Till navigation Till innehåll

Myndighetsnätverk för barns rätt till kultur

Kulturrådet är sammankallande för arbetsgruppen som jobbar för barns och ungas delaktighet. Arbetsgruppen träffas fyra gånger om året för att hitta möjligheter att samverka och arbeta för att barn och unga ska känna sig delaktiga i samhället och i frågor som berör dem.

Arbetsgruppen består av följande myndigheter:

Laddar...

+ + +