Överklaga anställningsbeslut

För att överklaga ett beslut skriver du ett brev till oss. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha i beslutet.

Kulturrådet måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslås på vår anslagstavla för att överklagandet ska kunna prövas.

Kulturrådet skickar överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för
prövning.

Postadress
Statens kulturråd
Box 27215,
102 53 Stockholm.