Till navigation Till innehåll
Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange.Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange.Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange.

Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange. Foto: Anna von Brömssen

Så arbetar vi för att främja konst och kultur internationellt

Vi arbetar för att öka och stärka internationellt utbyte och samverkan, och främja svensk konst och kultur i utlandet, på flera sätt. 

Europeisk kulturhuvudstad 2029

Vi har uppdraget att infomera om inbjudan och ta emot ansökningar från svenska städer som vill bli Europeisk kulturhuvudstad 2029. 

Europeisk kulturhuvudstad 2029

Swedish Literature Exchange

Vi främjar svensk litteratur i utlandet genom vår satsning Swedish Literature Exchange. Kulturrådet är den myndighet som har i uppdrag att främja svensk litteratur i översättning och inom satsningen samordnar vi varje år bland annat den svenska närvaron på några utvalda bokmässor runtom i världen. Vi har också en mängd olika bidrag som översättare av svensk litteratur kan söka.

Swedish Literature Exchange

Program för konstnärlig frihet

I mars 2020 undertecknade Kulturrådet och Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, ett avtal som innebär att vi under tre år, 2021–2023, genomför ett nytt långsiktigt program i syfte att stärka och skydda konstnärlig frihet globalt.

Program för konstnärlig frihet

Scenkonst på mässor

Vi samordnar den svenska närvaron på internationella mässor för scenkonst runt om i världen. Syftet är att stärka den svenska och nordiska närvaron på utvalda mötesplatser och på så vis främjar internationaliseringen av det svenska kulturlivet.

Scenkonst på mässor

World Summit on Arts & Culture 2023

2023 arrangerar vi tillsammans med International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit on Arts and Culture. Det internationella toppmötet kommer samla ledare, politiker, forskare och utövare från konst- och kultursektorn i hela världen kring temat konstnärlig frihet.

World Summit on Arts & Culture 2023

Konferenser och möten

På egen hand eller tillsammans med andra arrangerar vi konferenser som stärker internationellt utbyte och samverkan. Till exempel har vi flera gånger varit med och arrangerat Safe Havens, en konferens om mänskliga rättigheter med fokus på kultur och akademi.

Laddar...

+ + +