Till navigation Till innehåll
Tre barn som sitter på golvet och bläddrar i en bok. Tre barn som sitter på golvet och bläddrar i en bok. Tre barn som sitter på golvet och bläddrar i en bok.

Bokstart handlar om att stärka små barns språkutveckling. Foto: Susanne Kronholm.

Så arbetar vi

Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat.

Målen säger att: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”. Genom våra bidrag och annan verksamhet medverkar vi till att de kulturpolitiska målen uppfylls.

Läs mer om de nationella kulturpolitiska målen

Stödja genom bidrag

Varje år delar vi ut runt 2,5 miljarder kronor till bland annat:

  • Litteratur, läsfrämjande och bibliotek 
  • Bild- och formkonst samt museer 
  • Musik, teater, dans och nutida cirkus
  • Skapande skola och kulturskolor 
  • Nationella minoriteters kultur 

Ungefär 1,2 miljarder kronor går till regionerna i Sverige genom kultursamverkansmodellen.

Våra bidrag är till för att stödja verksamheter som arbetar professionellt med konst och kultur i Sverige och internationellt. De riktar sig exempelvis till organisationer, grupper, förlag och kommuner. 

Sprida kunskap

Att sprida kunskap och driva på utvecklingen är också en del av vårt arbete. Vi har bland annat i uppdrag att inspirera fler att läsa böcker och göra det möjligt för fler att gå i kulturskolan, liksom att verka för allas lika rättigheter och möjligheter inom kultursektorn.

Välkommen att ta reda på mer om oss och det rika konst- och kulturliv runtom i Sverige som vi är med och stödjer!

Hitta inspiration

Laddar...