Till navigation Till innehåll

Så styrs funktionhinderspolitiken

De kulturpolitiska målen beskriver tydligt att kulturlivet ska vara till för alla. En viktig målsättning är att kulturlivet ska bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det ska vara möjligt att på lika villkor kunna välja att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur. Regeringens funktionshinderspolitik styr arbetet.

Laddar...

+ + +