Till navigation Till innehåll

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen

Kulturrådet är en statlig myndighet och därmed är inkomna ansökningshandlingar allmänna handlingar hos Kulturrådet. Ansökningshandlingarna är som huvudregel offentliga och kan komma att lämnas ut vid begäran enligt offentlighetsprincipen som regleras i tryckfrihetsförordningen.

Kulturrådet behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Du bör inte ange några känsliga uppgifter i dina ansökningshandlingar, såsom t.ex. etniskt ursprung, uppgift om hälsa eller medlemskap i fackförening.

Ansökningshandlingar från den person som anställs och namn på samtliga sökande bevaras enligt arkivlagen (1990:782). Ansökningshandlingar från personer som inte anställs av Kulturrådet gallras två år efter det att anställningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som Kulturrådet behandlar och hur vi behandlar dessa. Om du vill ha sådan information skickar du ett undertecknat brev till oss.

Du har också rätt att när som helst be att Kulturrådet rättar felaktiga eller inaktuella personuppgifter om dig.

Postadress
Statens kulturråd
Box 27215,
102 53 Stockholm.

Laddar...