Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.
Musik och scenkonst dominerar i vårens ansökningar om krisstöd för inställda evenemang

Aktuella och kommande bidrag att söka

Kvinna på buss läser en bok. Foto: Susanne Kronholm
Läsrådet ska utvärdera läsande och läsfrämjande. Foto: Susanne Kronholm

Kulturrådets förslag till att inrätta ett Läsråd

Kulturrådet har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett Läsråd. Nu har svaret skickats till Kulturdepartementet. Kulturrådet föreslår att Läsrådet inrättas som ett särskilt organ inom myndigheten, med samverkan över politikområdena.

arrow
Barn som läser en bok. Foto: Johan Werner Avby
Glänta – barnbibliotek på sjukhus. Foto: Johan Werner Avby

Litterära evenemang och socialt läsande som gör skillnad

I årets första fördelningstillfälle av stöd till litteratur- och läsfrämjande insatser delar 62 beviljade ansökningar på 8,6 miljoner kronor. Sökande är bland andra ideella föreningar, studieförbund, regioner, folkbibliotek, boklådor och förlag.

arrow
Generic image in blue and green, dancers with veils.

ResiliArt: Internationellt samarbete för en stärkt kultursektor efter pandemin

Den 21 maj är det den internationella dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar i samband med det ett webbinarium om konstnärlig frihet och vikten av internationellt samarbete för en mer motståndskraftig kultursektor i Sverige och internationellt efter pandemin.

arrow
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

På den här sidan publicerar vi information om hur våra bidrag och annan verksamhet påverkas av coronakrisen.

arrow
Kvinna på buss läser en bok. Foto: Susanne Kronholm
Läsrådet ska utvärdera läsande och läsfrämjande. Foto: Susanne Kronholm

Kulturrådets förslag till att inrätta ett Läsråd

Kulturrådet har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett Läsråd. Nu har svaret skickats till Kulturdepartementet. Kulturrådet föreslår att Läsrådet inrättas som ett särskilt organ inom myndigheten, med samverkan över politikområdena.

arrow
Barn som läser en bok. Foto: Johan Werner Avby
Glänta – barnbibliotek på sjukhus. Foto: Johan Werner Avby

Litterära evenemang och socialt läsande som gör skillnad

I årets första fördelningstillfälle av stöd till litteratur- och läsfrämjande insatser delar 62 beviljade ansökningar på 8,6 miljoner kronor. Sökande är bland andra ideella föreningar, studieförbund, regioner, folkbibliotek, boklådor och förlag.

arrow
Generic image in blue and green, dancers with veils.

ResiliArt: Internationellt samarbete för en stärkt kultursektor efter pandemin

Den 21 maj är det den internationella dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar i samband med det ett webbinarium om konstnärlig frihet och vikten av internationellt samarbete för en mer motståndskraftig kultursektor i Sverige och internationellt efter pandemin.

arrow
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.
På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

På den här sidan publicerar vi information om hur våra bidrag och annan verksamhet påverkas av coronakrisen.

arrow

Aktuellt

    + + +