Till navigation Till innehåll
Två ungdomar på ett bibliotek tittar i en bok tillsammansTvå ungdomar på ett bibliotek tittar i en bok tillsammansTvå ungdomar på ett bibliotek tittar i en bok tillsammans

Bibliotek – tillsammans lyfter vi läsandet!

Foto: Susanne Kronholm

Vårt uppdrag

Vi stärker bibliotek både genom bidrag, kunskapsspridning och kompetensutveckling.

Satsningen Stärkta bibliotek har nått ut brett bland Sveriges kommuner och bidragit till att öka tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier syftar till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus på barn och ungas läsning.

Biblioteken har även stor betydelse för det läsfrämjande arbetet och att främja de nationella minoriteternas språk och urfolket samernas språk.

Sedan 2015 driver vi Bokstart, en nationell satsning på små barns språkutveckling som långsiktigt stödjer kommuner i samverkan mellan barnavårdscentral, folkbibliotek och förskolor. 

Se även vår sida omläsfrämjande

Hitta inspiration

+ + +