Till navigation Till innehåll
Bagir Kwiek, läsambassadör 2019–2021. Foto: Susanne KronholmBagir Kwiek, läsambassadör 2019–2021. Foto: Susanne KronholmBagir Kwiek, läsambassadör 2019–2021. Foto: Susanne Kronholm

Bagir Kwiek, läsambassadör 2019–2021. Foto: Anna von Brömssen

Romska läsambassader

Läsambassadören Bagir Kwiek har bjudit in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet är att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

Biblioteken ansökte om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer.

Ta del av ett reportage från romska läsambassader i Oxie, Gävle och Tumba:
Ambassader för läslust, glädje och stolthet  

Använd gärna hashtaggen #romskläsambassad om ni vill visa på sociala medier att ert bibliotek deltar.

– Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygga, säger läsambassadören Bagir Kwiek. 

– Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen.

De 14 romska läsambassader som utsågs i maj 2021:

Malungs bibliotek (Dalarna), Gävle Stadsbibliotek (Gävleborg), Huvudbiblioteket i Huddinge/Flemingsbergs bibliotek (Huddinge/Stockholm), Krokom kommunibibliotek (Jämtland), Bellevuegårdsbiblioteket, Lindängenbiblioteket (Malmö/Skåne), Sigtuna kommuns bibliotek (Sigtuna/Stockholm), Bibliotek Lava, Rum för barn och TioTretton (Stockholm), Stockholms stadsbibliotek: Tranströmerbiblioteket (Stockholm), Umeå stadsbibliotek (Västerbotten), Lekebergs bibliotek (Örebro).

De 18 bibliotek som utsågs till romska läsambassader i den första ansökningsomgången, hösten 2020:
Oxiebiblioteket, Biblioteken i Malmö (Skåne), Helsingborgs bibliotek (Skåne), Biblioteken i Halmstad/Halmstad Stadsbibliotek (Halland), Alfons Åbergs Kulturhus (Göteborg/Västra Götaland), Hammarkullens bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Biskopsgårdens bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Bergsjöns bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Borås stadsbibliotek (Västra Götaland), Sundsvalls stadsbibliotek (Västernorrland), Härnösands bibliotek (Västernorrland), Bibliotek Uppsala (Uppsala), Västerås stadsbibliotek (Västmanland), Stockholms stadsbibliotek: Högdalen, Farsta, Rinkeby (Stockholm), Solna stadsbibliotek (Stockholm), Tumba bibliotek/Bibliotek Botkyrka (Stockholm), Upplands Väsby bibliotek (Stockholm).Den romska flaggan.

Syftet med att utse romska läsambassader är att uppmuntra folkbiblioteken att se över sin sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Detta kan biblioteken göra genom att till exempel:

  • se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas litteratur och digitala resurser, synligt i biblioteket.

  • öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter
    exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program tillsammans med minoriteten romer utifrån lokala förutsättningar.

Litteraturlistor

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken 
Katalog som bland annat listar romsk litteratur, tillgänglig digitalt och tryckt. Urvalet har gjorts av Umeå stadsbibliotek 

Ny litteratur med fokus på minoriteten romer (PDF)

i denna film kan du höra Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek berätta om bibliotek och läsningens betydelse, om romernas historia och hur han som barn upptäckte biblioteket i Bergsjön. 
Se syntolkad version 

Målgrupp: Bibliotek som vill bli romska läsambassader och arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk.