Till navigation Till innehåll

Styrelsemöten

När styrelsen fattar beslut måste ordföranden och minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Om det är bråttom får beslut fattas genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter eller, om det inte är lämpligt, genom att ordföranden själv fattar beslutet.

Protokoll

Här hittar du protokoll från styrelsens möten från 2016 och framåt. 

Laddar...