Till navigation Till innehåll

Arbetsgruppen ofta överens om vilka böcker som ska få stöd

Kulturrådet tar hjälp av fyra olika arbetsgrupper för att avgöra vilka böcker som ska få litteraturstöd och inte. Arbetsgruppen för skönlitteratur läser och bedömer mellan 600 och 700 titlar per år.

Text: Helena Lindh.

– Bland det svåraste är när man tycker väldigt mycket om en bok, till exempel i originalspråket, men ser att översättningen inte uppfyller kriterierna för att få litteraturstöd, säger Margareta Flygt, gruppens ordförande.

Arbetsgruppen för skönlitteratur består av nio personer med olika erfarenheter och kunskaper inom litteraturområdet. Här finns till exempel författare, journalister och litteraturvetare. De sammanträder totalt sju hela dagar per år. Inför varje möte läser en ledamot cirka 20 böcker.

När arbetsgruppen bedömer vilka böcker som ska få litteraturstöd utgår de från begreppet kvalitet. I det ryms bland annat språklig gestaltning, originalitet och förnyelse, komplexitet och självständighet i litterära tekniker och förhållningssätt till litterära traditioner.

– Vi tittar även på sådant som tryck och korrekturfel. Det händer att översättningar ibland är slarvigt gjorda och då blir det en avvägningsfråga om boken ska få stöd eller inte, säger Margareta Flygt.

Alla böcker som skickas in blir lästa och bedömda. För varje titel utses en första och en andra läsare. Första läsaren är den som vid sammanträdet berättar för resten av gruppen om boken, vad den handlar om, dess konstnärliga kvalitet och utförande, på vilket sätt och om den är förnyande eller om något hindrar att den ska få stöd.

– Det är mycket formalia. Om det till exempel gäller nyutgivning av klassisk litteratur och den saknar förord kan den inte få stöd.

Om andra läsaren håller med den första beslutar gruppen i enlighet med det. Är de två inte eniga diskuterar arbetsgruppen vidare och ibland utses en tredje läsare inför följande möte.

– Ofta är vi eniga, men vid varje sammanträde är det några få titlar som får en tredje läsare, säger Margareta Flygt.

Vissa genrer får i stort sett aldrig litteraturstöd

Ungefär 40 procent av de titlar som kommer till arbetsgruppen för skönlitteratur beviljas litteraturstöd. Eftersom varje bok bedöms för sig händer det att titlar skrivna av uppburna författare får avslag, medan en debutroman kan få stöd. Margareta Flygt uppskattar att åtminstone en femtedel av de böcker som arbetsgruppen läser aldrig kommer i fråga för att få stöd. Dit hör bland annat genrelitteratur som deckare eller feelgood. En bok i de genrerna kan endast få stöd om den håller mycket hög kvalitet eller på något sätt förnyar genren.

Arbetsgruppen och Kulturrådet möter ibland kritik om att de stora förlagen oftare får sina titlar godkända för stöd än de små förlagen. De fyra största förlagen står bakom en fjärdedel av de böcker som får stöd. Margareta Flygt menar att det finns en förklaring till det.

Kvinna framför vit bakgrund.

Margareta Flygt, ordförande arbetsgruppen för skönlitteratur. 

– Författare väljer hellre att bli utgivna av ett etablerat förlag än av ett okänt mindre förlag eller att själva ge ut sin bok. De stora förlagen erbjuder också, redaktörskap och korrekturstöd, något som små förlag ofta inte kan, säger hon.

Samtidigt ser hon en glädjande trend att fler mindre förlag specialiserar sig på högkvalitativa titlar. Ofta kan litteraturstödet vara en förutsättning för att förlag ska våga ge ut litteratur som inte kommer att bli en garanterad försäljningsframgång.

– Litteraturstödet är jätteviktigt för att vi som tillhör ett så litet språkområde kan ha en så mångfacetterad utgivning, säger Margareta Flygt.

Fakta litteraturstöd

Litteraturstödet kan sökas av alla förlag i Sverige, från egenutgivare med enskild firma till stora förlagskoncerner. Varje bok bedöms för sig och oberoende av om förlaget fått stöd tidigare eller inte. Vid Kulturrådet finns fyra olika arbetsgrupper som bedömer böckerna – för barn- och ungdomslitteratur, skönlitteratur, facklitteratur samt bildverk och serier.

Stöd kan sökas för nyutgivna böcker inom alla genrer, förutom till exempel kokböcker och handböcker. Deckare och annan så kallad genrelitteratur eller underhållningslitteratur får normalt inte stöd förutom i vissa fall, där boken är förnyande och går utanför genrens gränser. Återutgivning av klassiker kan få stöd (med en lägre summa) om utgivningen uppfyller vissa kriterier. Böcker med en upplaga över 5 000 exemplar kan inte få stöd. Litteraturstödet går alltid till utgivarna/ förlagen och aldrig till författarna.

 

Laddar...