Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

KREATIVA EUROPA

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020.  Programmet innehåller stöd till europeiska aktörer inom konst, kultur, tv, film och dataspel. Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet är nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa i Sverige. Vår gemensamma organisation kallas Kreativa Europa Desk Sverige.

Vi informerar om programmet och ger rådgivning om ni vill söka stöd. Aktörer inom film, tv och dataspel vänder sig i första hand till Filminstitutet med frågor och aktörer i alla andra kulturella och kreativa sektorer till oss på Kulturrådet. Vi beviljar inga bidrag inom Kreativa Europa. Alla stöd inom programmet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till kommissionen och har kontor i Bryssel.

Kreativa Europa består av tre delar: delprogrammen Kultur och MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. På den här webbplatsen kan du läsa om kulturdelen i programmet.

Vi finns också på Facebook och Twitter - följ oss gärna där! Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om programmet

Ny utlysning om tvärsektoriella kurser inom konst, teknologi och vetenskap

Europeiska kommissionen avsätter 1,5 miljoner euro till ett nytt experimentellt stöd för skapandet av tvärsektoriella delkurser inom masterprogram som kombinerar konst, informations- och kommunikationsteknik och vetenskap.

Läs mer om utlysningen

Aktuella utlysningar hos Nordisk kulturkontakt

För er som vill söka stöd för nordiskt kultursamarbete har Nordisk kulturkontakt flera utlysningar med sista ansökningsdatum efter sommaren eller i början av hösten. Nordisk kulturkontakt är baserat i Helsingfors.

Läs mer om ansökningsdatum

UTLYSNING OM STÖD FÖR SKÖNLITTERÄRA ÖVERSÄTTNINGSPROJEKT

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har nu öppnat årets utlysning om stöd för utgivning, spridning och översättning av europeisk skönlitteratur. Ansökan är öppen för bokförlag som varit registrerade i minst två år. Två miljoner euro kommer att fördelas i årets bidragsfördelning.

Läs mer om utlysningen

Ny studie om värdekedjor inom de kulturella och kreativa sektorerna (KKS)

EU-kommissionens Generaldirektorat för utbildning och kultur (DG EAC) har publicerat en ny rapport om värdekedjor för olika konst- och kulturformer.

Läs mer om rapporten

Music moves Europe

Vi har tidigare berättat om EU-kommissionens initiativ Music moves Europe som startats för att, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter för branschen, diskutera och sondera behoven hos den europeiska musiksektorn. En rapport har redan publicerats och diskussionen förts vid olika typer av musikarrangemang runt om i Europa.

Läs mer om Music moves Europe

Utlysning inom EU-programmet Europa för medborgarna för Networks of Towns 2017 och Town Twinning

Inom programmet Europa för medborgarna pågår en utlysning om stöd för samarbeten mellan städer genom stödformerna Town Twinning och Networks of Towns.

Läs mer om Town Twinning och Networks of Towns

logo

Utlysning: Mobility First! – ASEF Cultural Mobility Initiative

Är du professionell  konstnär, kulturaktör eller kulturorganisation som vill söka resestöd för att delta i en konferens, residens eller utbildning? Asia-Europe Foundation (ASEF) har nu öppnat för ansökningar inom det nya initiativet Mobility First! som ger stöd för konstnärers och kulturaktörers mobilitet från Europa till Asien, från Asien till Europa och inom Asien.

Läs mer om Mobility First!

Trans Europe Halles i Lund beviljas nätverksstöd inom Kreativa Europa

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut om stöd till europeiska nätverk. Det var den sista fördelningen av nätverksstöd under hela programperioden för Kreativa Europa 2014-2020. Organisationen Trans Europe Halles beviljades i den hårda konkurrensen och som enda svenska aktör stöd om 250 000 euro årligen under fyra år för projektet Factories of the Imagination: Investing in Cultural Changemakers.

Läs mer om fördelningen

Omslag Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2016

Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2016

Kulturrådet har nu lämnat den årliga rapporten om svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa till regeringen. Rapporten visar att svenska aktörer inom kultur och audiovisuella medier är mycket aktiva att söka stöd inom programmet. Sammanlagt 52 svenska organisationer deltar 67 olika projekt som beviljades totalt 9 858 794 euro inom Kreativa Europa 2016.

Läs mer om rapporten

Foto: Andy Sawyer

Projekt i fokus: Trans Europe Halles

Intervju med Birgitta Persson som har lett det Lundbaserade kulturnätverket Trans Europe Halles sedan 2005 och som nu går vidare mot nya utmaningar.

