens i Amsterdam den 1–3 juni 2016. Fokus för konferensen är betydelsen och värdet av konst och kultur för Europa.

Läs mer om konferensen

Konferenslokalen i Milano.

Generalkonferens: International Council of Museum

Årets internationella museikonferens, International Council of Museums (ICOM), anordnas i Milano den 3–9 juli 2016. Konferensen har fokus på museer och kulturlandskap. Några av konferensens key-note speakers i ett välfyllt program är författaren Oran Pamuk, konstnärsduon Christo, arkitekten Michele De Lucchi, ekonomen David Throsby samt jämställdhets- och barn- och ungdomsministern Nkandu Luo.

Anmälan till ICOM Milano 2016

Se konferensprogrammet

Creative Partners-karta.

Ny plattform för att hitta internationella samarbetspartners

Creative Partners webbplats syftar till att hjälpa kreativa och kulturella organisationer presentera sig för dem som söker efter samarbetspartners över hela världen. Plattformen ska också fungera som ett sökverktyg för organisationer som förbereder en ansökan för europeisk finansiering och därför går det även att ange vilken eller vilka typer av stödprogram inom EU ett projekt eventuellt inriktar sig mot. Creative Partners är ett initiativ av den brittiska organisationen Euclid.

Läs mer om Creative Partners

Hand håller fram sten med budskapet "Cooperative". Bild: Danielle MacInnes.

Resurs för att finna samarbetspartners till projekt inom Kreativa Europa

Vår systerorganisation Creative Europe Desk UK har skapat en sida för partnersök på sin webbplats. Ni kan som svensk organisation själva publicera en annons om att ni söker partners eller läsa förfrågningar från europeiska organisationer om att delta i samarbetsprojekt. Sidan länkar även till databaser för partnersök i Österrike, Italien, Polen, Serbien och Slovenien.

Läs mer om partnersök

Bild från katalogens omslag.

Ny katalog för kreativa och kulturella industrier i Asien och Europa

Syftet med katalogen är att ge en överblick över information och möjliga vägar till samarbetspartners, finansiering, digitalisering och internationell mobilitet för kreativa och kulturella organisationer och projekt i Europa och i Asien.

Läs mer om katalogen

Omslaget till rapporten.

Ny OMC-rapport om finansiering för de kulturella och kreativa sektorerna

Långivare, inklusive banker, har en begränsad kunskap om den kulturella och kreativa sektorns egenskaper och speciella förutsättningar som till exempel brist på fysiska tillgångar och behovet av värdering av immateriella tillgångar. Good practice report – Towards more efficient financial ecosystems: innovative instruments to facilitate for the cultural and creative sectors access to finance är en ny rapport med goda exempel på hur man kan hitta innovativa finansieringsvägar för kulturella och kreativa företag. 

Läs mer om rapporten

Logotype: KEA Research.

KEA:s studie om den kulturella och kreativa ekonomin i Europa

Towards a better understanding of the creative economy är en genomförbarhetstudie om en bättre statistisk förståelse av ekonomin för de kulturella och kreativa sektorerna. Den innehåller konkreta rekommendationer och tänkbara scenarier för den Europeiska marknaden.

Läs mer och ladda ner studien

Logotype: EU:s litteraturpris.

Årets vinnare av EU:s litteraturpris

Europeiska kommissionen har nu utsett vinnarna av EU:s litteraturpris 2016. Priset är en del av EU-programmet Kreativa Europa och delas ut årligen för titlar skrivna av ett tiotal europeiska samtida författare. Priset är ett sätt att stödja och uppmärksamma utgivning och översättning av europeisk kvalitetslitteratur. Prisceremoni i Bryssel den 31 maj.

Läs mer om årets vinnare

Vinnare Europa Nostra Award.

Fyra nordiska vinnare av Europa Nostra Award 2016

EU:s pris för kulturarv/Europa Nostra Award delas varje år ut inom olika kategorier till projekt, insatser och personer som är av betydelse för bevarande av kulturarvet i Europa. Nu har 28 pristagare från 16 länder utsetts för sina insatser inom konservering, forskning, utbildning, hållbar utveckling och ökad medvetenhet om hotade kulturarvsmiljöer.

Läs mer om de nordiska pristagarna

Suzanne Hedström Foto: Sandra Johansson

Frustration ledde till Europeiskt samarbetsprojekt

Moomsteatern är ”leading part” i samarbetsprojektet Crossing the line som genomförs med finansiering från EU-kommissionens stödprogram Kreativa Europa. Verksamhetschef Suzanne Hedström Hellberg berättar om hur projektet startade och hur det går nu.

