Till navigation Till innehåll
Barn skapar på kulturskolaBarn skapar på kulturskolaBarn skapar på kulturskola

Foto: Susanne Kronholm

Tillgänglighet

Kulturskolan är till för alla. Alla barn ska kunna skapa och uttrycka sig, utifrån sina egna förutsättningar. Vi jobbar för att sprida kunskap och inspiration om hur kulturskolan kan bli mer tillgänglig, med tonvikt på att tillgängliggöra verktyg, kunskap och material som stärker pedagogerna i kulturskolan i detta uppdrag.

Kulturskolechefer ser behov av mer kunskap inom området och stöd för att göra kulturskolan mer tillgänglig för alla barn oberoende av deras psykiska och fysiska funktionsvariationer. De efterfrågar hjälp med att bedöma barn och ungas stödbehov och stödja sina pedagoger i att anpassa undervisningen till elever som behöver särskilt stöd.  

Här samlar vi forskning, nyheter och lärande exempel som handlar om kulturskolor och tillgänglighet. 

Forskning
Adriana Di Lorenzo Tillborg, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet: Forskningsrapport om kulturskolors verksamhet för barn och unga i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. De har mycket bra stöd för kulturskolor som vill arbeta mer med tillgänglighet och delaktighet. Läs mer.

Myndigheten för delaktighet (MFD)
Funktionssimulatorn 
Film om universell utformning 

Arbetsmiljöverket
Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Riksförbundet Attention  
Min skola

Infoteket om funktionshinder
Verktyg för att möta barn och unga med funktionsnedsättningar.
Infoteket om funktionshinder

+ + +