Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-40

Sortera

År

Månad

Typ av innehåll

16 maj 2019

Första året, 2018

6 maj 2019

Kartläggning av kulturskolans kompetensbehov.

11 april 2019

Handlingsprogram för läsfrämjande, 2019

12 mars 2019

Den 1 mars lämnade Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Varje år ger vi regeringen ett budgetunderlag där vi berättar om vilka resurser som behövs inom myndighetens verksamhetsområde. Vi redovisar behoven tre år framåt och vad vi beräknar att det kommer att kosta.

12 mars 2019

Hösten 2015 fick Kulturrådet uppdraget att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018 med syftet att öka inflytandet, delaktigheten och utbudet av konst och kultur i utvalda bostadsområden.

28 februari 2019

In this issue you will find a smaller selection of Swedish books due for publication in Sweden in spring 2019.

25 februari 2019

Årsredovisningen sammanfattar Kulturrådets verksamhet under 2018.

18 februari 2019

En översyn av distributionsstöd till biblioteken

19 december 2018

I denna uppföljning presenterar Kulturrådet fördelningen av de cirka 1,2 miljarder kronor i statliga verksamhetsbidrag som gått till regionerna inom kultursamverkansmodellen 2016 och 2017. Rapporten bygger till största delen på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet genom den gemensamma Kulturdatabasen och i kvalitativa redovisningar.

10 oktober 2018

Nu är den här, årets barn- och ungdomsbokskatalog! Här presenteras ett urval – cirka 215 titlar – av nya böcker och serier i årets utgivning.