Läs hela intervjun

UPPDATERING GÄLLANDE BESLUT OM STÖD FÖR EUROPEISKA SAMARBETSPROJEKT

För er som ansökte i oktober 2015 har EACEA just informerat om att beslutet är några dagar försenat. EACEA kommer att meddela alla er sökande i början av april istället för som planerat nu i mars. Något exakt datum har inte satts, men under nästa vecka (4-8 april) förväntas ni få beslut. Vi på Kreativa Europa Desk Kultur kommer också att informera om fördelningen så snart beslutet har offentliggjorts. Vi håller tummarna för er som har ansökt!

Logotype: YTAA.

Nytt arkitekturpris för unga

Europeiska kommissionen har som del av Kreativa Europa lanserat ett nytt arkitekturpris för unga europeiska arkitekter kallat Young Talent Architecture Award (YTAA). Priset ska uppmärksamma nyutexaminerade arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare som kommer att skapa och utveckla framtidens miljöer.

Läs mer om priset och nomineringsprocessen

Aktuellt på kulturområdet inom EU

Nytt ordförandeland för EU våren 2016 är Nederländerna, följt av Slovakien till hösten. Två aktuella frågor på EU-agendan är hur kultur kan stärkas i EU:s yttre förbindelser samt hur interkulturell dialog kan bidra till en förbättrad situation för migranter och flyktingar inom unionen. Vid det senaste rådsmötet antog ministrarna rådsslutsatser på dessa två områden.

Läs mer EU-aktuellt

Museum Next – Konferensen i Dublin

MuseumNext i Dublin den 18−20 april är den åttonde upplagan av konferenser som handlar om morgondagens och framtidens museer. Här presenteras erfarenheter, innovativa idéer och framtida projekt kring hur man kan jobba utvecklande och i framkant inom museisektorn. Programmet innehåller många intressanta programpunkter och talare.

Läs mer och boka biljett

Ny studie om europeiska kulturinstitut utanför EU

Europaparlamentet har publicerat en ny rapport i syfte att nå en större förståelse för vilken roll nationella kulturinstitut inom EU:s medlemsstater kan få i en kommande europeisk strategi för kultur EU:s yttre förbindelser.

Läs rapporten

Classical NEXT – konferens i Rotterdam

Syftet med Classical:NEXT den 25−28 maj är att sammanföra en mångfald av olika musikscener för utbyte och utveckling av nya idéer inom klassisk och nutida konstmusik.

Läs mer och anmäl dig

EU-karta.

Ny webbplats om europeiska struktur- och investeringsfonderna

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har lanserat den gemensamma webbplatsen eufonder.se. Webbplatsen ger information om de fyra ESI-fonderna Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Läs mer om webbplatsen

Logotype: World Cultures Connect.

Nya webbportalen World Cultures Connect

World Cultures Connect är en ny webbportal för kulturorganisationer från hela världen. Den innehåller mycket information och kontaktuppgifter till aktörer inom alla de kulturella och kreativa sektorerna. Det finns även information om nya utlysningar, residensmöjligheter och kalendarium.

Läs mer om webbportalen

Internationella kurser – kompetensutveckling för museisektorn

Network of European Museums Organisations (NEMO) får stöd som europeiskt nätverk inom Kreativa Europa. De informerar om möjligheter för verksamma inom museisektorn att delta i kompetensutveckling på internationell nivå.

Läs mer om kompetensutveckling för museisektorn

Museet som laboratorium

Etnografiska museet medverkar i SWICH, ett europeiskt samarbetsprojekt med stöd från EU-programmet Kreativa Europa. Projektet pågår i fyra år och involverar tio parter.
– Förändringsarbetet blir som ett jättelikt seminarium, ett humanistiskt laboratorium, säger Lotten Gustafsson Reinius, museichef.

Läs mer om Kreativa Europa

MDT i Kreativa Europa

MDT deltar tillsammans med 13 parter i det europeiska samarbetsprojektet Departures & Arrivals. EU-programmet Kreativa Europa stöder projektet under fyra år, och nu har arbetet kommit halvvägs.
– Det handlar om att skapa en brygga för oetablerade konstnärer att bli etablerade i en europeisk kontext, säger Danjel Andersson, konstnärlig ledare och chef för MDT.

Läs mer om Kreativa Europa

Header logo