Myndighetsnätverk för barns rätt till kultur

Kulturrådet är sammankallande för ett nationellt nätverk av myndigheter som arbetar för barns rätt till kultur. Nätverket träffas fyra gånger om året för att hitta möjligheter att samverka och gemensamma arenor för barns rätt till kultur.

Nätverket består av följande myndigheter: