Kreativa Europa

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014−2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus.

Programmet stöder projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjligheter att samarbeta internationellt och att nå ut till en europeisk publik.

Kreativa Europa har en budget om 1,46 miljarder euro för hela programperioden. Programmet består av följande två delprogram och sektorsövergripande programområde.

 • Delprogrammet Kultur
  Vänder sig till kultursektorn – musik, scenkonst, bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö
  (31 % av programmets budget)

 • Delprogrammet MEDIA
  Vänder sig den audiovisuella sektorn – film, tv och dataspel
  (56 % av programmets budget)

 • Sektorsövergripande programområde
  Vänder sig både till kultursektorn och den audiovisuella sektorn, inkluderar ett nytt lånegarantiinstrument och stöd till innovativa policysamarbeten över sektorsgränserna
  (13 % av programmets budget)

I Kreativa Europa ingår också följande insatser:

Läs mer

Header logo