I Ortens Verklighet skapar och medverkar ungdomar i en föreställning där orten utforskas både som plats och som identitet. Foto: Ferhango Film & Arts.I Ortens Verklighet skapar och medverkar ungdomar i en föreställning där orten utforskas både som plats och som identitet. Foto: Ferhango Film & Arts.I Ortens Verklighet skapar och medverkar ungdomar i en föreställning där orten utforskas både som plats och som identitet. Foto: Ferhango Film & Arts.

Ortens Verklighet utforskar förorten som plats och identitet. Foto: Fernando Illezca.