Till navigation Till innehåll

Har du fått mer än ett krisstöd för samma verksamhet?
Här hittar du blankett för att lämna uppgifter om annat offentligt stöd

Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.
Läs också om höstens fördelning av krisstöd.

Aktuella bidrag att söka

Vuxen med barn tittar i en bok.
Ju mer skriftspråklig stimulans desto bättre förutsättningar för språkutveckling. Foto: Susanne Kronholm

Bokstart i världen – en internationell kunskapsöversikt

Bokgåvoprogrammen är verkningsfulla och gör skillnad. Det konstateras i denna kunskapsöversikt som belyser internationell forskning, kunskap och metoder för Bokstart och liknande bokgåvoprogram.

arrow
Färgfabriken i Stockholm.
Färgfabriken i Stockholm.

Bidragen till bildkonst, form och konsthantverk höjs med sex miljoner

Kulturrådet fick en ny förordning 2020 som styr hur bidragsgivningen inom bildkonst, form och konsthantverk fördelas vid nästa ansökningsomgång, som öppnar den 26 januari. I Kulturrådets regleringsbrev för 2021 har bidragsmedlen för samma område höjts med sex miljoner. MU-avtalets tariffer som reglerar konstnärers utställningsersättning har höjts och gäller från och med den 1 januari.

arrow
En ny utredning tillsätts.
En ny utredning tillsätts.

Utredning om kulturlivets återhämtning efter pandemin

Kulturminister Amanda Lind presenterade på tisdagen regeringens beslut att tillsätta en utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

arrow
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

På den här sidan publicerar vi löpande information om krisstöd till kulturen och om hur våra ordinarie bidrag och annan verksamhet påverkas av coronakrisen.

arrow
Vuxen med barn tittar i en bok.
Ju mer skriftspråklig stimulans desto bättre förutsättningar för språkutveckling. Foto: Susanne Kronholm

Bokstart i världen – en internationell kunskapsöversikt

Bokgåvoprogrammen är verkningsfulla och gör skillnad. Det konstateras i denna kunskapsöversikt som belyser internationell forskning, kunskap och metoder för Bokstart och liknande bokgåvoprogram.

arrow
Färgfabriken i Stockholm.
Färgfabriken i Stockholm.

Bidragen till bildkonst, form och konsthantverk höjs med sex miljoner

Kulturrådet fick en ny förordning 2020 som styr hur bidragsgivningen inom bildkonst, form och konsthantverk fördelas vid nästa ansökningsomgång, som öppnar den 26 januari. I Kulturrådets regleringsbrev för 2021 har bidragsmedlen för samma område höjts med sex miljoner. MU-avtalets tariffer som reglerar konstnärers utställningsersättning har höjts och gäller från och med den 1 januari.

arrow
En ny utredning tillsätts.
En ny utredning tillsätts.

Utredning om kulturlivets återhämtning efter pandemin

Kulturminister Amanda Lind presenterade på tisdagen regeringens beslut att tillsätta en utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

arrow
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

På den här sidan publicerar vi löpande information om krisstöd till kulturen och om hur våra ordinarie bidrag och annan verksamhet påverkas av coronakrisen.

arrow

Aktuellt

    + + +