Till navigation Till innehåll
Kulturrådets fördelning av stödpaketet.Kulturrådets fördelning av stödpaketet.Kulturrådets fördelning av stödpaketet.
Kulturrådets fördelning av stödpaketet.
150 miljoner i stöd till regionerna.
150 miljoner i stöd till regionerna.

150 miljoner i stöd till regionerna

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela 150 miljoner kronor extra till regionerna. Pengarna ska stärka kulturverksamheter i hela landet och fördelas via kultursamverkansmodellen.

arrow
Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019.
Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019.

Regionala fördelningen fortsatt stabil

Fördelningen av Kulturrådets bidrag över landet är relativt oförändrat sedan 2018. Det visar Kulturrådets rapport ”Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019". Det samlade utfallet uppgick till 2,5 miljarder kronor, varav drygt 2,1 miljarder kronor (85 procent) gått till enskilda regioner.

arrow
Struktur- och investeringsfonder 2019
Struktur- och investeringsfonder 2019

EU-stöd till kultur 2019

Under förra året fick 541 kulturanknutna projekt drygt 460 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

arrow
Många bidragsansökningar påverkas av covid-19
Många bidragsansökningar påverkas av covid-19.

Information med anledning av covid-19

Med anledning av regeringens åtgärder och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera spridningen av covid-19 genomför Kulturrådet åtgärder både vad gäller bidragsgivning och egna konferenser och större möten.

arrow
150 miljoner i stöd till regionerna.
150 miljoner i stöd till regionerna.

150 miljoner i stöd till regionerna

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela 150 miljoner kronor extra till regionerna. Pengarna ska stärka kulturverksamheter i hela landet och fördelas via kultursamverkansmodellen.

arrow
Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019.
Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019.

Regionala fördelningen fortsatt stabil

Fördelningen av Kulturrådets bidrag över landet är relativt oförändrat sedan 2018. Det visar Kulturrådets rapport ”Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019". Det samlade utfallet uppgick till 2,5 miljarder kronor, varav drygt 2,1 miljarder kronor (85 procent) gått till enskilda regioner.

arrow
Struktur- och investeringsfonder 2019
Struktur- och investeringsfonder 2019

EU-stöd till kultur 2019

Under förra året fick 541 kulturanknutna projekt drygt 460 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

arrow
Många bidragsansökningar påverkas av covid-19
Många bidragsansökningar påverkas av covid-19.

Information med anledning av covid-19

Med anledning av regeringens åtgärder och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera spridningen av covid-19 genomför Kulturrådet åtgärder både vad gäller bidragsgivning och egna konferenser och större möten.

arrow

Aktuellt

    + + +