Till navigation Till innehåll
 Två unga kvinnor med hörlurar som tittar på varandra. Två unga kvinnor med hörlurar som tittar på varandra. Två unga kvinnor med hörlurar som tittar på varandra.

Duon Sara och Samantha lyssnar igenom inspelningen av sin skiva Matriarkerna. Foto: Elin Björklund.

Jämställdhet

Alla människor har rätt att delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck. Vi arbetar för att män och kvinnor ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor – både som utövare och publik.

Vårt uppdrag inom jämställdhet finns utpekat i vår instruktion. Där står det att vi i vår verksamhet ska ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete”.

Kulturrådets instruktion

JiM-myndighet

Tillsammans med nästan 60 andra myndigheter är vi en så kallad JiM-myndighet. JiM står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter och är regeringens utvecklingsprogram för att stärka vårt och andra myndigheters arbete med jämställdhet i det dagliga arbetet.

Som JiM-myndighet är vårt uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhet så att det genomsyrar hela vår verksamhet och uppnår de jämställdhetspolitiska målen som går ut på att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsintegrering som strategi har vuxit fram sedan 1994 för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan av andra politiska frågor och verksamheter. Samma strategi används i många länder och antogs av FN redan 1995.

Jämställdhetsmyndigheten

Vad vi gör

Ett urval av våra aktiviteter:

Vi följer upp utfallet av vår bidragsgivning och ser hur könsfördelningen ser ut i de verksamheter och projekt som får stöd från Kulturrådet. Vi tittar både på hur fördelningen ser ut gällande representation i form av antal medverkande, deltagare och så vidare. Vi ser även på könsfördelningen gällande antal personer i beslutsfattande position för konstnärlig verksamhet, till exempel regissör, konstnärlig ledning och curator.

All vår kommunikation ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det betyder till exempel att vi strävar efter att lyfta fram kvinnor och män i lika stor utsträckning i allt vårt material - texter, bilder och filmer – på vår webbplats och i sociala medier. Det gäller även när vi bjuder in deltagare till våra konferenser och när vi bjuder in talare till paneldebatter och liknande som vi anordnar på mässor och liknande.

Hitta inspiration

Kontakt

Karin Forss

Processledare rättighetsperspektiv

Laddar...

+ + +