Läs intervjun

Kungliga musikhögskolan i Stockholm (foto: Ola Fogelström)

Beslut om stöd till europeiska samarbetsprojekt

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel har fattat beslut om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa. Totalt 13 svenska organisationer deltar i de internationella projekt som har fått stöd i omgången.

Läs mer om de olika projekten

Inbjudan till seminariet Kreativa Europa i fokus

Kreativa Europa Desk Sverige välkomnar verksamma inom kultursektorn och film-, tv- och dataspelsbranscherna samt andra intresserade till en eftermiddag om EU-programmet Kreativa Europa 2014−2020.

Läs mer om seminariet

Europeisk bibliotekskonferens i Århus

I år äger konferensen EBLIDA-NAPLE 25th Annual Conference med titeln Let’s rethink rum i kulturhuvudstaden Århus den 4 maj 2017. Let’s rethink är också tema för kulturhuvudstadsåret.

Läs mer och anmäl dig här

Utlysning om mobilitetsstöd inom European Creative Hubs Network

Nu finns en ny möjlighet att söka mobilitetsstöd inom Europeiska kommissionens satsning European Creative Hubs Network. Stödet ska möjliggöra för ledare och personal vid ”kreativa hubbar” i Europa att besöka och dela erfarenheter och kunskap med andra liknande verksamheter inom unionen.

Läs mer och ansök

EU:S KULTURARVSPRIS EUROPA NOSTRA 2017

Nu har Europeiska kommissionen beslutat vilka 29 vinnare från 18 europeiska länder som får EU:s kulturarvspris Europa Nostra i år. En jury med fristående exporter har bedömt 202 ansökningar från såväl organisationer som personer från totalt 39 olika europeiska länder.

Läs mer om priset och årets vinnare

Ta chansen och berätta vad du tycker om Kreativa Europa

Vi är nu halvvägs in i programperioden för Kreativa Europa och Europeiska kommissionen har lanserat en öppen konsultation för att utvärdera programmet. Kommissionen vill ha era synpunkter på Kreativa Europa. Hur har programmet hittills fungerat? Hur kan det förbättras ytterligare? Du som har erfarenheter av Kreativa Europa − använd möjligheten att uttrycka dina synpunkter!

Läs mer

STARTS Prize 2017

Nytt EU-pris för innovativa samarbeten inom konst, vetenskap och teknologi.

Läs mer och ansök här

Utlysning om stöd till europeiska plattformar

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) öppnat utlysningen om stöd för plattformar inom Kreativa Europa. Det är den sista möjligheten att ansöka om plattformsstöd under hela programperioden. Stöd ges för att främja ökad internationalisering och mobilitet för nya begåvade konstnärer och kulturella och kreativa aktörer i Europa och stärka arbetet med talangutveckling. Aktiviteterna ska skapa en plattform för att ge ökad synlighet och möta publik i andra europeiska länder. En plattform handlar i korthet om att minst tio organisationer i olika europeiska länder går samman och bildar en gemensam plattform/projekt för att främja nya europeiska konstnärliga och kreativa begåvningar.

Läs mer (även om informationsträff)

Tengbom arkitekter nominerade till EU:s arkitekturpris Mies Van Der Rohe Award 2017

Nu är det klart vilka 40 arkitekturprojekt i Europa som är nominerade till EU:s arkitekturpris. Från Sverige har Tengbom arkitekter nominerats för den provisoriska Östermalms saluhall i Stockholm. Priset för samtida arkitektur delas ut vartannat år till en byggnad som representerar europeisk arkitektur av hög kvalitet som har uppförts under de senaste två åren.

Läs mer

Eurosonic

Konferenser och seminarium

Det arrangeras regelbundet många intressanta konferenser, mässor, showcases och event runt om i Europa. Att delta vid någon av dessa är ett bra sätt att utvidga sina europeiska nätverk och utvecklas professionellt. Vi har här listat några av de event som äger rum nästa år. Eurosonic Noorderslag i Groningen, Nederländerna är det största europeiska showcase eventet och plattformen för pop, rock och elektronisk musik. EU:s musikpris European Border Breakers Award delas också ut på Eurosonic Norderslag. Europeiska kommissionen och kollegor från Creative Europe Desk Netherlands och Flanders arrangerar även en workshop om framtiden för europeisk popmusik. För museisektorn arrangeras exempelvis den internationella konferensen Museum Next i Europa (Rotterdam) nästa år.

Läs mer om kommande konferenser och seminarier

Utlysning för projekt inom social innovation − b.creative: the challenge

Arbetar du med social innovation? Som del av Europeiska kommissionens initiativ b.creative har en internationell tävling utlysts för unga konstnärer och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar som arbetar med social innovation. Syftet är att stödja kulturella och kreativa projekt som adresserar sociala frågor. 

Läs mer och ansök här

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo