Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-49

Sortera

År

Månad

Typ av innehåll

11 oktober 2019

En handbok för Sveriges fristäder inom ICORN

10 oktober 2019

Sammanfattning av tillgänglig statistik 1997–2018

26 september 2019

Kartläggning av hur Sveriges regioner arbetar med jämställdhet i styrning av verksamhet som ingår i kultursamverkansmodellen.

23 september 2019

Kunskapsläge och praktiska erfarenheter

Litteratur och läsande
18 september 2019

Kulturrådets barn- och ungdomsbokskatalog presenterar böcker från det senaste årets utgivning. Böckerna väljs ut av en urvalsgrupp med experter på barn- och ungdomslitteratur.

16 september 2019

In this issue you will find a smaller selection of Swedish books due for publication in Sweden in autumn 2019.

27 juni 2019

Den stora ökningen av statens kulturbudget 2018 märks i årets rapport om hur de statliga kulturutgifterna fördelats regionalt. Ökningar har exempelvis skett när det gäller verksamheter som bibliotek, museer och utställningar samt i form av bidrag till fria grupper och konstnärer. Det visar vår rapport Statliga kulturutgifter i regionerna 2017–2018.

27 juni 2019

Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2018.

26 juni 2019

Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2018.

16 maj 2019

Första året, 2018