Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.
Ylva Snöfrid, Transmutation Ritual, La Panacée, 2017, foto: Olivier Cablat

FORTSATT STORA SATSNINGAR PÅ BILD OCH FORM

Vi fördelar nu närmare fem miljoner kronor i projektbidrag inom bild- och formområdet. Inför 2018 höjde regeringen anslaget från 28 till 40 miljoner kronor. Ökningen har lett till att vi kunnat fortsätta möta de stora behoven inom konstområdet.

Läs mer om fördelningen

“It will come later” by iCoDaCo 2018-2020. Foto: K. Machniewicz

Streetdans och nycirkus får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar bidrag till 24 projekt inom fri scenkonst, dans och cirkus. En festival som riktar sig till streetdansare och nycirkus på ett turnerande skepp är två nyheter i bidragsomgången.

 

Läs mer om fördelningen

Vattnäs. Kärlekskriget. Foto: Christian Berling.

Stort teknikintresse i scenprojekt som får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar nu drygt 5,8 miljoner kronor till 25 projekt inom fri scenkonst. Teknologivurmen håller i sig, både tematiskt och som metod för scenisk framställning. Vi ser också ett växande intresse för frodigt uppbyggda sceniska världar och äldre underhållningsteknologier, inte sällan under tydligt inflytande från andra konstformer.

Läs mer om fördelningen

Bild på pristagaren Bart Moeyaert. Foto: Joost Joossen

Bart Moeyaert får Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2019

Den flamländske författaren Bart Moeyaert får Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2019. Han är född 1964 och bosatt i Antwerpen, Belgien. Han debuterade som 19-åring och hans variationsrika författarskap rymmer idag drygt 50 titlar - allt från bilderböcker och ungdomsböcker till poesi.

Läs mer om 2019 års pristagare

Stärkt läsfrämjande - uppdaterat handlingsprogram

Handlingsprogrammet för läsfrämjande visar hur Kulturrådet arbetar för att uppfylla de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande. Avsikten med en uppdaterad version, fem år att efter det ursprungliga handlingsprogrammet presenterades, är att bättre spegla dagens läsfrämjande landskap.

Läs mer

Kulturskolebidraget tillbaka i vårändringsbudgeten

Kulturskolebidraget på 100 miljoner kronor har delats ut sedan 2016 men fanns inte med i budgeten för 2019. Nu kommer bidraget tillbaka och återinförs från och med 1 juli.


 

Läs mer om Vårändringsbudgeten

Kreativa platser - redovisning

Kulturrådet stöttar lokala kulturprojekt genom regeringssatsningen Kreativa platser. Projekten som är inne på sitt tredje och sista år utgår från de boendes intressen och behov. Cirka 100 miljoner kronor har under de tre åren fördelats till 30 projekt runtom i landet. Nu är en delredovisning av satsningen klar.

Läs redovisningen

Din passion behövs i kulturskolan

Nu startar en ny flexibel utbildning på högskolenivå för dig som har konstnärlig kompetens och som vill fylla på med pedagogiska kunskaper. Plocka de delar du behöver och läs i din takt. Ansök senast 15 april!

Läs mer om att jobba i kulturskolan

Folk och kultur 2019 i backspegeln

Nu kan du se några av seminarierna Kulturrådet arrangerade under årets upplaga av Folk och kultur.  Om kulturskolan, förutsättningar för scenkonst i hela landet och lokala och globala kopplingar inom bildkonstområdet

Se filmerna från Folk och Kultur

Foto: Susanne Kronholm

Webbinariet om Stärkta bibliotek

Missade du vårt webbinarium om Stärkta bibliotek, den treåriga satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige? Här kan du se sändningen i efterhand.

Se webbinariet i efterhand

Header logo