Till navigation Till innehåll
Livet bitch! är modern scenkonst som är till för alla unga kulturintresserade tjejer och kvinnor i Södertälje. Foto: Fernando Illezca. Livet bitch! är modern scenkonst som är till för alla unga kulturintresserade tjejer och kvinnor i Södertälje. Foto: Fernando Illezca. Livet bitch! är modern scenkonst som är till för alla unga kulturintresserade tjejer och kvinnor i Södertälje. Foto: Fernando Illezca.

Livet bitch!, modern scenkonst för tjejer och kvinnor i Södertälje. Foto: Fernando Illezca.

Agenda 2030 och social hållbarhet

Vi arbetar genom en mängd olika insatser för att främja konstnärlig utveckling, breddat deltagande och tillgänglighet. Vi jobbar på så sätt direkt eller indirekt för att nå flera mål och delmål i resolutionen Agenda 2030.

Att skapa ökad tillgång till konst och kultur i hela landet och att nå nya grupper har sedan länge varit centralt för vår verksamhet och vårt uppdrag. Många tar idag del av konst och kultur, men trots det så ser vi fortfarande utmaningar för kulturpolitiken att nå och tilltala alla invånare i olika livssituationer.

Med början i Fisksätra är många små projekt som hittar varandra genom samverkan och växer sig större.

Kulturvaneundersökningar visar att det är många som inte tar del av offentligt finansierad kultur av socioekonomiska, geografiska och andra anledningar. Genom åren har vi fått en rad strategiska uppdrag som särskilt syftar till att nå breda och nya målgrupper runt om i landet.

Att stå på scen har fått många unga att känna hopp, de har fått en väg ut.Det handlar bland annat om Kreativa platser, en bidragssatsning under åren 2016–2018 som syftar till att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik.

Kulturskolecentrum som inrättades under 2018 har ett nationellt uppdrag att stödja landets kommunala kulturskolor genom forskning, samverkan och kompetensförsörjning.

Andra strategiska uppdrag vi fått är flera läsfrämjande insatser, bland annat Bokstart som är en nationell satsning med syfte att tidigt stimulera språkutveckling och Stärkta bibliotek som riktas till folkbiblioteken. Syftet med Stärkta bibliotek är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Vi arbetar även med Skapande skola som sedan 2008 genom bidrag stärkt samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Vad är Agenda 2030?

År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kulturrådet bidrar direkt eller indirekt till flera mål och delmål i Agenda 2030.

Citatet: Skådespelaren och dansaren Salamanca Gonzalez är medlem i den romska kvinnoorganisationen Trajosko Drom. Här berättar hon om hur mycket det kan betyda att få uttrycka sig på scen.
Se henne berätta mer i en film om en lyckad föreställning