Till navigation Till innehåll
En hög med papperEn hög med papperEn hög med papper

Serien Angelägen forskning är fortbildning för biblioteksmedarbetare

Angelägen forskning – ett forskarforum för stärkta bibliotek

Välkommen till Angelägen forskning, ett direktsänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Denna gång kommer Anna Lundh och Elin Nord lyfta fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som vill läsa i tillgängliga format.

Ett lärande perspektiv på lyssnade läsning

Tisdag 14 juni kl. 9–10
Samtalet direktsänds på denna sida: digiteket.se/angelagenforskning/
Det krävs ingen föranmälan.

Frågor kan ställas före eller under sändningen via angelagen-forskning@kulturradet.se Kom gärna med förslag på intressanta forskare och angelägna forskningsteman.


Lyssnande läsning ligger i tiden. Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format?

Under detta tillfälle med Angelägen forskning kommer Anna Lundh och Elin Nord lyfta fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som vill läsa i tillgängliga format.

Anna Lundh är docent vid Högskolan i Borås och arbetar i sin pågående forskning med att skapa en bättre förståelse för läspraktiker som involverar ljudbaserade lästeknologier, såsom skärmläsare, talböcker och ljudböcker.  Elin Nord är bibliotekarie och ledamot i Läsrådet samt tidigare ordförande för Svenska Daisykonsortiet.


Kommande tillfällen:

Nästa tillfälle för Angelägen forskning kommer äga rum i september på Bokmässan i Göteborg.

Det samtalet fokuserar på Agenda 2030 och bibliotekets centrala roll i en hållbar samhällsutveckling. Medverkar gör Lisa Engström, Lunds universitet; Joacim Hansson, Linnéuniversitetet och Anna Lundh, Bibliotekshögskolan i Borås. Samtalet leds av Catharina Isberg, bibliotekschef vid Helsingborgs stadsbibliotek. Vi återkommer med mer information och exakt tidpunkt för detta samtal.

23 november kl. 9-10: Barnen och pandemin. Mer information kommer.

Tidigare tillfällen

21 april: Källkritikens ramar 
8 mars: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter
15 december 2021: Forskning om omvärldsbevakning på folkbibliotek
28 oktober 2021: Meröppet bortom tekniken

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Kontakt

Angelägen forskning