Till navigation Till innehåll
""""""

Garanterat bra böcker – läsfrämjande satsning på kvalitetslitteratur

Garanterat bra böcker är en satsning som syftar både till att lyfta de litteraturstödda böckerna på biblioteken och till att bibliotekspersonalen får ökade kunskaper om litteraturstödet. I texterna beskriver vi bokens väg – från författare till läsare.

Litteraturstödet kan sökas av förlag, såväl små som stora.

En arbetsgrupp går igenom ansökningarna och bedömer de titlar som skickats in.

Ungefär 40 procent av ansökningarna blir beviljade stöd. Som mest kan ett förlag få 70 000 kronor i efterhandsstöd för en bok. Stödet går alltid till förlag, aldrig till författarna.

Distributionsstödet är en del av litteraturstödet. Titlar som beviljas litteraturstöd skickas även till landets alla kommunbibliotek. Kulturrådet ersätter förlagen för de böcker som levereras till biblioteken.

Skrift: Garanterat bra böcker

2022 gav vi ut skriften Garanterat bra böcker: Om litteraturstödet: praktik, betydelse och bakgrund.

Med korta intervjuer följer vi där bokens vägen – från författare, förlag och litteraturstöd till bokhandel, bibliotek och läsare. Jon Helgason ger en översikt och bakgrund kring den kulturpolitik som lett fram till dagens litteraturstöd. Helena Lindh, som gjort intervjuerna, gör en utblick mot resten av Norden och Jonathan Morén har skrivit en personlig reflektion om kvalitet, utifrån sin roll som ledamot i arbetsgruppen, och sitt första möte med den smala litteraturen som ung biblioteksbesökare.

Läs mer

Läs skriften digitalt eller beställ ett fysiskt exemplar

Här kan du läsa några av texterna, skrivna av Helena Lindh.

Laddar...