Till navigation Till innehåll

Överklaga anställningsbeslut

Du kan överklaga ett anställningsbeslut genom att skriva till oss, gärna via e-post. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha i beslutet.

Kulturrådet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Kulturrådets anslagstavla för att överklagandet ska kunna prövas.

Kulturrådet skickar överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Kontakt

Överklaga

anställningsbeslut

Laddar...