Till navigation Till innehåll
Subtopia anordnar festivalen Subcase i Stockholm och ingår i plattformen Circus Next som får stöd från Kreativa Europa. Foto: Eskil RønningsbakkenSubtopia anordnar festivalen Subcase i Stockholm och ingår i plattformen Circus Next som får stöd från Kreativa Europa. Foto: Eskil RønningsbakkenSubtopia anordnar festivalen Subcase i Stockholm och ingår i plattformen Circus Next som får stöd från Kreativa Europa. Foto: Eskil Rønningsbakken

Plattformen Circus Next får stöd från Kreativa Europa. Foto: Eskil Rønningsbakken

Bidrag för internationellt utbyte

Det finns möjligheter att söka bidrag för internationellt samarbete och utbyte inom områden som bild- och formkonst, musik, scenkonst och litteratur.

Kreativa Europa

Kreativa Europa 2021-2027 är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Kulturrådet tillsammans med Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för programmet. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa


Nordic Bridges

Nordiska ministerrådet har initierat en särskild satsning för samarbete mellan Kanada och de nordiska länderna. Satsningen som kallas Nordic Bridges kommer att börja i januari 2022 i Kanada med anledning av coronapandemin, istället för januari 2021 som ursprungligen planerat. Utlysningen som ingår i satsningen stängde den 13 december 2019.

Läs mer om om Nordic Bridges


Våra ordinarie bidrag

Det går att söka stöd för internationellt samarbete och utbyte inom många av våra ordinarie bidrag. De riktar sig till både nationella och internationella satsningar inom respektive konstområde. 
Läs mer om våra ordinarie bidrag


Våra särskilda bidrag

Vi har också särskilda bidrag för internationellt samarbete och utbyte:

Andra bidragsgivare

Hittar du inget bidrag som passar det internationella arbete du ägnar dig åt? Här finns tips på andra bidragsgivare att vända sig till:

 • IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program för dig som är konstnär inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur.
  IASPIS 

 • Konstnärsnämnden har också internationella program för dig som är professionell dansare och koreograf.
  Internationella Dansprogrammet 

 • För dig som är professionell musiker finns Internationella musikprogrammet hos Konstnärsnämnden.
  Internationella musikprogrammet 

 • Du som är författare och översättare från andra språk till svenska kan söka stöd för resor och internationellt utbyte hos Sveriges författarfond.
  Sveriges författarfond 

 • Vill du veta mer om internationella stöd inom film? Filminstitutet har särskilda stöd för internationell lansering av svensk film.
  Filminstitutet 

 • Filminstitutet är också kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa. Kontakta Kreativa Europa Desk MEDIA om du vill söka stöd för film, tv och dataspel.
  Kreativa Europa Desk MEDIA 
+ + +