Till navigation Till innehåll

Hitta kunskap

Som kulturaktör är det viktigt att ta reda på vad i verksamheten eller miljön som hindrar människor med en funktionsnedsättning från att delta. Det kan handla om både enkla, snabba åtgärder och mer omfattande och långsiktiga insatser. I grunden handlar det om att arbeta med ett verksamhetsperspektiv där mångfald och universell design är vägledande. Längst ner på sidan hittar du myndigheter och organisationer som sprider kunskap om tillgänglighet.

+ + +