Till navigation Till innehåll

Offentlig upphandling

Kulturrådet upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU, lag 2016:1145) som ändrades den 1 februari 2022. Vi har också en handbok för inköp som motsvarar lagens krav på riktlinjer för upphandlingar under 700 000 kronor. I handboken står det att vi köper in främst via de statliga ramavtalen på Kammarkollegiets webbplats avropa.se. Ett antal gånger per år upphandlar vi själva. Se planen nedan.

Frågor och svar

Hur informerar ni om era inköp?

Vi bör e-annonsera de flesta inköp över 300 000 kronor på det som idag är Visma Mercell TendSign. För att få tillgång till e-tjänsten behöver du logga in på tjänsten. Tjänsten är kostnadsfri. Du får användarnamn och lösenord genom att registrera dig på Visma OPIC TendSign. Vi ger inte support i TendSign utan svarar på frågor om våra egna upphandlingar.

Kan jag som anbudsgivare träffa er för att prata om min verksamhet?

Vi vill att presentationer sker i samband med att leverantörer lämnar in anbud eller avropssvar. Vi har ambitionen att träffa branschrepresentanter för att samla information om villkor, förutsättningar och nyheter. Vi e-postar i så fall till branschrepresentanter och informerar om mötena på den här sidan. Hittills har vi tyvärr inte haft möjlighet eller tid att göra det.

Vad behöver jag veta om upphandlingar?

Upphandlingsmyndigheten ger stöd åt alla som upphandlar och till alla som vill lämna in anbud. 

Om upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Lagen reglerar formen eller formatet för inköpen med tre beloppsgränser:

  • 100 000–700 000 kronor,
  • 700 0001–1 546 202 kronor (det senare kallas för tröskelvärdet),
  • över tröskelvärdet.

Som anbudsgivare räknas alla med en verksamhet på den sektor som upphandlingen handlar om. Det kan vara en ideell förening, egenföretagare eller företag.

Transparens är viktig

Enligt lagen är det viktigt att vi uppfyller sådana principer som transparens, öppenhet, och likabehandling, En del i transparensen är planen på vad vi kommer att köpa in utanför de statliga ramavtalen, se nedan. Hit hör även frågor och svar om upphandlingarna som vi skickar ut till alla berörda.

Kulturrådet har valt att ha så många inköp som möjligt över 300 000 kronor via TendSign för att säkra principen om öppenhet och transparens.

Vanligaste inköpen är inom IT och kommunikation

Likt andra myndigheter behöver Kulturrådet säkra IT och kommunikation men också resor, varor såsom kontorsmateriel, personalvård och rekrytering. De kulturspecifika tjänsterna är få och kopplade till programpunkter på större evenemang och konferenser.

Kulturrådet har under en treårsperiod mellan 200–300 leverantörer varav en tredjedel är nya varje år. Vi köper in varor och tjänster för cirka 40 000 000 kronor. Runt 50 leverantörer kan kategoriseras som ”större”. Vi har även några ideella föreningar och en ansenlig andel egenföretagare som verkar inom kultursektorn.

Upphandlingsplaner (2022 och framåt)

Här kan du ta del av våra kommande upphandlingar. Vi uppdaterar planen var tredje eller fjärde månad. 

Upphandlingar 2024

Upphandlingar 2023

Upphandlingar 2022

Upphandlingar och efterannonseringar

Mer information om aktuella upphandlingar och efterannonseringar hittar du på Mercells webbplats

Varje myndighet som slutit avtal på minst 700 000 kronor ska anmäla det i en annonsdatabas, i vårt fall TendSign. Det gäller inte avrop på statliga eller egna ramavtal då lagen förutsätter att det ursprungliga avtalet redan har anmälts.

Laddar...