Till navigation Till innehåll
""""""

Varje år väljs två städer från två olika medlemsstater till europeiska kulturhuvudstäder.

Europeisk kulturhuvudstad 2029

Kulturrådet administrerar Sveriges process inför Europeiska kommissionens utnämning av Europeisk kulturhuvudstad 2029. För Sverige blir det tredje gången en av våra städer utnämns. 1998 fick Stockholm titeln som kulturhuvudstad och 2014 fick två europeiska städer denna titel – Umeå i Sverige och Riga i Lettland.

Utnämningen syftar till att lyfta fram den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i Europa och bidra till ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa. Initiativet startade 1985, sedan 2011 väljs varje år två städer från två olika medlemsstater till europeiska kulturhuvudstäder. Fler än 40 städer i Europa har hittills utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder.  

Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad är ett av de mest kända europeiska initiativen. För 2029 kommer en svensk och en polsk stad att utnämnas till europeisk kulturhuvudstad. 

Mer information

Kontakt

Hanna Barvaeus

Handläggare för Program för konstnärlig frihet, SIDA-samarbete

Ove Bengtsson

Handläggare

Laddar...