Till navigation Till innehåll

Utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråken

Regeringen gav i november 2017 Kulturrådet uppdraget att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och ungdomslitteratur prioriterades. I uppdraget ingick också att i samverkan med företrädare för minoriteten romer och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser. Ett långsiktigt mål med uppdraget är fortfarande att det finns en välfungerande infrastruktur som möjliggör och underlättar utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk i Sverige.

Den 31 december 2019 avslutades uppdraget. Under arbetet framgick att alla nationella minoriteter önskar mer litteratur som är skriven av nationella minoriteter och med ett inifrånperspektiv. Samtidigt framkom önskemål om översättningar av populär litteratur, lättlästa böcker och fler barn- och ungdomsböcker på alla nationella minoritetsspråk.

Bokens väg till läsaren

För att främja utgivning och spridning behöver alla led i kedjan för bokens väg till läsaren fungera. De fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken har delvis olika behov och hinder. En del är dock övergripande och gemensamma, till exempel vad det gäller behovet av fler som kan översätta till nationella minoritetsspråk och vice versa.

För att böcker ska nå sina läsare gjorde vi följande insatser:

  • Ett stöd till Folkhögskolan Biskops-Arnö för att genomföra skrivarkurser på samtliga nationella minoritetsspråk.
  • Tog fram en katalog över litteratur på nationella minoritetsspråk. 
  • Lanserade ett kunskapspaket inom Bokstart. 
  • Spred information om uppdraget och Kulturrådets befintliga bidrag.
  • Inrättade efter samråd med minoriteten romer en läsambassadör med fokus på minoriteten romer. Bagir Kwiek är utsedd till läsambassadör för perioden 2019–21. 

Läs mer

Katalog: Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken

Kunskapspaket inom Bokstart

Bagir Kwiek är Sveriges nya läsambassadör

Återrapportering: Litteratur på minororitetsspråk 

Kontakt

Cecilia Brisander

Handläggare

Laddar...

+ + +