Hitta kunskap och inspiration på vår temasida. Foto: Susanne Kronholm.Hitta kunskap och inspiration på vår temasida. Foto: Susanne Kronholm.Hitta kunskap och inspiration på vår temasida. Foto: Susanne Kronholm. + + +
Vi samlar kunskap och inspiration på vår temasida. Foto: Susanne Kronholm.
Fyll på med Barn- och ungdomsbokskatalogen 2019/20. + + +
Barn- och ungdomsbokskatalogen 2019/20.

Fyll på med fler kataloger

Läslovet är över, men vår katalog som tipsar om barn- och ungdomsböcker räcker länge. Fyll på med fler exemplar eller beställ för första gången. I katalogen presenteras böcker från det senaste årets utgivning, valda av en urvalsgrupp med experter på barn- och ungdomslitteratur. Du hittar också böcker på flera olika språk, artiklar, intervjuer och pyssel.

arrow
Fyll på med Barn- och ungdomsbokskatalogen 2019/20. + + +
Barn- och ungdomsbokskatalogen 2019/20.

Fyll på med fler kataloger

Läslovet är över, men vår katalog som tipsar om barn- och ungdomsböcker räcker länge. Fyll på med fler exemplar eller beställ för första gången. I katalogen presenteras böcker från det senaste årets utgivning, valda av en urvalsgrupp med experter på barn- och ungdomslitteratur. Du hittar också böcker på flera olika språk, artiklar, intervjuer och pyssel.

arrow

Aktuella bidrag att söka

Mångfald, kvalitet och fördjupning + + +
Mångfald, kvalitet och fördjupning

Uppföljning av litteraturstödet 2014–2018

Kulturrådet bidrar varje år med ungefär 36 miljoner kronor till utgivningen av kvalitetslitteratur i Sverige. I snitt får 165 utgivare stöd för sammanlagt nästan 800 böcker. Nu presenterar vi en uppföljning av litteraturstödet 2014–2018.

arrow
Bokstart handlar om att tidigt stimulera språkutvecklilngen hos de allra minsta. Foto: Susanne Kronholm. + + +
Bokstart handlar om att tidigt stimulera språkutvecklilngen hos de allra minsta. Foto: Susanne Kronholm.

Bokstart – ett sätt att införliva Barnkonventionen

I årets fördelning av bidrag till projekt och språknätverk inom Bokstart finns flera ansökningar som kopplas till Barnkonventionen, men även sökande som aktivt riktar sig gentemot nationella minoriteter. Genom detta ser vi möjligheter till att både prioriterade målgrupper och kulturpolitiska mål nås.

arrow
Nordic Bridges länkar samman Norden och Kanada. + + +
Nordic Bridges sammanlänkar Norden och Kanada.

Nordiskt samarbete med Kanada

Kulturrådet har utsetts till nationell kontaktpunkt för Nordic Bridges 2021, ett initiativ från Nordiska ministerrådet för samarbetsprojekt mellan Kanada och Norden.

arrow
Närbild på mikrofon mot ett publikhav. + + +
Nästa års ansökningsdatum är beslutade.

Ansökningsdatum 2020

Nu kan du se vilka ansökningsdatum som gäller för våra olika bidrag 2020. Här hittar du en översikt som visar årets ansökningsperioder bidrag för bidrag.

arrow
Mångfald, kvalitet och fördjupning + + +
Mångfald, kvalitet och fördjupning

Uppföljning av litteraturstödet 2014–2018

Kulturrådet bidrar varje år med ungefär 36 miljoner kronor till utgivningen av kvalitetslitteratur i Sverige. I snitt får 165 utgivare stöd för sammanlagt nästan 800 böcker. Nu presenterar vi en uppföljning av litteraturstödet 2014–2018.

arrow
Bokstart handlar om att tidigt stimulera språkutvecklilngen hos de allra minsta. Foto: Susanne Kronholm. + + +
Bokstart handlar om att tidigt stimulera språkutvecklilngen hos de allra minsta. Foto: Susanne Kronholm.

Bokstart – ett sätt att införliva Barnkonventionen

I årets fördelning av bidrag till projekt och språknätverk inom Bokstart finns flera ansökningar som kopplas till Barnkonventionen, men även sökande som aktivt riktar sig gentemot nationella minoriteter. Genom detta ser vi möjligheter till att både prioriterade målgrupper och kulturpolitiska mål nås.

arrow
Nordic Bridges länkar samman Norden och Kanada. + + +
Nordic Bridges sammanlänkar Norden och Kanada.

Nordiskt samarbete med Kanada

Kulturrådet har utsetts till nationell kontaktpunkt för Nordic Bridges 2021, ett initiativ från Nordiska ministerrådet för samarbetsprojekt mellan Kanada och Norden.

arrow
Närbild på mikrofon mot ett publikhav. + + +
Nästa års ansökningsdatum är beslutade.

Ansökningsdatum 2020

Nu kan du se vilka ansökningsdatum som gäller för våra olika bidrag 2020. Här hittar du en översikt som visar årets ansökningsperioder bidrag för bidrag.

arrow

Aktuellt

    Sortera