Till navigation Till innehåll
Alma Löv Museums utställning As Time Goes By. Astrid Kruse Jensen – The Landscape of Memory.Alma Löv Museums utställning As Time Goes By. Astrid Kruse Jensen – The Landscape of Memory.Alma Löv Museums utställning As Time Goes By. Astrid Kruse Jensen – The Landscape of Memory.

Alma Löv Museums utställning As Time Goes By. Astrid Kruse Jensen – The Landscape of Memory.

Våra direkta bidrag

Kulturaktörer som tar emot bidrag direkt från Kulturrådet redovisar hur medlen har använts. Redovisningarna innehåller uppgifter om intäkter, kostnader, och annan information utifrån bidragets användningsområde.

Uppföljning av direkta bidrag 2019–2021

Rapporten omfattar bidragsmottagares redovisningar från de tre senaste åren, 2019–2021. Resultaten avser intäkter, kostnader, personal och föreställningar. Uppgifter sammanställs för 17 bidrag som Kulturrådet fördelar direkt till olika kulturaktörer.

Uppgifterna sammanställs för tre år så att det blir möjligt att följa förändringar över tid. Det är av särskilt intresse till följd av restriktionerna som påverkade kultursektorn under coronapandemin. Rapporten jämför också olika regioner och kommuntyper.

Se Kulturrådets bidrag

Läs rapporten

Uppföljning av direkta bidrag 2019–2021 

Hitta inspiration

Laddar...