Till navigation Till innehåll
""""""

Program för konstnärlig frihet

Kulturrådet har startat ett internationellt program för att stärka och skydda konstnärlig frihet. Programmet finansieras av Sida och målet är att förbättra villkoren för konstnärer att fritt skapa, visa och distribuera verk utan att behöva utsättas för hot eller repressalier.

Programmet löper från 2021 till 2023 och stöttar organisationer som arbetar med att främja konstnärlig frihet i länder som klassificeras som biståndsberättigade av den internationella samarbetsorganisationen för bistånd OECD/DAC.

Arbetet initierades under 2020 och under våren 2021 utses programmets partnerorganisationer. Insatserna inom programmet ska vara genomförda senast 2023 och resultera i förbättrade möjligheter för fler att fritt skapa, sprida och ta del av den konst och kultur de önskar.

Programmet är ett exempel på vårt breda internationella arbete inom uppdraget att främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering samt att verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser. Andra exempel på Kulturrådets arbete inom området är vårt uppdrag inom fristadsprogrammet samt arbetet som nationell kontaktpunkt för Unescos 2005-konvention.

Pressmeddelande om samarbetet med Sida (18 mars 2020)

Relaterade program

Kontakt

Program för konstnärlig frihet

Emma Emitslöf

Projektledande handläggare för Program för konstnärlig frihet, SIDA-samarbete

Hanna Barvaeus

Handläggare för Program för konstnärlig frihet, SIDA-samarbete

Laddar...