Till navigation Till innehåll
Illustration där flera barn förbereder en föreställning på en scen. De provar ljud, arbetar med ljuset. Illustration där flera barn förbereder en föreställning på en scen. De provar ljud, arbetar med ljuset. Illustration där flera barn förbereder en föreställning på en scen. De provar ljud, arbetar med ljuset.

Illustration av Saga Bergebo.

Barnrätt i praktiken

Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020. Det innebär att barns ställning som rättighetsbärare och statens ansvar för att tillgodose barns rättigheter har stärkts. Här samlar vi allt som Kulturrådet gör inom regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken (BIP).

Flernivåsamverkan främjar barnets bästa

Ta del av Kulturrådets rapport Flernivåsamverkan främjar barnets bästa, finansiering och uppföljning av barns och ungas rätt till kultur (2023). Rapporten är en intervjustudie som lyfter fram exempel på hur kommuner finansierar och följer upp kultur för barn och unga.

Läs rapporten Flernivåsamverkan främjar barnets bästa

Ta del av en inspelad presentation av Flernivåsamverkan främjar barnets bästa från Kulturrådet.

Barnrätt i praktiken

Ta del av Kulturrådets rapport Barnrätt i praktiken, barnkonventionens praktiska tillämpning i Kulturrådets verksamhetsområde (2022). I rapporten presenteras resultatet av Kulturrådets kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas inom kulturområdet. Rapporten innehåller även de utvecklingsområden som vi arbetar vidare med för att stärka tillämpningen av barnkonventionen.

Läs rapporten Barnrätt i praktiken

Ta del av en inspelad presentation av Barnrätt i praktiken från Kulturrådet. 

Barnrätt i praktiken: Kulturskolecentrum

Ta del av ett inspelat webbinarium om Barnrätt i praktiken och Kulturskolecentrum.

Samtal på Folk och kultur 2022

Ta del av ett inspelat samtal från Folk och kultur som handlar om Barnrätt i praktiken. Se samtalet från Folk och Kultur 2022 på YouTube.

Inspirationsfilmer

Ta del av nedan filmer som en start och/eller diskussionsunderlag för respektive tema.

Ungas rätt till kultur

Hösten 2020 arrangerade vi en samtalsserie om ungas rätt till kultur. 

Läs mer och ta del av samtalen

Gästkrönikor

Barnrättsresan

Barnombudsmannens processtöd som hjälper kommuner, regioner och myndigheter att utveckla sitt barnrättsarbete.

Läs mer om Barnrättsresan

Löpa linan ut

Löpa linan ut är Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention ombarnets rättigheter.

Läs Löpa linan ut

Kontakt

Karin Forss

Processledare rättighetsperspektiv

Laddar...

+ + +