Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Om Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020. Stöd går att söka för exempelvis internationellt samarbete och för att nå en europeisk publik.

Programmet har en total budget på 1,46 miljarder euro. Kreativa Europa består av delprogrammen Kultur och MEDIA som riktar sig till aktörer inom konst och kultur respektive film, tv och dataspel. Det finns även ett sektorsövergripande programområde som bland annat omfattar ett lånegarantiinstrument.

Kreativa Europa Desk Sverige informerar om programmet och ger rådgivning vid ansökan. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. Här nedan kan du läsa nyheter som rör kulturdelen i programmet.

Läs mer om programmet

Kulturcentrum i Dalsland leder projekt

I det gamla bruket i byn Fengersfors i norra Dalsland finns kulturcentrumet Not Quite. De är projektägare för det internationella samarbetsprojektet Europe Grand Central som får stöd av Kreativa Europa.

Läs hela projektintervjun

Ny rapport om kultur och migration

Hur kan konst och kultur göra bilden av flyktingsituationen i Europa mer mångfacetterad? Den frågan står i fokus för IETM:s rapport som släpptes i slutet av maj. IETM är ett internationellt nätverk av över 500 kulturorganisationer och enskilda kulturaktörer som får stöd via Kreativa Europa.

Läs hela nyheten

Ny strategi för kultur i EU:s internationella relationer

För första gången har EU-kommissionen beslutat om en strategi för kultur inom EU:s internationella relationer. Strategin har ett brett perspektiv. Syftet är att uppmuntra kulturellt samarbete mellan EU och unionens partnerländer, samt gynna en världsordning som bygger på fred, rättssäkerhet, yttrandefrihet, ömsesidig förståelse och respekt för grundläggande värden.

Läs hela nyheten

Det nya stödet uppmuntrar till kulturutbyte mellan EU och Libanon.

Ny utlysning: kulturutbyte med Libanon

Är du intresserad av internationellt kulturutbyte med aktörer i Libanon? Nu har EU-kommissionen utlyst ett kulturstöd som ska främja relationen mellan EU och Libanon. Sista ansökningsdag är 11 juli.

Läs hela nyheten

Tätt mellan EU:s prisutdelningar

I slutet av maj delades två EU-priser ut - litteraturpriset och kulturarvspriset. Ceremonierna ägde rum i Bryssel respektive Madrid och bland pristagarna fanns den danske författaren Bjørn Rasmussen.

Läs hela nyheten

Foto: Caterina Veiga

Utlysning för koreografer: Aerowaves 20

Är du koreograf i början av din karriär? Då har du möjlighet att ansöka om att få ingå i Aerowaves 20, en utnämning inom det internationella dansnätverket Aerowaves.

Läs hela nyheten

Informationsträffar inför höstens ansökningar

Är du intresserad av att söka stöd inom Kreativa Europa? I slutet av augusti anordnas två informationsträffar där du kan få konkreta tips och råd inför din ansökan.

Läs hela nyheten

Konferens om musiksektorn i Europa

Den 4 juni arrangerade EU-kommissionen en konferens vid MIDEM i Cannes med fokus på musiksektorn i Europa. Fokus för samtalen var hur EU på bästa sätt kan stödja en fortsatt stark utveckling av den europeiska musiksektorn.

Läs hela nyheten

Konferens om ledarskap inom kultursektorn

Den 22 juni anordnar ENCATC, European Network of Cultural Administration Training Centres, sin årliga konferens i Bryssel. Temat för dagen är hur ledarskap inom kultursektorn kan utvecklas utifrån ett europeiskt perspektiv.

Läs hela nyheten

Delta i bloggtävlingen genom att blogga om tre olika EU-finansierade projekt.

Delta i internationell bloggtävling

Nu har du möjlighet att få internationell uppmärksamhet för din blogg. EU-kommissionen anordnar en tävling där upp till 40 olika blogginlägg om olika EU-finansierade projekt kommer att översättas och spridas inom kommissionens olika kanaler.

Läs hela nyheten här

Header logo