Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp. + + +
Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Kommande bidrag att söka

Almedalen 2019 + + +

Kulturrådet i Almedalen

Under veckan i Almedalen medverkade vi i flera seminarier om klimat, digitalt läsfrämjande och delaktighet i kulturlivet. Den 1 juli bjöd vi in till seminarium om Sveriges fristäder, yttrandefrihet och konstnärlig frihet. I panelen deltog Wali Arian, fristadsjournalist, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Karin Hansson, fristadssamordnare. Samtalet modererades av journalisten Kerstin Brunnberg. Här kan du se filmen från Almedalen. Filmen är textad.

arrow
Bild för - duo_neutral.jpg + + +

Debatt: Konstnärlig frihet centralt för offentlig finansiering av kulturen

Staten kritiseras för att vara alltför styrande i sin finansiering genom kultursamverkansmodellen, i en debattartikel av Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden i Region Stockholm (SvD 12 juli). Här svarar Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton och Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell på kritiken.

arrow
Foto: Susanne Kronholm + + +
Foto: Susanne Kronholm

Datum för Kulturskolebidraget

Tisdag 18 juni beslutade riksdagen att anta vårändringsbudgeten och därmed återinföra kulturskolebidraget. Bidraget går att söka under perioden 5 - 19 augusti 2019.

arrow
Almedalen 2019 + + +

Kulturrådet i Almedalen

Under veckan i Almedalen medverkade vi i flera seminarier om klimat, digitalt läsfrämjande och delaktighet i kulturlivet. Den 1 juli bjöd vi in till seminarium om Sveriges fristäder, yttrandefrihet och konstnärlig frihet. I panelen deltog Wali Arian, fristadsjournalist, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Karin Hansson, fristadssamordnare. Samtalet modererades av journalisten Kerstin Brunnberg. Här kan du se filmen från Almedalen. Filmen är textad.

arrow
Bild för - duo_neutral.jpg + + +

Debatt: Konstnärlig frihet centralt för offentlig finansiering av kulturen

Staten kritiseras för att vara alltför styrande i sin finansiering genom kultursamverkansmodellen, i en debattartikel av Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden i Region Stockholm (SvD 12 juli). Här svarar Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton och Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell på kritiken.

arrow
Foto: Susanne Kronholm + + +
Foto: Susanne Kronholm

Datum för Kulturskolebidraget

Tisdag 18 juni beslutade riksdagen att anta vårändringsbudgeten och därmed återinföra kulturskolebidraget. Bidraget går att söka under perioden 5 - 19 augusti 2019.

arrow

Aktuellt

    Sortera