Till navigation Till innehåll
Tre vuxna som mimar och dansar. Färgstark scenografi med bredrandigt golv och blåbelysta väggar.Tre vuxna som mimar och dansar. Färgstark scenografi med bredrandigt golv och blåbelysta väggar.Tre vuxna som mimar och dansar. Färgstark scenografi med bredrandigt golv och blåbelysta väggar.

Teater Sagohuset framför Krakel Spektakel. Foto: Emmalisa Pauly.

Kultur för barn och unga

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Vårt uppdrag är att ge fler barn och unga en möjlighet att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet och att också ge dem en möjlighet att påverka konsten och kulturen. Vi vill ge fler barn och unga starka konstnärliga upplevelser.

Arbetet med barn och unga är integrerat i hela vår verksamhet och målet är att bidrag inom alla Kulturrådets konstområden ska nå målgruppen.

Läs mer om vårt uppdrag inom kultur för barn och unga

Barnrätt i praktiken

Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020. Det innebär att barns ställning som rättighetsbärare och statens ansvar för att tillgodose barns rättigheter har stärkts.

Läs mer om vårt regeringsuppdrag Barnrätt i praktiken

Laddar...

+ + +