Till navigation Till innehåll
Litteratur på romska och om romsk kultur.Litteratur på romska och om romsk kultur.Litteratur på romska och om romsk kultur.

Litteratur på romska och om romsk kultur.

Romska läsambassader

Läsambassadören Bagir Kwiek bjuder in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet är att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

– Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygga, säger läsambassadören Bagir Kwiek. Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen.

Läsambassadören Bagir Kwiek.

Syftet med att utse romska läsambassader är att uppmuntra folkbibliotek att arbeta medvetet och aktivt genom:

  • att se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas skönlitteratur och digitala resurser på romska, synligt i biblioteket.

  • att öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter
    exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program tillsammans med minoriteten romer utifrån lokala förutsättningar.

Att bli en romsk läsambassad

Bibliotek ska kunna ansöka om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer.

Ansökan görs via ett formulär som Kulturrådet skickar ut i juni 2020. Några bibliotek som utses får ett personligt besök av läsambassadören Bagir Kwiek under våren 2021.

Litteraturlistor

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken 
Katalog tillgänglig digitalt och tryckt. Urvalet, om bland annat romsk litteratur, har gjorts av Umeå stadsbibliotek 

Ny litteratur med fokus på minoriteten romer (PDF)


Den romska flaggan.