Till navigation Till innehåll
Regnbågsflagga målad i oljefärger.Regnbågsflagga målad i oljefärger.Regnbågsflagga målad i oljefärger.

Hbtqi

Kulturrådet är en av elva myndigheter som har ett särskilt uppdrag från regeringen att driva på utvecklingen för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

För Kulturrådets del handlar det om att sprida kunskap om hbtqi-frågor i kulturlivet. Vi har också regelbundna möten med de andra myndigheterna som har ett särskilt ansvar för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i samhället, liksom med RFSL, RFSL Ungdom och föreningen för transpersoner FPES.

Vårt uppdrag är att göra verklighet av den strategi för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter som regeringen presenterade i början av 2014. Vi är sektorsansvarig myndighet med ansvar för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i kulturlivet.

Hitta inspiration

Laddar...