Till navigation Till innehåll
Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.

Sandeep Parmar, poet från Storbritannien, under Littfest. Foto: Henrik Olofsson.

Vårt internationella arbete

Internationellt samarbete och utbyte stärker den konstnärliga utvecklingen och skapar mångfald och kvalitet i kulturutbudet – både i Sverige och utomlands. Det är utgångspunkten för vårt internationella arbete.

Vi arbetar på flera olika sätt för att stärka och stödja internationellt samarbete och utbyte inom olika konstarter. Vi har bidrag som stödjer internationellt utbyte, vi ingår i olika internationella nätverk och organisationer och vi sprider kunskap om internationellt samarbete genom möten, konferenser och kommunikation på webben och i sociala medier.

Yttrandefrihet och demokratisering är också frågor vi fokuserar på i vårt internationella arbete.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar och hur du kan söka bidrag för internationellt utbyte och samverkan.

Hur påverkas bidragsgivningen av kriget i Ukraina?

Så här ställer sig Kulturrådet när det gäller kultursamarbeten med Ryssland och Belarus.

Läs redogörelsen

+ + +