Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Om Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020. Stöd går att söka för exempelvis internationellt samarbete och för att nå en europeisk publik.

Programmet har en total budget på 1,46 miljarder euro. Kreativa Europa består av delprogrammen Kultur och MEDIA som riktar sig till aktörer inom konst och kultur respektive film, tv och dataspel. Det finns även ett sektorsövergripande programområde som bland annat omfattar ett lånegarantiinstrument.

Kreativa Europa Desk Sverige informerar om programmet och ger rådgivning vid ansökan. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. Här nedan kan du läsa nyheter som rör kulturdelen i programmet.

Vi finns också på Facebook och Twitter - följ oss gärna där!

Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Läs mer om programmet

Sista ansökningsdag framflyttad

Sista ansökningsdag för höstens utlysningar inom Kreativa Europa har blivit framflyttad. Det innebär att ansökningshandlingarna för årets utlysningar inte är tillgängliga än.

Läs hela nyheten

Foto: Kreativa Europa Desk Sverige

11 miljoner euro till projekt med svensk medverkan

Under 2015 fick 52 projekt med svensk medverkan stöd om totalt cirka 11 miljoner euro inom Kreativa Europa. Drygt 6 miljoner euro fördelades till svensk medverkan i delprogrammet Kultur och 4,5 miljoner euro till svenska aktörer inom delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel och transmedia).

Läs hela nyheten

Foto: EU-kommissionen

Nu lanseras det nya lånegarantiinstrumentet

Idag den 30 juni lanseras EU-kommissionens satsning som ska göra det lättare för små och medelstora företag inom de kulturella och kreativa sektorerna att få lån från banker och andra investerare. Det nya lånegarantiinstrumentet omfattar 121 miljoner euro av Kreativa Europas totala budget och ska ge 600 miljoner euro i lån till kulturella och kreativa företag inom EU.

Läs hela nyheten

Brexit och Kreativa Europa

De senaste dagarna har vi fått ett flertal frågor om vad omröstningen om EU-medlemskapet den 23 juni i Storbritannien innebär för det brittiska deltagandet i Kreativa Europa. EU-kommissionens Generaldirektorat för utbildning och kultur, som bland annat ansvarar för Kreativa Europa, har uttalat att enligt de avtal som Storbritannien har ratificerat, fortsätter EU-lagstiftning gälla till dess att Storbritannien inte längre är medlem i EU.

Läs hela nyheten

Foto: Adeste project

Stort fokus på publikutveckling

Att lära känna sin publik och nå nya målgrupper är en ständig utmaning för kulturaktörer i såväl Sverige som övriga Europa och världen. Publikutveckling är en viktig fråga inom Kreativa Europa. De senaste åren har programmet stött olika initiativ som syftar till ett mer kvalitativt och strategiskt arbete med publikfrågor.

Läs hela nyheten

Foto: IETM

"Utan kultur skulle det inte finnas något Europa"

Går det att mäta kulturens värde och inverkan på samhället? Det är en fråga som många kulturaktörer och institutioner brottas med, och det var en av frågorna som diskuterades av en panel i Bryssel tidigare i år.

Läs hela nyheten

Foto: Creative hubs

Ny satsning på kreativa noder

Ett stärkt samarbete över nations- och sektorsgränser inom de kulturella och kreativa sektorerna. Det hoppas EU-kommissionen att den nya satsningen på så kallade kreativa noder ska leda till.

Läs hela nyheten

Informationsträff om Kreativa Europa och Horisont 2020

Den 12 september anordnar Kreativa Europa Desk Sverige och Vinnova en informationsträff om möjligheterna att söka stöd inom EU-programmen Kreativa Europa och Horisont 2020. Träffen riktar sig till aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna som är intresserade av internationella projekt och samarbeten.

Läs hela nyheten

Foto: Kulturkontakt Nord

Aktuella utlysningar inom Kulturkontakt Nord

Nu finns det möjlighet att söka olika stöd från två program inom Kulturkontakt Nord: mobilitetsprogrammet och konst- och kulturprogrammet. Programmen syftar till att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum, samt främja nya impulser och initiativ på kulturområdet.

Läs hela nyheten

Foto: Crowdfunding for culture

Delta i enkät om crowdfunding

Hur attraktivt är crowdfunding för de kulturella och kreativa sektorerna? Det frågar sig Crowdfunding for culture, ett initiativ finansierat av EU-kommissionen. Projektet har som ambition att bli ett europeiskt kunskapscenter för den som vill veta mer om crowdfunding inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa.

Läs hela nyheten

Foto: Nordisk kulturfond

Utlysning: Projekt inom hantverksdrivet skapande

Är du formgivare, konsthantverkare, slöjdare eller har annan konstnärlig bakgrund och erfarenhet? Nu kan du söka stöd från Nordisk kulturfond för nyskapande samarbetsprojekt inom Norden och internationellt.

Läs hela nyheten

Foto: Arts and audiences

Konferens om publikutveckling

Den 7-8 november är det dags igen för Arts and audiences, den nordiska konferensen om publikutveckling. I år äger konferensen rum i Göteborg och arrangeras av RePublik, ett nationellt forum för publikutveckling inom konst- och kulturområdet vid Kultur i väst, i samarbete med Norsk publikumsutvikling, the Danish centre for arts and interculture och Producentbyrån.

Läs hela nyheten

Informationsträffar inför höstens ansökningar

Är du intresserad av att söka stöd inom Kreativa Europa? I slutet av augusti anordnas två informationsträffar där du kan få konkreta tips och råd inför din ansökan.

Läs hela nyheten

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Margareta Brilioth
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo