Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

KREATIVA EUROPA

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020.  Programmet innehåller stöd till europeiska aktörer inom konst, kultur, tv, film och dataspel. Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet är nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa i Sverige. Vår gemensamma organisation kallas Kreativa Europa Desk Sverige.

Vi informerar om programmet och ger rådgivning om ni vill söka stöd. Aktörer inom film, tv och dataspel vänder sig i första hand till Filminstitutet med frågor och aktörer i alla andra kulturella och kreativa sektorer till oss på Kulturrådet. Vi beviljar inga bidrag inom Kreativa Europa. Alla stöd inom programmet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till kommissionen och har kontor i Bryssel.

Kreativa Europa består av tre delar: delprogrammen Kultur och MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. På den här webbplatsen kan du läsa om kulturdelen i programmet.

Vi finns också på Facebook och Twitter - följ oss gärna där! Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om programmet

EU:S KULTURARVSPRIS EUROPA NOSTRA 2017

Nu har Europeiska kommissionen beslutat vilka 29 vinnare från 18 europeiska länder som får EU:s kulturarvspris Europa Nostra i år. En jury med fristående exporter har bedömt 202 ansökningar från såväl organisationer som personer från totalt 39 olika europeiska länder.

Läs mer om priset och årets vinnare

Ta chansen och berätta vad du tycker om Kreativa Europa

Vi är nu halvvägs in i programperioden för Kreativa Europa och Europeiska kommissionen har lanserat en öppen konsultation för att utvärdera programmet. Kommissionen vill ha era synpunkter på Kreativa Europa. Hur har programmet hittills fungerat? Hur kan det förbättras ytterligare? Du som har erfarenheter av Kreativa Europa − använd möjligheten att uttrycka dina synpunkter!

Läs mer

STARTS Prize 2017

Nytt EU-pris för innovativa samarbeten inom konst, vetenskap och teknologi.

Läs mer och ansök här

Utlysning om stöd till europeiska plattformar

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) öppnat utlysningen om stöd för plattformar inom Kreativa Europa. Det är den sista möjligheten att ansöka om plattformsstöd under hela programperioden. Stöd ges för att främja ökad internationalisering och mobilitet för nya begåvade konstnärer och kulturella och kreativa aktörer i Europa och stärka arbetet med talangutveckling. Aktiviteterna ska skapa en plattform för att ge ökad synlighet och möta publik i andra europeiska länder. En plattform handlar i korthet om att minst tio organisationer i olika europeiska länder går samman och bildar en gemensam plattform/projekt för att främja nya europeiska konstnärliga och kreativa begåvningar.

Läs mer (även om informationsträff)

Tengbom arkitekter nominerade till EU:s arkitekturpris Mies Van Der Rohe Award 2017

Nu är det klart vilka 40 arkitekturprojekt i Europa som är nominerade till EU:s arkitekturpris. Från Sverige har Tengbom arkitekter nominerats för den provisoriska Östermalms saluhall i Stockholm. Priset för samtida arkitektur delas ut vartannat år till en byggnad som representerar europeisk arkitektur av hög kvalitet som har uppförts under de senaste två åren.

Läs mer

Eurosonic

Konferenser och seminarium

Det arrangeras regelbundet många intressanta konferenser, mässor, showcases och event runt om i Europa. Att delta vid någon av dessa är ett bra sätt att utvidga sina europeiska nätverk och utvecklas professionellt. Vi har här listat några av de event som äger rum nästa år. Eurosonic Noorderslag i Groningen, Nederländerna är det största europeiska showcase eventet och plattformen för pop, rock och elektronisk musik. EU:s musikpris European Border Breakers Award delas också ut på Eurosonic Norderslag. Europeiska kommissionen och kollegor från Creative Europe Desk Netherlands och Flanders arrangerar även en workshop om framtiden för europeisk popmusik. För museisektorn arrangeras exempelvis den internationella konferensen Museum Next i Europa (Rotterdam) nästa år.

Läs mer om kommande konferenser och seminarier

Utlysning för projekt inom social innovation − b.creative: the challenge

Arbetar du med social innovation? Som del av Europeiska kommissionens initiativ b.creative har en internationell tävling utlysts för unga konstnärer och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar som arbetar med social innovation. Syftet är att stödja kulturella och kreativa projekt som adresserar sociala frågor. 

Läs mer och ansök här

Ansök om stöd för nordiskt kultursamarbete

Nordisk kulturkontakt (tidigare Kulturkontakt Nord) och Nordisk kulturfond har flera aktuella utlysningar för nordiskt kultursamarbete. Nordiska samarbeten är också en bra början för att sen gå vidare till att samarbeta på europeisk nivå.

Läs mer och ansök

Spanien och Frankrike först ut att erbjuda lånegarantier

I somras öppnade Europeiska investeringsfonden för ansökningar från låneinstitut, banker och andra organisationer för att erbjuda lånegarantier till kulturella och kreativa företag. Det nya lånegarantiinstrumentet inom Kreativa Europa har nu konkretiserats och de första aktörerna ingått avtal med Europeiska investeringsfonden.

Läs mer

Ny rapport om kultur och inkludering

Vi har tidigare informerat om möjligheten för kulturaktörer att delta i samtal med Europeiska kommissionen inom ramen för Voices Of Culture. Nu har Voices of Culture publicerat en ny rapport om kulturens roll för att främja inkludering i den migrationskontext Europa befinner sig i. Rapporten innehåller reflektioner, rekommendationer och exempel på initiativ i Europa. ICORN:s arbete lyfts exempelvis i rapporten.

Läs mer om rapporten

Logo YTAA

Nu har EU:s arkitekturpris för unga arkitekter delats ut

Den 28 oktober delades Europeiska kommissionens Young Talent Architecture Award (YTAA) ut för första gången till tre unga europeiska arkitekter. Prisceremonin ägde rum i samband med konferensen Shaping European Cities vid arkitekturbiennalen i Venedig. Syftet med priset är att hjälpa nyutexaminerade europeiska arkitekter att få internationella arbetsmöjligheter och nätverk. Priset är en del av EU-programmet Kreativa Europa.

Läs mer om YTAA

Logo CCL

Utlysning: kompetensutveckling om hållbarhetsfrågor för kulturorganisationer

Den brittiska organisationen Julie’s Bicycle har fått stöd inom Kreativa Europa för det europeiska samarbetsprojektet Creative Climate Leadership. Målet med projektet är att: “Through a series of events, policy labs and training courses, the programme aims to put culture at the forefront of an international response to climate change.” En del av projektet är att erbjuda kompetensutveckling och stöd till konstnärer och organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om hållbarhetsfrågor och främja ett mer hållbart arbetssätt.

Läs mer om Julie’s Bicycle

Festivaler kan ansöka om EFFE Label

Nu har European Festivals Association öppnat för en andra omgång av ansökningar om EFFE Label.

Läs mer om EFFE och ansökan

Utlysning om residensvistelse

Inom ramen för det europeiska samarbetsprojektet Trauma & Revival. Cultural relations between Eastern and Western Europe (2015-2018) utlyses stöd för residensvistelser för konstnärer och forskare från Europa och Ryssland. Temat är kulturella relationer mellan Öst- och Västeuropa, inklusive Ryssland.

Läs mer och ansök

Ny utlysning inom Voices of Culture: fokus kulturarv

Är du intresserad av kulturarvsfrågor och vill göra din röst hörd på europeisk nivå? Nu kan du ansöka om att delta i Voices of Culture, strukturerad dialog med Europeiska kommissionen. I arbetet får du möjlighet att diskutera och påverka EU:s Kulturarvsår 2018.

Läs mer och ansök

CREATIVE LENSES FORUM LUND 2017

Den 16-17 mars arrangerar Trans Europe Halles och The Creative Plot inom ramen för det europeiska samarbetsprojektet Creative Lenses en internationell konferens med fokus på finansiering av de kulturella och kreativa sektorerna. Temat är nya affärsmodeller och innovativa idéer för verksamhetsutveckling.

Läs mer och ansök

Ansökningstillfällen 2017 inom Erasmus+ Ung och Aktiv

Utöver Kreativa Europa finns som ni vet möjligheter för kulturaktörer att söka stöd inom flera andra EU-program. Inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv finns år 2017 tre ansökningstillfällen för ungdomsutbyten, europeisk volontärtjänst, möten mellan unga och beslutsfattare (Key Action 1), möten mellan unga och beslutsfattare (Key Action 3) samt strategiska partnerskap – erfarenhetsutbyte, vilket är mindre projekt som framför allt syftar till strategiskt utbyte av erfarenheter (Key Action 2).

Läs mer och se ansökningsdatumen

European Border Breakers Award 2017

European Border Breaker Awards (EBBA) är Europeiska kommissionens musikpris som syftar till att främja spridning av ny, samtida musik i Europa. Varje år utses tio artister eller grupper som har haft stort genomslag i Europa och nått ut utanför nationsgränserna till årets pop, rock och dansakter. Priset tilldelas för artistens/gruppens första album som släpps utanför hemlandet i länder som deltar i Kreativa Europa. Den 11 januari 2017 ägde prisceremonin rum i samband med den internationella branschfestivalen Eurosonic Noorderslaag i Groningen, Nederländerna.

Läs mer och lyssna på artisterna

Storbritannien och Kreativa Europa

Svenska kulturorganisationer samarbetar ofta med brittiska i projekt inom Kreativa Europa. Vi informerade i samband med resultatet av omröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien om att svenska aktörer som planerar Kreativa Europa-projekt tillsammans med brittiska organisationer kan fortsätta ert planerade samarbete. Så länge som Storbritannien inte formellt har lämnat unionen kan ni även i höstens utlysning om europeiska samarbetsprojekt och vårens utlysning om europeiska plattformar samarbeta med brittiska organisationer.

Läs mer

Cultural and Creative Industries in Europe, 21 mars, Bryssel

En konferens om de kulturella och kreativa industrierna i Europa med undertiteln Maximising the Contribution of Culture towards Social and Economic Development arrangeras i Bryssel. Konferensen handlar om hur de kulturella och kreativa industrierna i Europa bäst kan stödjas och hur sektorsövergripande och internationella samarbeten kan bidra till en starkare sektor.

Läs mer

ÅRHUS OCH PAFOS EUROPEISKA KULTURHUVUDSTÄDER 2017

Nu har kulturhuvudstadsåret i danska Århus och cypriotiska Pafos inletts. Invigningen i Århus var den 21 januari och ett program med en mängd kulturevenemang och konferenser kommer äga rum under året. Århus samarbetar under kulturhuvudstadsåret med 18 kommuner i Region Midtjylland.

Läs mer om de nya kulturhuvudstäderna

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo