Till navigation Till innehåll
Markatta spanar runt i rabatterna och hittar små berättelser bland växterna i föreställningen På Blomsterspaning. Foto: Henrik Cederblom. Markatta spanar runt i rabatterna och hittar små berättelser bland växterna i föreställningen På Blomsterspaning. Foto: Henrik Cederblom. Markatta spanar runt i rabatterna och hittar små berättelser bland växterna i föreställningen På Blomsterspaning. Foto: Henrik Cederblom.

Markatta spanar runt i rabatterna och hittar små berättelser bland växterna. Foto: Henrik Cederblom.

Kultur för barn och unga

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Där står att barn ska ges möjlighet att av eget intresse och på egna villkor delta i det konstnärliga och kulturella livet. Rättigheterna gäller alla barn, oberoende av bostadsort, socioekonomiska sammanhang, funktionshinder eller etnicitet.

Arbetet med barn och unga är integrerat i hela vår verksamhet och målet är att bidrag inom alla Kulturrådets konstområden ska nå målgruppen. 


Kulturrådets Kulturskolecentrum arbetar för att fler barn och unga ska få tillgång till landets kulturskolor. Foto: Susanne Kronholm.

Inom scenkonst, bild och form når vi barn och unga genom bidrag till bland annat fria scenkonstaktörer, musikgrupper och koreografer. Vi fördelar dessutom över 1.2 miljarder kronor årligen till regionerna, varav omkring en tredjedel går till arbete med kultur för barn och unga.

Kören var rolig för att jag har lärt mig att sjunga på svenska.Vi har också flera läsfrämjande insatser som riktar sig delvis eller helt till barn och unga. Några exempel är Bokstart, Barnbokskatalogen och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Ytterligare ett exempel på verksamhet är Kulturskolecentrum som arbetar för att göra kulturskolan mer jämlik och tillgänglig så att fler barn och unga får möjlighet att delta i verksamheten.

Dessutom finns bidraget Skapande skola som ger möjligheter att integrera konst och kultur i skolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Grunden för vårt arbete med kultur för barn och unga är de nationella kulturpolitiska målen och FN:s konvention om barns rättigheter. Kulturrådet är Barnrätt i praktiken myndighet och vi har identifierat utvecklingsområden för att stärka barnkonventionens tillämpning inom vårt verksamhetsområde.

Läs mer om vårt arbete i rapporten Barnrätt i praktiken

Här kan du ta del av en filmad presentation av rapporten

Myndighetsnätverk

Det finns ett nationellt nätverk av myndigheter som arbetar för barns och ungas rättigheter i samhället uppdelade i arbetsgrupper med olika fokusområden. Kulturrådet är sammankallande för arbetsgruppen som jobbar för barns och ungas delaktighet.

Myndigheter som ingår i nätverket

Citatet: Ahmad Salim om Körslussen i Piteå, ett projekt inom Kulturskolan för nysvenska barn. Möt elever och pedagoger i en film om Körslussen.

Läs mer

Barns och ungas rätt till kultur – En skrift från Statens kulturråd och Barnombudsmannen

Laddar...