Till navigation Till innehåll
Två kvinnor står vända mot kameran i biblioteksmiljö. Framför dem, med ryggen mot kameran räcker många små barn upp händerna. Två kvinnor står vända mot kameran i biblioteksmiljö. Framför dem, med ryggen mot kameran räcker många små barn upp händerna. Två kvinnor står vända mot kameran i biblioteksmiljö. Framför dem, med ryggen mot kameran räcker många små barn upp händerna.

Stärkta bibliotek är ett avslutat regeringsuppdrag. Här har vi samlat information om uppdraget. Foto: Elliot Elliot.

Stärkta bibliotek

Stärkta bibliotek var ett regeringsuppdrag 2018–2023 som syftade till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Här finns all information om Stärkta bibliotek samlat. Ta del av en kort film med två exempel på projekt som Stärkta bibliotek bidragit till. Vi har också samlat alla rapporter som rör Stärkta bibliotek och inspirerande case.

Film

I filmen besöker vi två folkbibliotek som genom medel från Stärkta bibliotek utvecklat sin verksamhet, där relationsbygge och barnkonventionen varit prioriterade områden. Stadsbiblioteket i Uppsala har satsat på biblioteksguider som har i uppdrag att jobba uppsökande mot unga för att inspirera dem till att besöka biblioteken. Stadsbiblioteket i Haparanda samverkar med Ungdomens hus för att introducera ungdomar till biblioteket, tillsammans genomför dem aktiviteter, till exempel graffitti-workshop och använder digital teknik för läsfrämjande insatser exempelvis VR-glasögon.

Filmen är syntolkad. 

Inspirerande case från folkbiblioteken 

Under att Stärkta bibliotek pågick gjorde vi flertalet intervjuer med olika biblioteksverksamheter runt om i landat, och lät dem berätta om projekten Stärkta bibliotek hade möjliggjort.

Ta del av casen

Rapporter och kunskapsöversikter

Rapporter 

Folkbibliotekens behov av statliga stöd (2023)

Stärkta bibliotek: delredovisning (2022)

Stärkta bibliotek: uppföljning 2018–2020 (2021)

Stärkta bibliotek: redovisning 2018–2020 (2021)

Stärkta bibliotek: Första året, 2018

Stärkta bibliotek: Slutredovisning (publiceras hösten 2024)

Kunskapsöversikter

Framgångsfaktorer och utmaningar (2023)

Vad har ni saknat? Barn! (2022)

Folkbibliotek i glesbygd (2019)

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek

Laddar...

+ + +