Till navigation Till innehåll
Scen belyst med gult, blått och rött ljus.Scen belyst med gult, blått och rött ljus.Scen belyst med gult, blått och rött ljus.

Uppföljning och statistik

Redovisning från dem som tar emot bidrag är grunden för vår uppföljning.

Vårt uppdrag

Kulturrådet följer upp statliga kulturbidrag med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. Vår uppföljning baseras framför allt på bidragsmottagares redovisningar. Kulturrådet sammanställer också statistik om kulturskolor. På dessa sidor hittar du rapporter och tabeller från vår uppföljning.

Kontakt

Mikael Ärnhage

  • Utredare, direkta bidrag

Martin Rickardsson

  • Utredare, kultursamverkansmodellen

Fabian Sjö

  • Utredare, Kulturskolecentrum
+ + +