Till navigation Till innehåll
""""""

Angelägen forskning – ett forskarforum för stärkta bibliotek

Välkommen till Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Hur styrs egentligen biblioteken?

Tid: Fredag 24, 2023 mars kl. 9.00–10.00.

Live på Digitekets webb: Angelägen forskning

Det krävs ingen föranmälan.

Frågor kan ställas före eller under sändningen via angelagen-forskning@kulturradet.se. Kom gärna med förslag på intressanta forskare och angelägna forskningsteman.

Denna gång handlar Angelägen forskning om hur politik, styrdokument, medarbetaren i den praktiska verksamheten och medborgarna samspelar runt bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteken ska vara till för alla, men har också utpekade prioriterade målgrupper. Vad innebär det för den praktiska biblioteksverksamheten när budgeten blir mindre och personalen behöver prioritera? Hur viktiga är bibliotekslagen och biblioteksplanen i arbetet med att bevara det professionella handlingsutrymmet?

Hanna Carlsson, lektor vid Linnéuniversitetet, samtalar med Nick Jones, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge, om bibliotekens demokratiska roll i en komplex samtid.

Hanna har forskat om ledning och styrning av bibliotek och ser i sin forskning exempel på hur biblioteket blir en ideologisk spelplan där olika perspektiv på demokrati projiceras, och där tjänstemannarollen och dess roll till politiken utmanas.

Nick har lång erfarenhet av att leda kommunal biblioteksverksamhet i den terräng av lagar, regler och styr- och målkonflikter som är en del av tjänstepersonens vardag.

Tidigare tillfällen

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Kontakt

Angelägen forskning

Laddar...