Till navigation Till innehåll

Strategiska myndigheter

Regeringen har utsett 12 strategiska myndigheter som ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Myndigheterna ansvar för att driva på utvecklingen inom sina respektive områden.

Laddar...