Till navigation Till innehåll

Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-123

20 mars 2023

I denna rapport ger Kulturrådet en bild av hur kulturskolor arbetar med breddat deltagande i öppen kulturskoleverksamhet samt hur styrningen av detta arbete ser ut.

28 februari 2023

Kulturrådet behöver ytterligare medel för att kunna skapa förutsättningar för utveckling och tillgängliggörande av den offentligt finansierade kulturen.

24 februari 2023

Denna rapport från Kulturrådet ger ett nuläge av barns och ungas läsning i Sverige. Med samverkan i fokus.

23 februari 2023

För kulturlivet har 2022 varit ett år som präglats av att samhället öppnat upp igen och möjliggjort det publika mötet. Året har även medfört nya ekonomiska utmaningar med anledning av kriget i Ukraina, energikris och inflation.

9 februari 2023

Ett kunskapsunderlag om breddad rekrytering inom kultursektorn

19 december 2022

Nyfiken på läsfrämjandelyftet? I rapporten kan du läsa om de två första åren av regeringsuppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021-2023.

5 december 2022

Uppföljning av ekonomi, personal och aktiviteter 2021.

1 december 2022

Hur ser samverkan ut och vilka möjligheter har barn och unga att delta i kulturskolans verksamhet under skoldagen? Kulturrådet och Skolverket har tagit fram ett informationsmaterial tillsammans.

30 november 2022

Om litteraturstödet: praktik, betydelse och bakgrund

27 oktober 2022

I denna rapport sammanfattas kulturskolestatistik från 2021.