Go to navigation Go to content

Employees at The Swedish Arts Council

Andreas Åberg

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Johan Åhrgren

 • Kommunikatör

Jesper Alm

 • Handläggare

Josefine Alm

 • Handläggare
 • Skapande skola

Maria Antas

 • Handläggare
 • Svensk litteratur i utlandet

Mikael Ärnhage

 • Utredare
 • Utredning och uppföljning med kvantitativ inriktning

Roberto Audouard

 • IT-tekniker

Hanna Barvaeus

 • Handläggare
 • Handläggare för Program för konstnärlig frihet, SIDA-samarbete

Veronica Bedecs

 • Handläggare
 • Handläggare krisstöd

Erik Belin

 • Kommunikatör

Ove Bengtsson

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Rebecca Berg

 • HR-administratör

Åsa Bergman

 • Koordinator
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Mike Bergström

 • Kontorsvaktmästare
 • Kontorsvaktmästare

Susanne Bergström Larsson

 • Verksamhetsansvarig, stf. enhetschef
 • Verksamhetsansvarig Swedish Literature Exchange

Robert Berns

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Angela Berthelsen

 • Enhetschef
 • HR stöd

Erik Bevin

 • Handläggare
 • Handläggare krisstöd

Lena Boqvist

 • Kommunikation läsrådet

Anna Bosdotter Nilsson

 • Bidragskoordinator
 • Administration av bidrag

Magnus Boström

 • Enhetschef
 • Verksamhetsstöd

Alexander Brännfors

 • Verksamhetsansvarig IT

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Lotta Brilioth Biörnstad

 • Enhetschef
 • Litteratur och bibliotek

Cecilia Brisander

 • Handläggare
 • Stärkta bibliotek

Ömer Bulduk

 • GD-koordinator

Emma Carlsson

 • Handläggare
 • Musik, musikutgivning

Ann Catrine Eriksson

 • Projektledare
 • Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Raphaële Choppin

 • Handläggare
 • Scenkonst cirkus, dans, perfomance och internationella scenkonstfrågor

Yvonne Christensson

 • Chefssekreterare

Nardin Crisbi

 • Inköpsansvarig

Onna Daniel

 • Registrator
 • Registrator

Ebba de Faire

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Alan Deswar

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Alina Devecerski

 • Handläggare
 • Krisstöd, återstartsstöd

Mona-Lisa Djerf

 • Handläggare

Anna Eineborg

 • Handläggare
 • Bild och form

Malin Ekelund

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Jakob Eknor

 • Handläggare
 • Musikarrangörer

Matilda Ekström

 • Kommunikatör

Emma Emitslöf

 • Handläggare
 • Projektledande handläggare för Program för konstnärlig frihet, SIDA-samarbete

Amanda Engman

 • Systemförvaltare
 • Systemförvaltare

Agnes Ers

 • Utredare
 • Utredare barnrätt i praktiken

Suzi Ersahin

 • Chef för ALMA-kansliet
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Sofia Fallberg Omar

 • Praktikant
 • World Summit och kommunikation

Filippa Folin

 • Registrator
 • Registrator

Eva Forsberg Pejler

 • Handläggare
 • Krisstöd, återstartsstöd

Karin Forss

 • Utredare

Kennet Gabrielsson

 • Kommunikatör

Cecilia Gärdén

 • Innehållskoordinator Läsfrämjandelyftet
 • Kompetensutvecklingsinsatsen för folkbibliotek

Kari Golab

 • Handläggare
 • Krisstöd

Hanna Grönberg

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Lisa Haglund

 • Handläggare
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Anna Hällgren

 • Handläggare
 • Bokstart

Katarina Hallmans

 • Arkivarie
 • Arkivarie, registrator

Madeleine Hammar

 • Handläggare
 • Krisstöd, återstartsstöd

Karin Hasselgren

 • Handläggare
 • Krisstöd, återstartsstöd

Annika Hermele

 • Projektledare
 • Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Madeleine Hermerén

