Till navigation Till innehåll
Två ungdomar på ett bibliotek tittar i en bok tillsammansTvå ungdomar på ett bibliotek tittar i en bok tillsammansTvå ungdomar på ett bibliotek tittar i en bok tillsammans

Satsningen Stärkta bibliotek har nått ut i hela landet. Foto: Susanne Kronholm.

Tillsammans lyfter vi biblioteken

Kulturrådet stärker bibliotek genom bidrag, kunskapsspridning och kompetensutveckling. Här hittar du information om våra tidigare och pågående uppdrag som rör biblioteken.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier pågick 2021–2023. Satsningen syftade till ett läsfrämjandelyft för personal på kommunala folkbibliotek. Uppdraget skulle bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barn och ungas länsning.

Stärkta bibliotek pågick 2018–2023. Satsningen syftade till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet, med ett särskilt fokus på barn och unga.

Längre ner på sidan hittar du mer information om våra pågående uppdrag.

Läs mer

Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier

Stärkta bibliotek

Läsfrämjande

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +