Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Kulturpolitisk kompetens från hela landet

Tisdagen den sextonde mars samlades cirka hundra personer i Bio Victor i Filmhuset på Gärdet för att diskutera viktiga kulturpolitiska frågor. Det var Kulturrådet som, för tredje gången, arrangerade ett informationsmöte med alla medlemmar i arbets- och referensgrupper, samt juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Medverkande var även Kulturrådets styrelse.

Läs mer om mötet

Hur drabbas kulturen
av den ekonomiska krisen?

Fyra av tio kommuner minskar kulturbudgeten och var femte kommun har en oförändrad kulturbudget. Det visar en jämförelse av budgeten för kommuner och landsting mellan åren 2008 och 2010, som Kulturrådet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört. Rapporten, Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider, ger ingen enhetlig bild av utvecklingen. För samtidigt som kommunerna drar ner väljer 16 av 21 landsting/regioner att öka sina kulturbudgetar.

Läs mer om rapporten

Två seminarier om ojämlik scenkonst

– Det är dags att införa nolltolerans mot kränkningar på teatern, som jag gjorde när det gällde alkohol, sa Benny Fredriksson, teaterchef och VD på Stockholms Stadsteater.

Benny Fredriksson var en av paneldeltagarna när Kulturrådet firade kvinnodagen med att bjuda på två högaktuella seminarier i Filmhuset. Det ena seminariet handlade om sexuella trakasserier inom scenkonsten och det andra om bristen på kvinnliga tonsättare.

Läs mer om seminarierna

Forskningsprojekt
om regionaliseringen

I en färsk rapport från Kulturrådet, Förändringar i kulturpolitikens geografi, presenteras resultaten från Jenny Johannissons undersökning av den pågående regionaliseringen av kulturpolitiken. Med exempel från en kommun och ett EU-finansierat projekt i Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen visar hon på olika förhållningssätt till regionaliseringen och ställer sig frågan om den kulturpolitiska kartan är på väg att ritas om.

Läs mer om forskningsrapporten

Mer jämställd fördelning av makt
och resurser inom scenkonstområdet

Tre ordförande Kerstin Brunnberg, Ingrid Dahlberg och Anna Carlson uttalar sig gemensamt inför Internationella Kvinnodagen om jämställdhet i scenkonstbranschen: "Mer jämställd fördelning av makt och resurser inom scenkonstområdet".

Kulturrådet kommer efter samtal med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet att ansöka om ytterligare medel för fortsatt utveckling av jämställdheten inom scenkonstområdet.

– Parternas fortsatta engagemang och konkreta arbete är avgörande för att vi ska nå resultat, säger Kerstin Brunnberg.

Läs hela pressmeddelandet

Pushing the Limits. Världskulturmuseet. Foto: Maria Steén

Barn och ungdomar
besöker allt oftare museerna

En tredjedel av besökarna på de statliga museerna förra året var barn och ungdomar under nitton år. Det visar ny statistik från Kulturrådet. Antalet barn- och ungdomsbesök har ökat med två procent mellan 2008 och 2009. Vid Musikmuseet, Naturhistoriska riksmuseet och Tekniska museet har mer än hälften av besöken varit barn och ungdomar.

Läs mer om besöksstatistiken

Kulturområdet står
inför stora förändringar

En ny samverkansmodell mellan stat och region ska införas och nya kulturpolitiska mål är beslutade. Kulturpolitiken står inför stora förändringar samtidigt som vi upplever den djupaste ekonomiska krisen på länge, det skriver Kulturrådet i årets budgetunderlag som nu har lämnats in till regeringen.

Läs mer om budgetunderlaget

Foto: Thomas Wester.

Access har gett många nya jobb

Sysselsättningsprojektet Access gav över 1000 personer jobb inom kulturområdet, över en period på fyra år. Sex månader efter avslutad anställning hade 75 procent av de som varit sysselsatta fortfarande jobb. Det visar en uppföljning som Kulturrådet idag lämnar in till Kulturdepartementet.

Läs mer om accessutvärderingen

Header logo