Till navigation Till innehåll
Bild för - Krakel Spektakel_ fotograf Emmalisa Pauly.jpgBild för - Krakel Spektakel_ fotograf Emmalisa Pauly.jpgBild för - Krakel Spektakel_ fotograf Emmalisa Pauly.jpg
Teater Sagohuset framför Krakel Spektakel. Foto: Emmalisa Pauly.

Vårt uppdrag

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Vårt uppdrag är att ge fler barn och unga en möjlighet att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet och att också ge dem en möjlighet att påverka konsten och kulturen. Vi vill ge fler barn och unga starka konstnärliga upplevelser.

Arbetet med barn och unga är integrerat i hela vår verksamhet och målet är att bidrag inom alla Kulturrådets konstområden ska nå målgruppen.

Läs mer om vårt uppdrag inom kultur för barn och unga

Barnrätt i praktiken

Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020. Det innebär att barns ställning som rättighetsbärare och statens ansvar för att tillgodose barns rättigheter har stärkts.

+ + +