Till navigation Till innehåll
Foto av en man bakifrån som sitter och tittar på programmet för Cinars. Omslaget är rött med en blå man från axlarna och uppåt.Foto av en man bakifrån som sitter och tittar på programmet för Cinars. Omslaget är rött med en blå man från axlarna och uppåt.Foto av en man bakifrån som sitter och tittar på programmet för Cinars. Omslaget är rött med en blå man från axlarna och uppåt.

Kulturrådet samordnar svensk närvaro på internationella mässor för scenkonst. Foto: Cinars.

Scenkonst på mässor

Som en del av vårt internationella arbete samordnar vi den svenska närvaron på internationella mässor och mötesplatser för scenkonst.

Syftet är att stärka den svenska och nordiska närvaron på utvalda mötesplatser runt om i världen. På så vis främjar vi internationaliseringen av det svenska kulturlivet och bidrar till interkulturella utbyten.

Vi arrangerar samtal, seminarier och presentationer i samverkan med mässor, utövare och nyckelpersoner på plats. Ibland genomför vi samordningen tillsammans med organisationer med motsvarande uppdrag i de andra nordiska länderna och har en gemensam nordisk monter. De senaste åren har vi medverkat vid CINARS i Kanada, Tanzmesse i Tyskland, PAMS i Sydkorea och APAP i New York, USA.

Varje år tar vi också fram katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience som vi sprider i olika internationella sammanhang och nätverk.

Är du intresserad av att medverka på internationella mötesplatser för scenkonst? Vi samordnar enbart närvaron av aktörer som har stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden, samt agenter eller producenter som företräder dessa aktörer.

Läs mer

Katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience

CINARS i Kanada

Tanzmesse i Tyskland

PAMS I Sydkorea

APAP I New York

Laddar...

+ + +