Illustration: Petter Lawenius.Illustration: Petter Lawenius.Illustration: Petter Lawenius. + + +

Fristäder för förföljda konstnärer

Illustration: Petter Lawenius.

Vårt uppdrag

Vi arbetar för att fler städer i Sverige ska ingå i det internationella fristadsprogrammet ICORN och bli fristäder för hotade konstnärer. Uppdraget genomförs i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Vi arbetar också för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten. Det gör vi genom olika typer av informationsinsatser och genom att ge bidrag till projekt som ger fristadskonstnärer möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

Samtal om fristäder 

I Almedalen 1 juli arrangerar vi ett samtal om vikten av fristäder för förföljda konstnärer och författare. Medverkande: Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, kulturminister Amanda Lind, Karin Hansson, nationell fristadssamordnare, ICORN och Wali Arian, journalist från Afghanistan, nu i fristad i Malmö. Moderator: journalisten Kerstin Brunnberg. Läs mer:

Kultur på liv och död – om Sveriges fristäder, yttrandefrihet och konstnärlig frihet 

ICORN

ICORN, International Cities of Refuge Network, är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer etcetera. Residenset är vanligtvis i två år.

Läs mer om ICORN

Safe Havens 2018

Konferensen Safe Havens, den 5–7 2018 på Moriska paviljongen i Malmö, var en officiell programpunkt inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 och handlade om utvecklingen av fristadsnätverket för hotade konstnärer. I dokumentationen kan du läsa mer om Safe Havens och rekommendationer kring nyckelfrågor hämtade från aktiva workshops med de medverkande på Safe Havens 2018.     

Safe Havens 2018 (PDF)

Kontakt

Henriette Zorn

  • Handläggare

Karin Hansson

  • Nationell samordnare för Sveriges fristäder inom ICORN