Till navigation Till innehåll
Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.

Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.

Vårt internationella arbete

Internationellt samarbete och utbyte stärker den konstnärliga utvecklingen och skapar mångfald och kvalitet i kulturutbudet – både i Sverige och utomlands. Det är utgångspunkten för vårt internationella arbete.

Vi arbetar på flera olika sätt för att stärka och stödja internationellt samarbete och utbyte inom olika konstarter. Vi har bidrag som stödjer internationellt utbyte, vi ingår i olika internationella nätverk och organisationer och vi sprider kunskap om internationellt samarbete genom möten, konferenser och kommunikation på webben och i sociala medier.

Yttrandefrihet och demokratisering är också frågor vi fokuserar på i vårt internationella arbete.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar och hur du kan söka bidrag för internationellt utbyte och samverkan.

World Summit on Arts and Culture 2023

I maj 2023 arrangerade vi tillsammans med The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit on Arts and Culture. Det internationella toppmötet samlade ledare, politiker, forskare och utövare från konst- och kultursektorn i hela världen kring temat bevarandet av konstnärlig frihet.

Läs mer om World Summit on Arts and Culture.

Program för konstnärlig frihet 

Programmet för konstnärlig frihet är ett exempel på vårt breda internationella arbete inom uppdraget att främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering samt att verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Programmet bidrar till Kulturrådets internationella regeringsuppdrag att bidra till att främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering och att främja synergier mellan kulturpolitik och utvecklingssamarbete.

Läs mer om Program för konstnärlig frihet.

Unescos 2005-konvention

Vi är nationell kontaktpunkt för Unescos 2005-konvention som ska skydda den kulturella mångfalden och internationellt kulturutbyte.

Läs mer om vårt uppdrag inom 2005-konvention.

Hur påverkas bidragsgivningen av kriget i Ukraina?

Så här ställer sig Kulturrådet när det gäller kultursamarbeten med Ryssland och Belarus.

Läs redogörelsen.

+ + +