Till navigation Till innehåll
Digitalt skapande. Foto: Unsplash.Digitalt skapande. Foto: Unsplash.Digitalt skapande. Foto: Unsplash.
Läs mer om bidragen och om vårt arbete med att stödja barns och ungas rätt till kultur.

Aktuella bidrag

Vy över Borås konstmuseums utställning av verk från Lars Tunström.
Borås konstmuseum är en av de nya aktörerna som får ta del av statliga medel, här med utställningen I LOVE BORÅS! med Lars Tunbjörk. Foto: Martín Mejía Rugeles

Kulturrådet fördelar 1,6 miljarder kronor till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till kultur i hela landet. Totalt fördelas 1,6 miljarder kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen och till regionala och lokala kulturverksamheter i Stockholms län. Sammantaget förstärks bidragen med 26 miljoner inför 2023.

arrow
Kollage med sju personer som ska delta i våra panelsamtal.

Många programpunkter under årets Folk och Kultur

Konstnärlig frihet, breddad rekrytering och europeisk kulturhuvudstad 2029 är ett axplock av våra programpunkter under årets Folk och Kultur. Vi deltar med två panelsamtal, frukostseminarium och flera intressanta perspektiv och personer i vår monter.

arrow
Textilavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Härnösand. Foto: Staffan Westerlund.
Textilavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Härnösand. Foto: Staffan Westerlund.

Två miljoner till konstnärliga produktionsplatser

16 aktörer får dela på närmare två miljoner kronor när Kulturrådet fördelar stöd till konstnärliga produktionsplatser.

arrow
Vy över Borås konstmuseums utställning av verk från Lars Tunström.
Borås konstmuseum är en av de nya aktörerna som får ta del av statliga medel, här med utställningen I LOVE BORÅS! med Lars Tunbjörk. Foto: Martín Mejía Rugeles

Kulturrådet fördelar 1,6 miljarder kronor till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till kultur i hela landet. Totalt fördelas 1,6 miljarder kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen och till regionala och lokala kulturverksamheter i Stockholms län. Sammantaget förstärks bidragen med 26 miljoner inför 2023.

arrow
Kollage med sju personer som ska delta i våra panelsamtal.

Många programpunkter under årets Folk och Kultur

Konstnärlig frihet, breddad rekrytering och europeisk kulturhuvudstad 2029 är ett axplock av våra programpunkter under årets Folk och Kultur. Vi deltar med två panelsamtal, frukostseminarium och flera intressanta perspektiv och personer i vår monter.

arrow
Textilavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Härnösand. Foto: Staffan Westerlund.
Textilavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Härnösand. Foto: Staffan Westerlund.

Två miljoner till konstnärliga produktionsplatser

16 aktörer får dela på närmare två miljoner kronor när Kulturrådet fördelar stöd till konstnärliga produktionsplatser.

arrow

Aktuellt

    + + +