Logo LäsambassadörLogo LäsambassadörLogo Läsambassadör

Ambassadör med uppdrag att sprida läslust.

Ny läsambassadör utses i december

Läsambassadörens uppdrag handlar om att sprida läslust och verka för att alla ska få samma möjligheter att hitta fram till litteraturen. I december är det dags att utse en ny läsambassadör för perioden 2019-21.

Den här gången kommer läsambassadörens främsta fokus att vara minoriteten romer. Detta som ett led i att prova fler sätt för en läsambassadör att verka läsfrämjande. Det är även en del av Kulturrådets uppdrag att tillsammans med minoriteten romer genomföra läsfrämjande insatser inom uppdraget att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk.

En sakkunniggrupp med fem företrädare för minoriteten romer och en sakkunnig inom läsfrämjande kommer därefter tillsammans med Kulturrådet att utse den slutliga kandidaten. Den nya läsambassadören tillkännages i december

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning för nationell läsambassadör 2019-2021

Sakkunniggruppen

Abedin Denaj, samhällsvägledare, Gävle, Angelina Dimiter-Taikon, lärare, Stockholm, lren Horvatne, modersmålslärare, Malmö, Domino Kai, dramapedagog och kulturproducent, Göteborg, Jon Pettersson, egenföretagare och konsult, Helsingborg och Carina Fast, läs- och skrivforskare, Stockholm.

Tidigare läsambassadörer:

Johan Unenge, författare (2011–2013)
Johanna Lindbäck, lärare och författare (2013–2015)
Ann-Marie Körling, lärare och författare (2015–2017)
Johan Anderblad, programledare (2017–2019)

Tack till Johan Anderblad för två två fantastiska år som läsambassadör 2017–2019! Följ gärna hans fortsatta läsfrämjande: @johan.anderblad på Instagram. Här finns bilder från från Anderblads tid som läsambassadör: instagram.com/lasambassadoren


Johan Anderblad, läsambassadör 2017-19, avtackas av kulturminister Amanda Lind på Bokmässan i Göteborg.

"Varje röst som inte vågar ta steget ut och uttrycka sig är en förlorad röst för vår demokrati och för vårt kulturliv." 
Kulturminister Amanda Lind om vikten av en läsambassadör.