Till navigation Till innehåll
Hylla med "kulturrådsböcker"Hylla med "kulturrådsböcker"Hylla med "kulturrådsböcker"

Hylla med "kulturrådsböcker"

Garanterat bra böcker - ny läsfrämjande satsning

Behöver "kulturrådsböckerna" en hylla på ditt bibliotek? Och har du idéer om hur böckerna ska nå fler läsare? Under namnet Garanterat bra böcker lyfter vi fram de litteraturstödda böcker som distribueras till biblioteken runt om i Sverige. Håll utkik efter #garanteratbraböcker!

Nu finns möjligheten att utan kostnad beställa en exponeringshylla till ert bibliotek där ni kan skylta med böcker från Kulturrådets sändningar.

Ni har dessutom möjlighet att få ett bidrag på 50 000 kr för att prova nya sätt att arbeta läsfrämjande med böckerna.

Beställ hylla och ansök om bidraget senast 3 mars.Om bidraget

Bidraget är en engångssumma som endast går att söka nu. För att kunna söka bidraget vill vi att ni kort beskriver er idé och hur ni vill använda pengarna. Förslaget kan gälla alla litteraturstödda böcker, eller ett urval. Ni får gärna samarbeta med andra.

Medlen är begränsade men vi ser fram emot läsfrämjande insatser över hela landet. Ansökningarna bedöms utifrån samma kriterier som bidraget för läs- och litteraturfrämjande insatser.

Mer om Kulturrådets arbete med läsfrämjande kan du läsa i vårt handlingsprogram för läsfrämjande: 
Främja läsning 2019

Vi vill sprida era goda exempel och inspirera andra! Håll utkik efter #garanteratbraböcker på sociala medier.

Hyllan 

Hyllan är 148 cm hög x 48 cm bred, färgglad och enkel att montera. 

De litteraturstödda böckerna 

Varje år ger Kulturrådet ca 36 miljoner kronor i stöd till utgivningen av kvalitetslitteratur i Sverige. Nästan 800 böcker från 150 bokutgivare får stöd. I stödet ingår att böckerna köps in och distribueras till alla folkbibliotek i Sverige.

I dag tar 285 bibliotek i Sverige emot böcker från Kulturrådet. Böckerna levereras varannan månad. Det är böcker för både barn och vuxna; fackböcker, skönlitteratur, tecknade serier, fotoböcker och konstböcker.
Se vilka böcker som fått distributionsstöd de senaste åren

Översyn av distributionsstödet

2018 gjorde Kulturrådet en översyn av distributionsstödet. Översynen bygger framförallt på en enkät som skickades ut till biblioteken. Vi ville ta reda på hur biblioteken ser på distributionsstödet och hur Kulturrådet kan underlätta för folkbiblioteken att ta till vara stödets läs- och litteraturfrämjande potential.

Av översynen framgår att det finns ett intresse och engagemang för kulturrådsböckerna bland många bibliotek men också att hanteringen av leveranserna och möjligheterna att aktivt arbeta med dem i verksamheten ser olika ut.
Kulturrådsböckerna. En översyn av distributionsstöd till biblioteken 

Kontakt

Jan Kärrö

  • Handläggare

Nina Ström

  • Handläggare