Go to navigation Go to content

Employees at The Swedish Arts Council

Andreas Åberg

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Johan Åhrgren

 • Kommunikatör

Josefine Alm

 • Handläggare
 • Skapande skola

Katrin Amberntsson

 • Handläggare
 • Krisstöd

Maria Antas

 • Handläggare
 • Svensk litteratur i utlandet

Maria Arnqvist

 • Handläggare
 • Projektledning program konstnärlig frihet

Roberto Audouard

 • IT-tekniker

Maria Awad

 • Praktikant

Ove Bengtsson

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Rebecca Berg

 • HR-administratör

Kerstin Bergström

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Susanne Bergström Larsson

 • Verksamhetsansvarig, stf. enhetschef
 • Internationellt litteraturutbyte

Robert Berns

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Angela Berthelsen

 • Enhetschef
 • HR stöd

Erik Bevin

 • Handläggare
 • Handläggare krisstöd

Lena Boqvist

 • Kommunikation läsrådet

Anna Bosdotter Nilsson

 • Bidragskoordinator
 • Administration av bidrag

Magnus Boström

 • Enhetschef
 • Verksamhetsstöd

Alexander Brännfors

 • Verksamhetsansvarig IT

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Lotta Brilioth Biörnstad

 • Enhetschef
 • Litteratur och bibliotek

Cecilia Brisander

 • Handläggare
 • Stärkta bibliotek och läsambassadören

Ömer Bulduk

 • GD-koordinator

Emma Carlsson

 • Handläggare
 • Musik, musikutgivning

Ann Catrine Eriksson

 • Projektledare
 • Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Raphaële Choppin

 • Handläggare
 • Scenkonst, dans

Yvonne Christensson

 • Chefssekreterare

Cay Corneliuson

 • Handläggare
 • Stärkta bibliotek.

Nardin Crisbi

 • Inköpsansvarig

Alan Deswar

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Mona-Lisa Djerf

 • Handläggare

Anna Eineborg

 • Handläggare
 • Bild och form

Malin Ekelund

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Jakob Eknor

 • Handläggare
 • Musikarrangörer

Matilda Ekström

 • Kommunikatör

Emma Emitslöf

 • Handläggare
 • Handläggare program konstnärlig frihet, Sida-samarbete

Suzi Ersahin

 • Chef för ALMA-kansliet
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Camilla Eskel

 • Handläggare
 • Scenkonst Cirkus, Dans och Performance

Ester Ezra

 • Praktikant

Malcolm Fallenius

 • Kommunikatör
 • Kommunikatör, sociala medier, film, digitala och fysiska möten

Christoph Fielder

 • Handläggare
 • Krisstöd

Karin Forss

 • Utredare

Kennet Gabrielsson

 • Kommunikatör

Kerstin Gustafsson Ehk

 • Handläggare
 • Skapande skola

Lisa Haglund

 • Handläggare
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Anna Hällgren

 • Handläggare
 • Bokstart

Katarina Hallmans

 • Arkivarie
 • Arkivarie, registrator

Jesper Hamilton

 • Handläggare
 • Krisstöd

Annika Hermele

 • Projektledare
 • Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Madeleine Hermerén

 • Handläggare
 • Kulturskolor

Heli Hirsch

 • Verksamhetsstrateg

Susanna Höijer

 • Handläggare
 • Litteratur, internationellt litteraturutbyte, bibliotek

Eliana Ivarsdotter Haddad

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Jelena Jesic

 • Verksamhetscontroller

Susann Jonsson

 • Handläggare
 • Krisstöd

Siv Junback

 • HR-konsult

Elisabet Karlsson

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Maria Karlsson

 • Ekonomiadministratör

Anna Karlsson Wede

 • Förvaltningsjurist
 • Krisstöd

Jan Kärrö

 • Handläggare
 • Kulturtidskrifter, internationellt litteraturutbyte, litteratur

Christopher Krafft

 • Handläggare
 • Krisstöd

Mariella Kucer

 • Kommunikatör
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Veronica Lamppa Lönnbro

 • Enhetschef, Stf. generaldirektör
 • Konstarter och regional utveckling

Cecilia Langemark

 • Projektledare

Bella Lawson

 • Handläggare
 • Nationella minoriteters kultur

Lena Lindström

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Anna Livén West

 • Handläggare
 • Bild och form

Hans Löfgren

 • Kontorsvaktmästare

Jenny Löfström Ellverson

 • Verksamhetsansvarig
 • Kulturskolecentrum

Bongi MacDermott

 • Enhetschef
 • Kommunikation och omvärld

Erica Månsson

 • Koordinator
 • Efterarbete krisstöd

Luciana Marques

 • Handläggare, Stf. enhetschef
 • Musik, samverkan med komponister, koordinator fria kulturlivet

Nikola Matisic

 • Handläggare
 • Krisstöd

Seyde Mourad

 • Administratör

Johan Neij

 • Handläggare
 • Krisstöd

Johan Norling

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Helene Oljons

 • Pressansvarig, stf enhetschef kommunikation

Agneta Olofsson

 • Handläggare
 • Scenkonst, fria bidrag

Johanna Övling

 • Utredare

Marcus Palm

 • Kontorsvaktmästare
 • Internservice, varumottagning, bud

Joakim Pettersson

 • Internrevisionschef

Angelica Piñeros

 • Handläggare
 • Krisstöd

Lykke Pörtfors

 • Handläggare
 • Skapande skola

Monica Ragnar Öberg

 • Ekonomiansvarig, stf. enhetschef
 • Ekonomi, Redovisning

Kajsa Ravin

 • Generaldirektör

Anna Ribbing

 • Handläggare
 • Krisstöd

Martin Rickardsson

 • Utredare
 • Uppföljningskoordinator

Anna Ringberg

 • Handläggare
 • Krisstöd

Elin Rosenström

 • Verksamhetsansvarig
 • Kreativa Europa Desk Kultur, Unesco, EU-frågor

Felice Rova

 • Handläggare
 • Krisstöd

Gunilla Rudander

 • Utredare

Zoi Santikos

 • Handläggare
 • Planerad utgivning/nationella minoriteters litteratur, litteratur och läsfrämjande

Jonna Segerberg

 • Praktikant

Isa Seigerlund

 • HR-specialist

Fabian Sjö

 • Utredare

Klara Sjöström

 • Webbredaktör

Ingrid Skare

 • Tf. enhetschef
 • Kultur i skolan, uppföljning och analys

Joar Smeding

 • Registrator/Arkivarie

Jerk Sörenson

 • Handläggare
 • Fria musikgrupper och turnébidrag

Nina Ström

 • Handläggare
 • Bibliotek, läsambassadören

Simon Strömberg

 • Verksamhetsutvecklare
 • Breddat deltagande

Nina Suatan

 • Handläggare
 • Bokstart

Nahin Syed

 • vik. systemförvaltare

Annette Taranto Fuller

 • Handläggare
 • Scenkonst Cirkus, dans, performance och regionala scenkonstfrågor

Isabel Thomson

 • Handläggare
 • Koordinator för krisstödet

Anette Tingström

 • Webbadministratör

Ann Traber

 • Handläggare
 • Kreativa Europa, Internationella frågor

Fredrik Uhrzander

 • Utredare

Sofia Viklund

 • Systemförvaltare

Caroline von Hove

 • Handläggare
 • Scenkonst, regionala aktörer, centrumbildningarna, Vissa aktörer inom scenkonst och musik

Greta von Rosen Stövind

 • Chefsjurist

Johan Wallnäs

 • Handläggare
 • Musikfrågor

Thorleif Warmboe

 • Kommunikatör

Signe Westin

 • Utredare

Karin Westling

 • Handläggare
 • Tillgänglighet, HBTQ,

Emma Widbom-Lundin

 • Administratör
 • Administration av krisstödsbidrag

Lena Yxner

 • Handläggare
 • Krisstöd

Stefan Zachrisson

 • Kommunikatör

Malte Zibell

 • Systemutvecklare

Henriette Zorn

 • Handläggare
 • Barn- och ungdomsbokskatalogen, Fristäder, Bibliotek, litteratur och läsfrämjande