Till navigation Till innehåll
En hög med papperEn hög med papperEn hög med papper

Serien Angelägen forskning är fortbildning för biblioteksmedarbetare

Angelägen forskning – ett forskarforum för stärkta bibliotek

Välkommen till Angelägen forskning, ett livesänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Denna gång handlar det om forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek med Ola Pilerot och Cecilia Gärdén som gäster.

Onsdag 15 december kl 9–10
Aktuellt forskning: Om forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek

Live på Digitekets webb https://digiteket.se/angelagenforskning/
Det krävs ingen föranmälan.  

I vilken utsträckning kan forskningsresultat understödja och utveckla biblioteksverksamheten? Kan biblioteken ha ett mer forskande och undersökande arbetssätt?

Hur kan man som bibliotekarie hålla sig à jour för att kunna göra ett kvalificerat arbete? Och finns det tid för lärande och omvärldsbevakning i biblioteksmedarbetarens yrkespraktik?

Till Angelägen forskning har vi denna gång bjudit in Ola Pilerot och Cecilia Gärdén som berättar om hur forskningsresultat och omvärldsbevakning används i biblioteksarbetet.

Ola Pilerot arbetar sedan 2006 vid Bibliotekshögskolan i Borås där han nu är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Under 15 år har han varit verksam som bibliotekarie.

Cecilia Gärdén är konsulent inom den regionala biblioteksverksamheten och arbetar med biblioteksutveckling i Västra Götaland. Hon har sin bakgrund inom utbildning och forskning och disputerade år 2010.

Fördjupande material

Inside the library: Academic librarians’ knowing in practice, av Ola Pilerot och Jenny Lindberg (2018)  

Folkbibliotek i en tid av uppbrott och flykt: Om forskningsanvändning i biblioteksarbete för nyanlända, av Ola Pilero (2018)

Från forskning till praktik: om att använda resultat från forskning om informationssökning i undervisning i informationssökning, av Ola Pilerot (2007)

Forskning i praktiken, artikel av Cecilia Gärdén i noll27 (2016)

Tidigare Angelägen forskning-tillfällen

Det första Angeläget forskning sändes den 28 oktober och handlade om ”meröppet bortom tekniken”.
Se samtalet i sin helhet


I Angelägen forskning-seminarierna presenteras och diskuteras aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Seminariet spelas in och görs tillgängligt i efterhand.

Kontakt

Angelägen forskning