Till navigation Till innehåll
En hög med papperEn hög med papperEn hög med papper

Serien Angelägen forskning är fortbildning för biblioteksmedarbetare

Angelägen forskning – ett forskarforum för stärkta bibliotek

Välkommen till Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Hur styrs egentligen biblioteken?

Tid: Fredag 24 mars kl. 9.00–10.00

Live på Digitekets webb: Angelägen forskning

Det krävs ingen föranmälan.

Frågor kan ställas före eller under sändningen via angelagen-forskning@kulturradet.se. Kom gärna med förslag på intressanta forskare och angelägna forskningsteman.

Denna gång handlar Angelägen forskning om hur politik, styrdokument, medarbetaren i den praktiska verksamheten och medborgarna samspelar runt bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteken ska vara till för alla, men har också utpekade prioriterade målgrupper. Vad innebär det för den praktiska biblioteksverksamheten när budgeten blir mindre och personalen behöver prioritera? Hur viktiga är bibliotekslagen och biblioteksplanen i arbetet med att bevara det professionella handlingsutrymmet?

Hanna Carlsson, lektor vid Linnéuniversitetet, samtalar med Nick Jones, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge, om bibliotekens demokratiska roll i en komplex samtid.

Hanna har forskat om ledning och styrning av bibliotek och ser i sin forskning exempel på hur biblioteket blir en ideologisk spelplan där olika perspektiv på demokrati projiceras, och där tjänstemannarollen och dess roll till politiken utmanas.

Nick har lång erfarenhet av att leda kommunal biblioteksverksamhet i den terräng av lagar, regler och styr- och målkonflikter som är en del av tjänstepersonens vardag.

Tidigare tillfällen

23 november 2022: Barn och bibliotek under pandemin
22 september 2022: Bibliotekens roll i hållbar utveckling
14 juni 2022: Lyssnande läsning
21 april 2022: Källkritikens ramar 
8 mars 2022: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter
15 december 2021: Forskning om omvärldsbevakning på folkbibliotek
28 oktober 2021: Meröppet bortom tekniken

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Kontakt

Angelägen forskning