Till navigation Till innehåll

Offentlig upphandling

Kulturrådet genomför samtliga upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och våra interna styrdokument.

Majoriteten av våra inköp sker genom avrop från de statliga ramavtal som statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ingått. Ofta bjuder Kulturrådet in företag att lämna anbud enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Vi använder elektronisk anbudsgivning via Visma Mercell TendSign. För att få tillgång till systemet måste du ha en inloggning. Du får användarnamn och lösenord genom att registrera dig på Visma OPIC TendSign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud.

Mer information för leverantörer på Mercell Tendsign <