Till navigation Till innehåll
Fullsatt rum med människor som pratar i sittgrupper runt olika bort.Fullsatt rum med människor som pratar i sittgrupper runt olika bort.Fullsatt rum med människor som pratar i sittgrupper runt olika bort.

ICORN:s årliga internationella nätverksmöte är en viktig mötesplats för fristadskonstnärer, fristäder och sam­arbetspartners. Foto: ICORN.

Fristäder för förföljda konstnärer

Vi arbetar för att fler städer i Sverige ska ingå i det internationella fristadsprogrammet ICORN och bli fristäder för hotade konstnärer. Uppdraget genomförs i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Vi arbetar också för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten. Det gör vi genom olika typer av informationsinsatser och genom att ge bidrag till projekt som ger fristadskonstnärer möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

Laddar...

+ + +