 • Handläggare
 • Kulturskolor

Lisa Hillström

 • Handläggare
 • Krisstöd, återstartsstöd

Susanna Höijer

 • Handläggare
 • Litteratur, internationellt litteraturutbyte, bibliotek

Cecilia Holgersson

 • HR-administratör

Maja Holmqvist

 • Handläggare
 • Handläggning av bidrag till kulturskolor

Renate Jacob

 • Administratör
 • Administratör

Anders Jacobson

 • Handläggare
 • Krisstöd. återstartsstöd

Jelena Jesic

 • Verksamhetscontroller

Siv Junback

 • HR-konsult

Heidi Källoff

 • Koordinator
 • Krisstöd, återstartsstöd

Elisabet Karlsson

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Maria Karlsson

 • Ekonomiadministratör

Anna Karlsson Wede

 • Förvaltningsjurist
 • Krisstöd

Jan Kärrö

 • Handläggare
 • Kulturtidskrifter, internationellt litteraturutbyte, litteratur

Rani Kasapi

 • Projektchef
 • World Summit on Arts and Culture

Christopher Krafft

 • Handläggare
 • Krisstöd

Veronica Lamppa Lönnbro

 • Enhetschef, Stf. generaldirektör
 • Konstarter och regional utveckling

Lena Lindström

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Anna Livén West

 • Handläggare
 • Bild och form

Cecilia Löfberg

 • Utredare till Läsrådet
 • Utredare

Jenny Löfström Ellverson

 • Verksamhetsansvarig
 • Kulturskolecentrum

Bongi MacDermott

 • Enhetschef
 • Kommunikation och omvärld

Luciana Marques

 • Handläggare, Stf. enhetschef
 • Musik, samverkan med komponister, koordinator fria kulturlivet

Barbara Matamoros Bengtsson

 • Handläggare
 • Musikhandläggare: Stöd till fria musikgrupper, turnébidrag-musik

Nikola Matisic

 • Handläggare
 • Krisstöd

Sofia Mörtlund

 • Handläggare
 • Bidrag till nationella minoriteters kultur

Seyde Mourad

 • Administratör

Johan Neij

 • Handläggare
 • Krisstöd

Johan Norling

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Sam Norryd

 • Förvaltningsjurist
 • Förvaltningsjurist

Camilla Nyman

 • Handläggare

Helene Oljons

 • Pressansvarig, stf enhetschef kommunikation

Agneta Olofsson

 • Handläggare
 • Scenkonst, fria bidrag

Johanna Övling

 • Utredare

Marcus Palm

 • Kontorsvaktmästare
 • Internservice, varumottagning, bud

Angelica Piñeros

 • Handläggare
 • Krisstöd

Lykke Pörtfors

 • Handläggare
 • Skapande skola

Monica Ragnar Öberg

 • Ekonomiansvarig, stf. enhetschef
 • Ekonomi, Redovisning

Anna Ribbing

 • Handläggare
 • Efterkontroll Krisstöd och Återstart

Martin Rickardsson

 • Utredare
 • Uppföljningskoordinator

Anna Ringberg

 • Handläggare
 • Litteratur och läsfrämjande

Zoi Santikos

 • Handläggare
 • Planerad utgivning/nationella minoriteters litteratur, litteratur och läsfrämjande

Isa Seigerlund

 • HR-specialist

Fabian Sjö

 • Utredare

Klara Sjöström

 • Webbredaktör

Ingrid Skare

 • Tf. enhetschef
 • Kultur i skolan, uppföljning och analys

Nina Ström

 • Handläggare
 • Läsambassadören, Läsrådet

Annika Strömberg

 • Verksamhetsansvarig Kreativa Europa Desk/Head of Creative Europe
 • Verksamhetsansvarig Kreativa Europa Desk

Simon Strömberg

 • Verksamhetsutvecklare
 • Breddat deltagande

Nina Suatan

 • Handläggare
 • Bokstart

Annette Taranto Fuller

 • Handläggare
 • Scenkonst Cirkus, dans, performance och regionala scenkonstfrågor

Eva Thimgren

 • Praktikant
 • Praktik

Isabel Thomson

 • Handläggare
 • Koordinator för krisstödet

Karl Tiderman

 • Handläggare
 • Nytt projektbidrag (det bidrag vi övertar från Musikverket), Fria musikgrupper

Anette Tingström

 • Webbadministratör

Klara Tomson

 • Stabschef
 • Stabschef

Ann Traber

 • Handläggare
 • 9th World Summit on Arts and Culture 2023 (Talarprogrammet), Internationella frågor, Kreativa Europa.

Fredrik Uhrzander

 • Utredare

André Vifot Haas

 • Kommunikatör
 • Kommunikatör

Sofia Viklund

 • Systemförvaltare

Johanna von Bahr

 • Utredare
 • Arbeta med BiP-uppdraget

Caroline von Hove

 • Handläggare
 • Scenkonst, regionala aktörer, centrumbildningarna, Vissa aktörer inom scenkonst och musik

Greta von Rosen Stövind

 • Chefsjurist

Thorleif Warmboe

 • Kommunikatör

Teresea Wedadjo Wallin

 • Handläggare
 • Kulturskolor

Mikael Weikvist

 • Kommunikatör
 • Kommunikatör krisstöd, återstartsstöd, Läsfrämjandelyftet mm

Signe Westin

 • Utredare

Lena Yxner

 • Handläggare
 • Krisstöd

Stefan Zachrisson

 • Kommunikatör

Malte Zibell

 • Systemutvecklare

Henriette Zorn

 • Handläggare
 • Barn- och ungdomsbokskatalogen, Fristäder, Bibliotek, litteratur och läsfrämjande