Till navigation Till innehåll
Två dansare som hoppar och samtidigt håller om en burk. Två dansare som hoppar och samtidigt håller om en burk. Två dansare som hoppar och samtidigt håller om en burk.

Burken, en historia om två goda vänner och en burk, är en dansföreställning av Zebradans. Foto: Stefan Bohlin.

Så behandlar vi personuppgifter

Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag. Men även i rekryteringssammanhang för tjänster och intresseanmälan för att bli ledamot i arbets- eller referensgrupp. Vi registrerar också statistik som innehåller personuppgifter i samband med ditt besök på hemsidan. Vid konferenser och möten informerar vi om hantering av personuppgifter i samband med anmälan.

Rättslig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på rättslig grund. Vi på Kulturrådet behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag från regeringen.

Rättigheter vid lämnande av samtycke till behandling av personuppgifter

Person som har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter har rätt att få besked om vilka personuppgifter som myndigheten behandlar om personen och hur myndigheten behandlar dessa uppgifter. Den person som har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som myndigheten behandlar om personen. Den person som har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan även när som helst återkalla det.

Dataskyddsombud

Kulturrådet (org.nr: 202100-1280) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära det skriftligt genom att kontakta vårt dataskyddsombud. Det är också till vårt dataskyddsombud som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Du vänder dig till dataskyddsombudet om du tidigare lämnat samtycke till behandling av personuppgifter och har frågor kring detta eller exempelvis vill återkalla ditt samtycke.

För att få del av dina personuppgifter måste du kunna legitimera dig.

Du når vårt dataskyddsombud på adressen:
dataskyddsombud@kulturradet.se

Personuppgiftshantering för Kulturrådets webbplatser

Vid besök på kulturradet.se, alma.se, bokstart.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Kulturrådet samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Kulturrådets webbplatser. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät.

Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.
Kulturrådet samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Kulturrådets webbplatser:

  • IP-adress (anonymiserad)
  • Webbläsare (Chrome, Edge et cetera)
  • Operativsystem (Windows et cetera)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål

Kulturrådet lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av webbplatserna. Kulturrådet använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla våra webbplatser.

Kulturrådet övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Kulturrådet kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande använder Kulturrådet Matomo för hantering av uppgifterna. Kulturrådet kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst och kundbeteende.

Kulturrådet tillåter inte under några omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som vi definierat.

Bilder

När Kulturrådet publicerar pressbilder som tillhandahålls av andra aktörer litar vi på att de säkerställt att bilderna inte strider mot dataskyddsförordningen.

När vi publicerar bilder som tillhandahålls av andra aktörer, och som inte producerats som pressbilder, inhämtar vi godkännande från aktören. Vi litar på att aktören säkerställt att bilderna inte strider mot dataskyddsförordningen.

Personuppgiftshantering för ansöknings- och redovisningsblanketter

Uppgifter som lämnas i ansöknings- eller redovisningsblankett kan komma att lämnas ut för statistikändamål.

Personuppgifter vid medverkan vid konferenser

Vid konferenser och liknande möten där Kulturrådet behandlar personuppgifter informerar vi om vår behandling av personuppgifter i samband med anmälan.

I samband med konferensen eller mötet får deltagarna deltagarlistor. Om konferensen eller mötet är fysiskt förser vi deltagarna även med namnlappar.

Om vi dokumenterar genom att filma och fotografera informerar vi om att vi kommer producera informationsmaterial och använda i de digitala kanaler som myndigheten använder sig av, eller i andra sammanhang där Kulturrådet informerar om myndighetens verksamhet.

Materialet är också allmän handling och kan komma att begäras ut av allmänheten. Kulturrådet är inte skyldig att meddela när denna medverkan eller publicering ska ske.

Skyddad identitet

Kulturrådet lyder under offentlighetsprincipen som bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att vi, på förfrågan, inte får neka någon att ta del av dessa uppgifter. Det kan röra sig om såväl ansökningshandlingar, beslut eller kontaktuppgifter.

Därför är det viktigt att den som lever med en hotbild, har skyddad identitet eller av någon anledning måste ha skyddade uppgifter tar kontakt med oss om känsliga uppgifter ska lämnas till oss i samband med ansökan eller annat ärende.

Det är den enskildes ansvar att själv upplysa Kulturrådet om eventuell sekretessmarkering eftersom det inte åligger en myndighet att utan anledning kontrollera om en person har sekretessmarkering i folkbokföringen. Vidare så är det även den enskildes ansvar att själv kontrollera om en uppgift som lämnas till Kulturrådet blir sekretesskyddad hos oss.

Läs mer

Kakor på våra webbplatser

Mer information om dataskyddsförordningen,
General Data Protection Regulation (GDPR):

Se film om dataskyddsförordningen

Läs mer om dataskyddsförordningen

Kontakt

Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud, skicka gärna e-post.

Dataskyddsombud

Kulturrådet

Laddar...