Till navigation Till innehåll
Opera SHANGHAI är ett experimentellt scenkonstäventyr i samarbete mellan GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts. Foto: Tilo Stengel.  Opera SHANGHAI är ett experimentellt scenkonstäventyr i samarbete mellan GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts. Foto: Tilo Stengel.  Opera SHANGHAI är ett experimentellt scenkonstäventyr i samarbete mellan GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts. Foto: Tilo Stengel.

Tillgängligt kulturliv

Ett scenkonstäventyr med GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts. Foto: Tilo Stengel.

Vårt uppdrag

Alla ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett funktionsförmåga. Kulturrådet har i uppdrag att driva på utvecklingen så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på jämlika villkor med andra. Vårt arbete utgår från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har undertecknats av Sverige.

Vi informerar, ger tips och stöd i frågor som rör tillgänglighet till dig som arbetar med kultur. När vi har möjlighet deltar vi som talare på konferenser och seminarier. Vi har även årliga formella samråd med nationella funktionshinderorganisationer, för att ta in synpunkter, kompetens och bli bättre i vårt strategiska tillgänglighetsarbete. Vi svarar också på remisser som rör funktionshinderpolitikens utveckling i Sverige och EU.

Bidrag med kriterier för tillgänglighet

Det finns ett antal minimikrav på tillgänglighet kopplade till vissa bidrag som fördelas av Kulturrådet, och för det statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. Det är ett led i vårt uppdrag att arbeta för ett mer tillgängligt och jämlikt kulturliv.

Läs mer om våra bidrag

Nyheter om tillgängligt kulturliv

Kontakt

Information om vårt strategiska uppdrag.

Karin Westling

  • Handläggare
+ + +