Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-43

Sortera

År

Månad

Typ av innehåll

27 juni 2019

Den stora ökningen av statens kulturbudget 2018 märks i årets rapport om hur de statliga kulturutgifterna fördelats regionalt. Ökningar har exempelvis skett när det gäller verksamheter som bibliotek, museer och utställningar samt i form av bidrag till fria grupper och konstnärer. Det visar vår rapport Statliga kulturutgifter i regionerna 2017–2018.

27 juni 2019

Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2018.

26 juni 2019

Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2018.

16 maj 2019

Första året, 2018

6 maj 2019

Kartläggning av kulturskolans kompetensbehov.

11 april 2019

Handlingsprogram för läsfrämjande, 2019

12 mars 2019

Den 1 mars lämnade Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Varje år ger vi regeringen ett budgetunderlag där vi berättar om vilka resurser som behövs inom myndighetens verksamhetsområde. Vi redovisar behoven tre år framåt och vad vi beräknar att det kommer att kosta.

12 mars 2019

Hösten 2015 fick Kulturrådet uppdraget att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018 med syftet att öka inflytandet, delaktigheten och utbudet av konst och kultur i utvalda bostadsområden.

28 februari 2019

In this issue you will find a smaller selection of Swedish books due for publication in Sweden in spring 2019.

25 februari 2019

Årsredovisningen sammanfattar Kulturrådets verksamhet under 2018.