Kulturrådet i korthet

Kulturrådet är en myndighet
som Kulturdepartementet ansvarar för.

Kulturrådet arbetar med
att utveckla kulturen
och göra den tillgänglig för alla.
Det gör Kulturrådet 
genom att dela ut statliga pengar
och följa upp hur pengarna används.

Kulturrådet följer 
de nationella kulturpolitiska målen.

Myndigheten Kulturrådet
arbetar för att konst och kultur
utvecklas på ett bra sätt.

Kulturrådet arbetar med: 

  1. teater, dans, musik och annan scenkonst
  2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek
  3. bild och form, museer och utställningar
  4. regional kulturverksamhet
  5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur
  6. andra kulturella ändamål.