Till navigation Till innehåll

Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-82

1 juli 2021

Förra året fick 415 projekt cirka 314 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Rapporten är ett regeringsuppdrag.

30 juni 2021

Den stora ökningen av statens kulturbudget 2020 med anledning av covid-19 märks i årets rapport om hur de statliga kulturutgifterna fördelats regionalt. Det totala utfallet såväl som den del som härletts till enskilda regioner har ökat med över en tredjedel. Det visar Kulturrådets rapport Statliga kulturutgifter i regionerna 2019–2020.

30 juni 2021

Kulturrådet har ett årligt regeringsuppdrag att följa upp och redovisa utfallet av svenska ansökningar till Kreativa Europa, EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna.

15 juni 2021

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med det regionala krisstöd som myndigheten fördelade till regionerna 2020 samt hur regionerna i sin tur fördelade stöden till sina verksamheter och hur de använt stöden.

3 juni 2021

Statens kulturråd har i uppdrag att i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet, senast den 31 maj 2021 lämna en slutredovisning för den föregående programperioden 2014–2020 avseende det svenska utfallet och Statens kulturråds och Stiftelsen Svenska Filminstitutets insatser gällande EU-programmet Kreativa Europa.

1 juni 2021

Delad läsning är det första numret av den nya skriftserien Kulturrådets läsfrämjande skrifter. Under denna paroll kommer vi att publicera rapporter, antologier och kunskapsöversikter på det läsfrämjande området.

1 juni 2021

Kulturrådet har haft i uppdrag att kartlägga och följa upp arrangörsledets förutsättningar. Arbetet har genomförts under 2020 och 2021 och resultatet presenteras i denna rapport.

26 mars 2021

Methods and research regarding bookgifting programmes for young children and their families.

11 mars 2021

Kunskapsöversikt och översyn av bidraget inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

2 mars 2021

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med de krisstöd som myndigheten har fördelat för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet.