Till navigation Till innehåll

Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-54

25 februari 2020

En kunskapsöversikt.

25 februari 2020

Spring 2020

25 februari 2020

Under 2019 beviljade vi 52 procent av bidragsansökningarna. Det är samma siffra som 2018. Totalt fick vi in 8 286 ansökningar. Största delen av våra bidrag gick till konstområdena teater, dans, musik och övrig scenkonst. Läs och ladda ner år redovisningen Kulturrådets årsredovisning 2019  

20 februari 2020

Slutrapport av styrelseuppdrag Sty 2018:4, Dnr Adm 2018/169

14 februari 2020

Om Bokstarts utvecklingsprogram Idélabbet 2018-2019.

20 januari 2020

Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018

18 november 2019

Uppföljning av Kulturrådets stöd till litteratur 2014–2018

11 oktober 2019

En handbok för Sveriges fristäder inom ICORN

10 oktober 2019

Sammanfattning av tillgänglig statistik 1997–2018

26 september 2019

Kartläggning av hur Sveriges regioner arbetar med jämställdhet i styrning av verksamhet som ingår i kultursamverkansmodellen.