Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.
Musik och scenkonst dominerar i vårens ansökningar om krisstöd för inställda evenemang

Aktuella och kommande bidrag att söka

Glaskonst av Monica Edmondson. Foto: Carl-Johan Utsi
Glaskonst av Monica Edmondson. Foto: Carl-Johan Utsi

Drygt 2 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur

Kulturrådet fördelar 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter. Bland projekten märks minoriteternas kulturarv. Men också festivaler och teaterproduktioner.

arrow
Barn som läser en bok. Foto: Johan Werner Avby
Glänta – barnbibliotek på sjukhus. Foto: Johan Werner Avby

Litterära evenemang och socialt läsande som gör skillnad

I årets första fördelningstillfälle av stöd till litteratur- och läsfrämjande insatser delar 62 beviljade ansökningar på 8,6 miljoner kronor. Sökande är bland andra ideella föreningar, studieförbund, regioner, folkbibliotek, boklådor och förlag.

arrow
Generic image in blue and green, dancers with veils.

ResiliArt: Internationellt samarbete för en stärkt kultursektor efter pandemin

Den 21 maj är det den internationella dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar i samband med det ett webbinarium om konstnärlig frihet och vikten av internationellt samarbete för en mer motståndskraftig kultursektor i Sverige och internationellt efter pandemin.

arrow
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

På den här sidan publicerar vi information om hur våra bidrag och annan verksamhet påverkas av coronakrisen.

arrow
Glaskonst av Monica Edmondson. Foto: Carl-Johan Utsi
Glaskonst av Monica Edmondson. Foto: Carl-Johan Utsi

Drygt 2 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur

Kulturrådet fördelar 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter. Bland projekten märks minoriteternas kulturarv. Men också festivaler och teaterproduktioner.

arrow
Barn som läser en bok. Foto: Johan Werner Avby
Glänta – barnbibliotek på sjukhus. Foto: Johan Werner Avby

Litterära evenemang och socialt läsande som gör skillnad

I årets första fördelningstillfälle av stöd till litteratur- och läsfrämjande insatser delar 62 beviljade ansökningar på 8,6 miljoner kronor. Sökande är bland andra ideella föreningar, studieförbund, regioner, folkbibliotek, boklådor och förlag.

arrow
Generic image in blue and green, dancers with veils.

ResiliArt: Internationellt samarbete för en stärkt kultursektor efter pandemin

Den 21 maj är det den internationella dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar i samband med det ett webbinarium om konstnärlig frihet och vikten av internationellt samarbete för en mer motståndskraftig kultursektor i Sverige och internationellt efter pandemin.

arrow
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

På den här sidan publicerar vi information om hur våra bidrag och annan verksamhet påverkas av coronakrisen.

arrow

Aktuellt

    + + +