Till navigation Till innehåll
Barn dansar balettBarn dansar balettBarn dansar balett

Kulturskolan lägger en viktig grund för skapande, delaktighet och återväxt av konstnärer och kulturutövare. Foto: Susanne Kronholm.

Kulturskolecentrum

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor – det är målet för Kulturrådets Kulturskolecentrum. Vi är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet.

Stöd och samverkan

Kulturskolecentrum stödjer kulturskolorna och deras huvudmän i att utveckla sin verksamhet genom en rad olika insatser. Centret arbetar bland annat med att samla in och följa upp statistik, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, följa och sprida forskning, erbjuda stöd till verksamhetsutveckling och samverkan. Kulturskolecentrum har också i uppdrag att lyfta och sprida goda resultat och lärande exempel.

Läs mer om Kulturskolecentrum

Laddar...

+ + +