Till navigation Till innehåll
Bild för - Liggande kopiera.jpgBild för - Liggande kopiera.jpgBild för - Liggande kopiera.jpg

Garanterat bra böcker – läsfrämjande satsning på kvalitetslitteratur

Garanterat bra böcker är en satsning som syftar både till att lyfta de litteraturstödda böckerna på biblioteken och till att bibliotekspersonalen får ökade kunskaper om litteraturstödet. I texterna beskriver vi bokens väg – från författare till läsare.

Litteraturstödet kan sökas av förlag, såväl små som stora.

En arbetsgrupp går igenom ansökningarna och bedömer de titlar som skickats in.

Ungefär 40 procent av ansökningarna blir beviljade stöd. Som mest kan ett förlag få 70 000 kronor i efterhandsstöd för en bok. Stödet går alltid till förlag, aldrig till författarna.

Distributionsstödet är en del av litteraturstödet. Titlar som beviljas litteraturstöd skickas även till landets alla kommunbibliotek. Kulturrådet ersätter förlagen för de böcker som levereras till biblioteken.

Nu presenterar vi ett antal texter om bokens väg – från författare, förlag och litteraturstöd till bokhandel, bibliotek och läsare: