Till navigation Till innehåll
Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange.Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange.Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange.

Deltagare i Göteborg Book Fair Fellowship, ett besöksprogram för förläggare och översättare som ingår i vår verksamhet Swedish Literature Exchange. Foto: Anna von Brömssen

Så arbetar vi för att främja konst och kultur internationellt

Vi arbetar för att öka och stärka internationellt utbyte och samverkan, och främja svensk konst och kultur i utlandet, på flera sätt. 

Swedish Literature Exchange

Vi främjar svensk litteratur i utlandet genom vår satsning Swedish Literature Exchange. Kulturrådet är den myndighet som har i uppdrag att främja svensk litteratur i översättning och inom satsningen samordnar vi varje år bland annat den svenska närvaron på några utvalda bokmässor runtom i världen. Vi har också en mängd olika bidrag som översättare av svensk litteratur kan söka.

Swedish Literature Exchange

Scenkonst på mässor

Vi samordnar den svenska närvaron på internationella mässor för scenkonst runt om i världen. Syftet är att stärka den svenska och nordiska närvaron på utvalda mötesplatser och på så vis främjar internationaliseringen av det svenska kulturlivet.

Scenkonst på mässor

Konferenser och möten

På egen hand eller tillsammans med andra arrangerar vi konferenser som stärker internationellt utbyte och samverkan. Till exempel har vi flera gånger varit med och arrangerat Safe Havens, en konferens om mänskliga rättigheter med fokus på kultur och akademi.

+ + +